Kolašin: Posjedi usitnjeni, stoke sve manje

Za podsticajne mjere u poljoprivredi na teritoriji Kolašina iz opštinskog budžeta biće izdvojeno 150.000 eura. Struktura farmi je nepovoljna, a seoski turizam nedovoljno iskorišćen resurs

5936 pregleda 4 komentar(a)
Iz jednog od kolašinskih sela, Foto: Privatna arhiva
Iz jednog od kolašinskih sela, Foto: Privatna arhiva

Za podsticajne mjere u poljoprivredi na teritoriji Kolašina ove godine iz opštinskog budžeta biće izdvojeno 150.000 eura.

Najviše novca, prema Programu podsticajnih mjera koji je prekjuče objavljen, biće opredijeljeno za podršku za nabavku motokultivatora i motokosačica i priključaka za tu vrstu mehanizacije.

Za unapređenje stočarstva ove godine iz opštinske kase biće opredijeljno 25.000, a oni koji žele da adaptiraju objekte za proizvodnju na gazdinstvima dobiće ukupno 24.000 eura. Iznosi od 3.000 do 11.000 eura opredijeljni su za podršku za nabavku priplodnih grla, fotovoltažnih sistema na katunima, rezervoara za vodu, aparata za mužu, agregata, uravljanje rizicima u poljoprivredi, unapređenje pčelarstva, voćarstva, ratarstva…

Podrška za nabavku mehanizacije i priključaka, kako piše u Programu podsticajnih mjera, omogućiće unapređenje poljoprivrednih aktivnosti. Pravo na podršku imaju kolašinska gazdinstva koja su upisana u registar i ispunjavaju uslove o broju krava, ovaca ili koza. Umjesto toga, uslov može biti i najmanje 0,5 hektara pod ratarskim, povrtarskim ili pod voćarskim kulturama. Javni poziv za tu vrstu podsticajnih mjera trajaće do 23. aprila.

”Teritoriju opštine Kolašin karakterišu usitnjeni posjedi i značajan broj malih proizvodača, pa je na takvim površinama neznatno korišćenje poljoprivredne mehanizacije. U strukturi poljoprivredne proizvodnje u planinskim područjima je najzastupljenije stočarstvo, gdje se ishrana stoke gotovo u cjelini bazira na korišćenju prirodnih livada i pašnjaka, odnosno sijena u zimskom periodu, pri čemu je korišćenje namjenske mehanizacije izuzetno značajno. Osim toga, neiskorišćeni zemljišnji resursi omogućili bi proširenje ratarske i voćarske proizvodnje koja vodi povećanju konkuretnosti domaćeg proizvoda”, piše u Programu.

U tom dokumentu, podršku stočarstvu obrazlažu činjenicom da je broj grla goveda na teritoriji opštine Kolašin je oko 950, ovaca oko 5.000, a koza oko 500. Struktura farmi je, konstatovano je u Programu, nepovoljna. Kako je piše “postoje veliki neiskorišćeni potencijali za njihovo ukrupnjavanje, kroz povećanje učešća produktivnih rasa u ukupnoj populaciji i povećanje broj grla na poljoprivrednim gazdinstvima”.

Seoski turizam na području opštine, konstatuju iz Opštine, nedovoljno je iskorišćen resurs, koji može da ima veliki potencijal. Ta vrsta turizma, ocijenjeno je, pruža veliku šansu za uvezivanja sa poljoprivredom. Podsticajne mjere iz budžeta obezbijediće adaptaciju već i opremanje objekata, koji se koriste za seoski turizam.

U programu je konstatovano i da obezbjeđivanje električne energije kroz nabavku fotovoltažnih sistema je važan faktor za smanjenje depopulacije stanovništva na katunima. Slično, je kako piše i sa vodosnabdijevanjem na planinama, pa će i ove godine biti nastavljena podrška za stvaranje boljih uslova za stočarstvo i boravak stočara na katunima.

Za mnoge od podsticajnih mjera, predviđenih ovogodišnjim Programom, predviđena je podrška od 70 odsto odsto ukupne investicije za poljoprivrednike mlađe od 40 godina.