PREDLOŽIĆE VLADI

URA: Povećati stope poreza za kompanije koje dolaze sa of-šor destinacija

"Suština predloga GP URA je uvođenje liste destinacija sa preferencijalnim poreskim sistemima, po kojoj bi se primjenjivala veća stopa poreza po odbitku u iznosu od 18%", kazao je između ostalog Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA
64 pregleda 7 komentar(a)
Miloš Konatar, Foto: Građanski pokret URA
Miloš Konatar, Foto: Građanski pokret URA
Ažurirano: 03.02.2019. 15:58h

Građanski pokret (GP) URA će predložiti Vladi Crne Gore izmjene Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojima je predviđeno povećanje stope poreza po odbitku za kompanije koje dolaze sa of-šor destinacija, odnosno takozvanih poreskih rajeva, saopštio je danas Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA.

On je dodao da su cilj predloženih izmjenav veći prihodi od naplate poreza i rješavanje problema poreske evazije usljed korišćenja fiskalnih jurisdikcija of-šor destinacija sa nepostojećim ili jako malim oporezivanjem.

"Suština predloga GP URA je uvođenje liste destinacija sa preferencijalnim poreskim sistemima, po kojoj bi se primjenjivala veća stopa poreza po odbitku u iznosu od 18%. Ovakvo ili slično rješenje postoji u skoro svim razvijenim državama, dok u našem okruženju isti slučaj imamo sa Srbijom i Hrvatskom. Važno je napomenuti da bi se veća stopa poreza po odbitku obračunavala i plaćala u Crnoj Gori, a primjenjivala na prihode isplaćene nerezidentnim pravnim licima (sa liste destinacija sa preferencijalnim poreskim sistemima) po osnovu: kamata, naknada za autorska prava i druga prava intelektualne svojine, kapitalnog dobitka, naknada za zakup pokretne i nepokretne imovine, naknada po osnovu konsalting usluga, usluga istraživanja tržišta i revizorskih usluga. Dok bi se prihodi isplaćeni po osnovu dividendi i udjela u dobiti oporezovali po postojećoj stopi poreza po odbitku, odnosno 9%", objasnio je Konatar.

Po njegovim riječima, na ovaj način ublažava se erozija crnogorske poreske osnovice, jer je do sada bilo lako neoporezivi prihod izvući u vidu npr. konsalting usluge u neku drugu fiskalnu jurisdikciju.

"Ova mogućnost zloupotrebe se povećava ukoliko se u igru uključe povezana privredna društva koja se nalaze u nekoj jurisdikciji sa privilegovanim poreskim režimom (poreski rajevi i off shore centri). Pod povezanim licima se podrazumijevaju privredna društva koja su ili povezana kapitalom, zajedničkim vlasnicima, ili zajedničkim upravljanjem. U Građanskom pokretu URA smatramo da je ove izmjene neophodno usvojiti i kao svojevrstnu mjeru sprječavanja pranja novca preko off-shore kompanija, imajući u vidu veliki nivo sumnjivih investicija koje dolaze iz ove vrste fisklanih jurisdikcija u crnogorski sistem. Naša obaveza jeste sprečavanje neoporezivog iznošenja novca iz Crne Gore tako što ćemo definisati spisak država prema kojima će se primjenjivati više stope poreza po odbitku. Takođe, ovim izmjenama ne bi bio ugrožen priliv direktnih stranih investicija (DSI) sa off-shore destinacija, jer bi poreska stopa za isplatu prihoda od dividendi i udjela u dobiti ostala ista, dok bi se oporezovali prihodi od specifičnih usluga koji su do sada neoporezovani iznošeni iz Crne Gore", kazao je Konatar.

Preporučujemo za Vas