Dug za koncesione naknade 24,5 miliona

Iz godine u godinu rastu potraživanja države za korišćenje državnih dobara. Iz Uprave prihoda i carina zbog tehničkih ograničenja poreskog informacionog sistema ne mogu da saopšte koliko je realno da se naplati dugovanja po osnovu koncesionih naknada

21968 pregleda 8 komentar(a)
Država ima 290 sklopljenih koncesionih ugovora (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Država ima 290 sklopljenih koncesionih ugovora (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Podaci Uprave prihoda i carina (UPC) pokazuju da je dug po osnovu koncesionih naknada dostigao 24,51 milion eura i da on u kontinuitetu raste od 2018. godine kada je iznosio 15 miliona eura.

Koliko je od ovog duga realno naplativo iz ove države institucije za “Vijesti” nijesu mogli da preciziraju.

”Usljed tehničkih ograničenja poreskog informacionog sistema nismo u prilici dostaviti podatke o naplativosti poreskog duga po osnovu koncesionih naknada”, objasnili su iz UPC.

Podaci pokazuju da su najveća dugovanja obveznika kamate na republičke naknade (9,3 miliona eura), za korišćenje mineralnih sirovina se duguje 2,3 miliona, za korišćenje šuma 8,55 miliona, za naknadu za zaštitu vode od zagađivanja 1,2 miliona, za ekološku naknadu za stvaranje i deponovanje opasnog otpada 867,19 hiljada, za korišćenje voda 849,54 hiljade, za priređivanje posebnih igara na sreću 547,65 hiljada, za izgradnju i upravljanje lukom nautičkog turizma 392,64 hiljade, za ispuštanje zagađujućih materijala u vazduh 215,93 hiljade.

Manja dugovanja su za izvađeni materijal iz vodotoka, ostale igre na sreću, korišćenje vodno-energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim elektranama, upravljanje otpadom, ekološke naknade za investicije, korišćenje rezultata geoloških istraživanja i promet naftnih derivata koje plaćaju zagađivači.

Od ukupnog poreskog duga po osnovu koncesionih naknada od 24,51 milion (presjek na 20. april) na dug poreskih obveznika kod kojih je pokrenut stečajni postupak (otvoren, a nije zaključen) odnosi se 4,06 miliona eura. Među tim dužnicima su “Vektra Montenegro" (milion eura), “Rudnici boksita” (877,42 hiljade), “Bjelasica Rada” (826,9 hiljada), Zavod za izgradnju Bara (724,78 hiljada), građevinsko preduzeće “Primorje” (724,78 hiljada), Solana “Bajo Sekulić” (158,14 hiljada)....

”Ukupan reprogramirani dug po osnovu koncesionih naknada iznosi 8,05 miliona eura”, naveli su iz UPC.

Ova državna institucija je lani naplatila 43.67 miliona eura po osnovu koncesionih naknada, što je za 10,89 miliona (33 odsto) više u odnosu na 2021. godinu. Prema podacima za prva tri mjeseca ove godine naplaćeno je 12,34 miliona, što je za 47 odsto više u odnosu na isti period poršle godine.

”Vijesti” su pitale UPC šta će da preduzmu da bi se ova dugovanja smanjila i koliko ima raskinutih ugovora zbog neizmirenih obaveza prema državi u posljednjih pet godina.

”Uprava prihoda i carina shodno Zakonu o poreskoj administraciji i važećim internim procedurama sprovodi mjere prinudne naplate u cilju naplate i smanjenja poreskog duga. Imajući u vidu da ugovore i rješenja o iznosu koncesione naknade donose nadležna ministarstva i uprave, naš organ ne raspolaže podacima o raskinutim ugovorima zbog neizmirenih obaveza”, kazali su iz Uprave.

Prema podacima Komisije za koncesije u registru ugovora o koncesijama nalazi se 290 sklopljenih ugovora.

Firme Dragana Brkovića najveći dužnici za koncesione naknade

Prema podacima UPC od ukupnog duga po osnovu koncesionih naknada 10 najvećih dužnika duguje 15,7 miliona eura.

Najveći dužnik je “Vektra Jakić” biznismena Dragana Brkovića koja duguje 10,1 milion eura po osnovu naknada za korišćenje šuma.

Brković
Brkovićfoto: Boris Pejović

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je “Vijestima” u martu prošle godine saopštilo da je nakon prijave ranijeg ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića formiralo predmet u vezi slučaja “Vektre Jakić” u cilju utvrđivanja da li je neka osoba izvršila neko krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Resor ministra Aleksandra Stijovića početkom marta prošle godine podnio je SDT-u dokumentaciju u vezi ove kompanije sa prijavom u kojoj je naznačeno da je više nekadašnjih direktora Uprave za šume, ministara poljoprivrede i bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić svojim protivpravnim postupanjem u slučaju “Vektre Jakić” nanijelo višemilionsku štetu državi.

Drugi najveći dužnik za koncesione naknade je druga Brkovićeva firma “Vektra Montenegro” u stečaju koja duguje 1,05 miliona.

Slijede “Rudnici boksita” (877,42 hiljade), “Bjelasica Rada” (826,9 hiljada), Zavod za izgradnju Bara (724,78 hiljada), “Wood” (646,17 hiljada), “Nikola” (327,75 hiljada), građevinsko preduzeće “Primorje” (724,78 hiljada)...

Dug 379 hiljada, nisu predali nijedan finansijski izvještaj UPC

Firma “Casino Promotion Montenegro” duguje 378,537 hiljada eura. Šifra djelatnosti ove firme je kockanje i klađenje, a prema podacima njen osnivač je “Ac associated consultants schweiz gesellschaft mbh” iz Švajcarske.

Ova firma nema predat nijedan finansijski izvještaj na portalu UPC, a registrovana je 2009. godine. Izvršni direktor je Resat Meta. Račun joj je u blokadi od jula 2013.

Bonus video: