Spor "Uniproma" i EPCG ide na medijaciju

Advokati saglasni da se dogovor u vezi sa neprodužavanjem ugovora za kupovinu pred Centrom za alternativno rješavanje sporova neće postići

5684 pregleda 0 komentar(a)
Uniprom traži najmanje 17, 5 miliona eura: Privreni sud, Foto: BORIS PEJOVIC
Uniprom traži najmanje 17, 5 miliona eura: Privreni sud, Foto: BORIS PEJOVIC

Privredni sud uputiće predmet u kojem kompanija “Uniprom” od Elektroprivrede (EPCG) traži najmanje 17,4 miliona, Centru za alternativno rješavanje sporova, iako su advokati oba preduzeća na jučerašnjem ročištu bila protiv tog rješenja sudije Radmile Perović.

Advokati EPCG su istakli da ne postoji način da se spor riješi mirnim putem i umjesto toga su predložili da se pripremno ročište održi, sa čime su se saglasili i pravni zastupnici “Uniproma” navodeći da predmet ne treba da se upućuje na medijaciju, jer bi to vodilo bespotrebnom odugovlačenju postupka i uvećanju troškova. Perović je kazala da upućavanje predmeta na medijaciju predviđa zakon.

Ako se ne postigne dogovor pred Centrom, što je izvjesno, predmet će se vratiti u Privredni sud.

Uniprom od državne energetske kompanije traži obeštećenje zbog toga što joj nije produžen ugovor za 2022. godinu po kojem je od EPCG i dalje htio da kupuje struju po cijeni od 45 eura za megavat sat (MWh) za potrebe proizvodnje u Kombinatu čiji su oni vlasnici. U tužbi su naveli da je šteta nastupila od decembra 2021. pa do kraja naredne godine, kao datuma prestanka važenja ugovora.

Osnov za isplatu obeštećenja vide u klauzuli ugovora kojeg su 15. januara 2021. godine potpisali sa bivšom upravom EPCG, u kojoj je navedeno da se ugovor automatski produžava do 31. decembra 2022. godine i da se nova cijena može pregovorima utvrditi do kraja 2021. godine, s tim da “ne može biti veća od maksimalno utvrđene cijene za tu kategoriju potrošnje”.

Iz EPCG je naglašeno da je odredbom ugovora predviđeno da se on automatski produžava, ali isključivo uz uslov da je “Uniprom” prethodno izmirio sve dospjele obaveze po osnovu isporučene električne energije, što kako tvrde Uniprom nije uradio.

Bonus video: