Ljiljana Pižurica za "Vijesti": Insistirati na smanjenju sive ekonomije

Privreda da ima veću ulogu u donošenju strateških odluka

10765 pregleda 92 reakcija 9 komentar(a)
Važan rodni balans na rukovodećim pozicijama: Ljiljana Pižurica, Foto: BORIS PEJOVIC
Važan rodni balans na rukovodećim pozicijama: Ljiljana Pižurica, Foto: BORIS PEJOVIC

Moramo da insistiramo na ravnopravnosti, većoj transparentnost i predvidivosti poslovanja, smanjenju sive ekonomije, daljem razvoju infrastrukture i većoj ulozi privrede u donošenju strateških odluka. Stvari se kreću u dobrom smjeru, ali uvijek će postojati prostor za unapređenje.

To je u intervjuu za “Vijesti” ocijenila izvršna direktora kompanije “Neregelija” Ljiljana Pižurica, u ocjeni poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Kazala da kvalitet poslovanja nije direktno povezan s tim da li preduzeće vodi žena ili muškarac i da žene na rukovodećim položajima sigurno imaju širu perspektivu.

“Ta emotivna nota, koja je ranije smatrana za slabost, omogućava zdraviji odnos među zaposlenima sa više empatije i brige. Iz tog aspekta, dobro je da na rukovodećim pozicijama postoji rodni balans”, istakla je Pižurica.

Kakva je situacija u Crnoj Gori kada je žensko preduzetništvo u pitanju i gdje vidite mogućnost za napredak?

Situacija sa ženskim preduzetništvom u Crnoj Gori nije mnogo drugačija od drugih zemalja, posebno u regionu. U svijetu, većina preduzetnika i menadžera na rukovodećim pozicijama su muškarci. Negde u većoj, a negdje u manjoj mjeri, žene streme ka većoj ravnopravnosti. Napredak sigurno postoji, a jedini ko je odgovoran za tempo tog napretka smo mi žene. Mogućnosti su velike, a ja ih vidim u više smjerova, posebno u vaspitanju, podršci i edukaciji. Podrška će dati kratkoročno i trenutno bolji rezultat, ali samo vaspitanje djevojčica i dječaka će dugoročno donijeti bolje rezultate. Ako budemo učili naše unuke da samo spremaju kuće, a ne i “revolucije”, još dugo ćemo tretirati ovu temu.

Istovremeno, moramo naučiti svoje sinove i unuke da pol ne određuje zvanje, već ga određuje isključivo znanje. Mislim da edukacija mora da postoji na svim nivoima, ukljujući to da se ovakva pitanja postavljaju i muškim rukovodiocima, a ne samo ženskim. Na putu ka ravnopravnosti i muškarci moraju preuzeti odgovornost, i primjerima pokazati značaj ravnopravnosti u svim sferama života. Ja imam sreću da radim u kompaniji gde položaj pojedinca nikada nije bio, a nadam se da neće biti ni u budućnosti, vezan za pol, već isključivo za vrijednosti, sposobnosti, rad, posvećenost, kompetence i rezultate.

Ljiljana Pižurica
Ljiljana Pižuricafoto: Boris Pejović

Postoji li neka zajednička karakteristika za sva uspješna preduzeća kojima upravljaju žene?

Uspješnost preduzeća je velika sinergija ogromnog broja faktora. Po mom mišljenju, kvalitet poslovanja nije direktno povezan sa tim da li to preduzeće vodi žena ili muškarac. Žene na rukovodećim položajima zasigurno imaju širu perspektivu. Ta emotivna nota, koja je ranije smatrana za slabost, omogućava zdraviji odnos među zaposlenima sa više empatije i brige. Iz tog aspekta, dobro je da na rukovodećim pozicijama postoji rodni balans.

Pored navedenog, moj stav je da isključivo najsposobniji, ljudi sa najboljim kompetencama treba da zaduže određeno radno mesto, bez obzira na pol. Bitno je da rukovodioci, bilo da su muškog ili ženskog pola, podržavaju jednakost u svojim timovima, i da napredovanja dobijaju najkompetentniji, bez obzira na njihov pol. Rukovodilac, na taj način i takvim odlukama, potvrđuje i svoje lične kompetence.

Kako ocjenjujete poslovni ambijent u Crnoj Gori i šta treba unaprijediti?

Poslovni ambijent je simbioza mnoštva faktora. Svi ekonomski učesnici žele unapređenja - poslodavci, zaposleni, poslovne asocijacije. Država, kao regulator, takođe sigurno želi unapređenja u poslovnom sektoru. U tom procesu, mora se voditi računa o svim učesnicima. Moramo da insistiramo na ravnopravnosti, većoj transparentnost i predvidivosti poslovanja, smanjenju sive ekonomije, daljem razvoju infrastrukture i većoj ulozi privrede u donošenju strateških odluka.

Stvari se kreću u dobrom smjeru, ali uvijek će postojati prostor za unapređenje. Mi smo uvijek spremni da budemo pouzdan partner Vladi u traženju i implementaciji najboljih rješenja za sve, na svim tržištima na kojima Nelt grupa posluje.

Ljiljana Pižurica
Ljiljana Pižuricafoto: Boris Pejović

Prema Vašem mišljenju, kako se aktuelna ekomska kriza odrazila na firme koje se bave distribucijom robe široke potrošnje, među kojima je i kompanija kojom upravljate?

Posmatrajući i zvanične bilanse firmi za 2022. godinu, istakla bih porast rezultata u svim industrijama, i to značajno iznad nivoa inflacije, u odnosu na 2021. godinu. Poslije godina obilježenih kovidom, sa velikim izazovima u poslovanju, 2021. godina, a posebno 2022, donijele su znatno poboljšanje situacije. Energetska kriza i inflacija, kriza u lancima snabdijevanja, uz porast kamata i smanjenje dostupnosti izvora finansiranja, prisutne su na globalnom nivou i odražavaju se i kod nas, u većem ili manjem obimu. Što se tiče Nelta, naši poslovni partneri adekvatno odgovaraju na ove izazove.

Stanje na finansijskim i tržištima energenata, dovela su do rasta cijena, ali se nijesu odrazila na dostupnost naše robe krajnjim potrošačima. Multinacionalne kompanije sa kojima sarađujemo, naši principali, kao što su P&G, Mondelez, MARS, uspjele su da održe nivo proizvodnje i lance snabdijevanja. Neoplanta i Fabrika dječje hrane (Baby Food Factory-BFF), koje pripadaju našoj grupaciji, takođe su uspjele da održe i poboljšaju poslovanje. Znanjem i iskustvom naših ljudi, podizanjem efikasnosti i digitalizacijom ključnih procesa uspjeli smo da iskontrolišemo rast troškova i time da smanjimo dodatni uticaj inflacije na finalnog potrošača.

Dobro korporativno upravljanje - ključ uspjeha

Dobitnik ste nagrade Asocijacije menadžera u oblasti korporativnog upravljanja. Da li je bilo teško ostvariti rezultat kojim ste zavrijedili ovo priznanje?

Svaka nagrada predstavlja prepoznavanje i poštovanje ostvarenih rezultata. Jako sam ponosna na ovu nagradu, posebno na činjenicu da je to esnafska, kolegijalna nagrada, a poznata nam je izreka: “Najteže je biti najbolji u svom selu”. Moje kolege iz Asocijacije menadžera Crne Gore, prepoznale su naša postignuća u oblasti korporativnog upravljanja. Nelt grupa, čiji su članovi i četiri kompanije koje vodim u Crnoj Gori i Albaniji, posluje na 12 tržišta kroz 18 poslovnih entiteta, sa preko 5500 zaposlenih. U sklopu naših osnovnih aktivnosti su distribucija FMCG, farmaceutskih proizvoda, logistika i proizvodnja brendova.

Sa aspekta ovih brojeva i obima posla, uspješno poslovanje je moguće samo uz dobro uspostavljeno korporativno upravljanje. Potrebno je posjedovati okvir u kome gradimo ljude, kreiramo strategije, postavljamo ciljeve, planiramo resurse, pratimo i nagrađujemo ostvarenje rezultata. Ovaj način upravljanja je značajan za bilo koje preduzeće u privatnom ili državnom sektoru, pa čak i za samu državu Crnu Goru.

Bonus video: