POLITIČKA PREPREKA NA PUTU U EU

Za poglavlje četiri trebaće i opozicija

Poglavlje se ne može zatvoriti bez izmjena zakona o svojinskim odnosima za šta je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini
95 pregleda 0 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Arhiva Vijesti
Centralna banka Crne Gore, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 03.02.2019. 18:39h

Izmjene Zakona o svojinsko-pravnim odnosima,  za koji je potrebna dvotrećinska  većina u Skupštini,  predstavljaće veliki izazov u procesu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 4 sa Evropskom unijom, koje se odnosi na slobodu kretanja  kapitala.

Svih šest stranaka vladajuće koalicije imaju ukupno 42 poslanika, a kako su za dvije trećine potrebna 54 glasa biće neophodna podrška dijela opozicije. Opozicija sada bojkotuje parlament zbog sumnji u neregularnost prethodnih izbora na dan takozvanog “državnog udara”.   

“Ovim poglavljem traži se izjednačavanje prava rezidenata EU sa  crnogorskim državljanima. Ovaj uslov je već ispunjen stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju 2010. godine.  Članstvom u  EU prestaje pravo na članstvo u CEFTI i eventualno drugim organizacijama koje nisu potvrđene od strane EU institucija”, objasnila je “Vijestima” direktorka  sektora  za finansijsku stabilnost, istraživanjai  statistiku u Centralnoj banci  Marijana Mitrović Mijatović. 

Svih šest stranaka vladajuće koalicije imaju ukupno 42 poslanika, a kako su za dvije trećine potrebna 54 glasa biće neophodna podrška dijela opozicije

Mitrović Mijatović je kazala  da je Crna Gora  postigla visok nivo uklađenosti s pravnom tekovinom EU u pogledu kretanja kapitala i plaćanja, te da će zatvaranje poglavlja zavisiti  od dinamike ispunjavanja obaveza i prioriteta koje postavi Evropska komisija (EK).

“U pitanju je vrlo izazovno poglavlje i implementacija dosadašnjih obaveza je realizovana u skladu sa dinamikom PPCG. Velike izazove će nositi izmjene Zakona o svojinsko pravnim odnosima za čije izmjene u skladu sa našim propisima je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu”, kazala je  Mitrović Mijatović 

Sloboda kretanja kapitala je jedan od osnovnih principa jedinstvenog tržišta EU i  jedina od četiri slobode koja prelazi granice EU. Osnovna načela jedinstvenog tržišta su načelo nediskriminacije i načelo uzajamnog priznavanja što sve čini funkcionisanje zajedničkog tržišta mogućim. 

“Pravnom tekovinom iz ove oblasti  daju se ista prava i obaveze  crnogorskim državljanima kao što ih imaju državljani EU i obratno. Sloboda u ovom domenu podrazumijeva mogućnost obavljanja sljedećih poslova bez ikakvih ograničenja - strane direktne investicije, ulaganja u nekretnine, poslove s hartijama od vrijednosti, poslove s jedinicama institucija kolektivnog investiranja, kreditne i depozitne poslove, poslove osiguranja, kretanje ličnog kapitala i fizički izvoz i uvoz finansijskih sredstava” objasnila je Mitrović Mijatović. 

Ona je dodala da će u okviru  zatvaranja poglavlja biti potrebno da se izmijeni i  Zakon o osiguranju u dijelu koji se odnosi na princip teritorijalnosti, odnosno osiguranje imovine i lica, kao i da se uradi novi Zakon o tržištu kapitala koji će biti usklađen s direktivama iz ove oblasti.

“Radiće se i  izmjene zakona koji uređuju poslovanje finansijskih institucija koje se odnosi na povlašćeni pristup sredstvima javnih institucija i ulaganja institucionalnih ulagača. To su zakon o osiguranju i pravilnika o ograničenjima deponovanja i ulaganja sredstava  tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje, kao i zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima”, pojasnila je Mitrović Mijatović. 

Slobodno kretanje kapitala omogućava protok sredstava unutar EU, olakšava prekograničnu trgovinu, doprinosi mobilnosti radnika, olakšava prikupljanje kapitala potrebnog za započinjanje poslovanja i rast privrednih subjekata, kao i funkcionisanje integrisanog, otvorenog i efikasnog unutrašnjeg tržišta što je od interesa za sve građane EU.

Treba usvojiti i novi zakon o platnom prometu

Mitrović Mijatović je objasnila da će biti potrebno da se mijenja i zakon o platnom prometu ili da se donosi novi zakon, a što je planirano za  četvrti kvartal naredne godine.

“Ovim zakonom izvršiće se implementacija propisa EU koji su donijeti nakon početka primjene Zakona o platnom prometu januara 2015. godine. Do dana ulaska Crne Gore u EU biće neophodno implementirati i regulativu br. 924/2009 o prekograničnim plaćanjima i regulativu 260/2012 o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i direktnih zaduživanja. Podzakonski propisi po Zakonu o platnom prometu treba naknadno da budu  kreirani u skladu sa usvojenom regulativom”, kazala je Mitrović Mijatović.

Prema  njenim riječima, do kraja ove godine  izmijeniće se  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kao bi se usaglasio sa direktivom IV.

Preporučujemo za Vas