PKCG: Jačanje saradnje preduslov za potpuno iskorišćavanje potencijala cirkularne ekonomije

Samit, koji je organizovala Privredna komora Srbije, okupio je ključne aktere iz regiona kako bi sagledali rezultate trogodišnje primjene Zelene agende u zemljama Zapadnog Balkana

2100 pregleda 0 komentar(a)
Samit koji je organizovala Privredna komora Srbije, Foto: Privredna komora Crne Gore
Samit koji je organizovala Privredna komora Srbije, Foto: Privredna komora Crne Gore

Jačanje regionalne saradnje je preduslov za potpuno iskorišćavanje potencijala cirkularne ekonomije na Zapadnom Balkanu, jer se samo zajedničkim naporima i inicijativama može podstaći prelazak ka otpornom i održivom regionu, ocijenjeno je iz Privredne komore (PKCG).

Iz PKCG je saopšteno da je sekretarka Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine PKCG, Milena Rmuš, učestvovala na panelu pod nazivom Tri godine Zelene agende na Zapadnom Balkanu, koji je orgnizovan u okviru Samita cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana u Beogradu.

Samit, koji je organizovala Privredna komora Srbije, okupio je ključne aktere iz regiona kako bi sagledali rezultate trogodišnje primjene Zelene agende u zemljama Zapadnog Balkana.

Rmuš je predstavila aktivnosti PKCG kada su u pitanju zelena i cirkularna ekonomija, podsjećajući da je Komora tokom prošle godine lansirala Mapu puta ka cirkularnoj ekonomiji Crne Gore, na osnovu koje je izrađena Nacionalna strategija cirkularne tranzicije Crne Gore do 2030. godine.

Ona je navela da je identifikovano pet prioritenih područja koja imaju najveći potencijal za cirkularnu tranziciju, posebno naglašavajući značaj industrijske simbioze.

Prema riječima Rmuš, cirkularna tranzicija zahtijeva sinergijsko djelovanje svih aktera u društvu, imajući u vidu da je to višeslojan proces u čijem je fokusu sistemsko razmišljanje.

“Uzimajući u obzir da je Crna Gora na početku svog cirkularnog putovanja, neophodno je edukovati privatni i javni sektor o prednostima prelaska na cirkularne modele poslovanja, ali i tijesno sarađivati sa nacionalnim vlastima kako bi kreirali adekvatan regulatorni okvir za podsticanje cirkularnih praksi”, navodi se u saopštenju.

Takođe, održivo finansiranje igraće značajnu ulogu u daljoj tranziciji i većoj konkurenosti privede, pa je u tom smislu neophodno obezbijediti dovoljno finansijskih sredstava za zelenu tranziciju, kao proces koji podrazumijeva ekonomsku, energetsku i investicionu tranziciju sa posebnim fokusom na primjenu inovacija i digtialnih alata.

Na kraju panela zaključeno je da se na putu zelene tranzicije region mora fokusirati na dekarbonizaciju i energetsku efikasnost, modernizovanje sektora upravljanja otpadom i resursnu efikasnost, kao i implementaciju održivih poljoprivrednih praksi.

“Glavna poruka samita je dа bi se privrede regiona transformisale u zelene, održive i cirkularne ekonomije, važno je da politike Zapadnog Balkana međusobno usaglašavaju poslovanje svojih ekonomija kako bi region što prije pristupio jedinstvenom evropskom tržištu”, zaključili su iz PKCG.

Bonus video: