Ministarstvo finansija održalo prezentaciju softverskog rješenja za projekat Reforme poreske administracije

Projekat će za potrebe Uprave prihoda i carina, uz institucionalnu podršku Ministarstva finansija i finansiranje Svjetske banke, sprovoditi konzorcijum OWL

1803 pregleda 1 komentar(a)
Prezentacija  softverskog rješenja za projekat Reforme poreske administracije, Foto: Ministarstvo finansija
Prezentacija softverskog rješenja za projekat Reforme poreske administracije, Foto: Ministarstvo finansija

U Ministarstvu finansija održana je prezentacija softverskog rješenja za projekat Reforme poreske administracije (RARP), odnosno koncepta izrade novog poreskog informacionog sistema (IRMS), koji je, prema riječima resornog ministra, Aleksandra Damjanovića, najvažniji reformski projekat u Crnoj Gori.

Damjanović je kazao će projekat za efekte imati unapređenje svih procesa rada unutar poreskog sektora, a posljedično i širenje poreske evidencije, adekvatnije kontrole poštovanja poreskih obaveza, borbu protiv sive ekonomije, i u konačnom, značajan priliv sredstava u državni budžet iz zone koja do sada sistemski nije bila prepoznata ili uvedena u legalne tokove.

Projekat će za potrebe Uprave prihoda i carina, uz institucionalnu podršku Ministarstva finansija i finansiranje Svjetske banke, sprovoditi konzorcijum OWL.

Projekat je, kako je dodao Damjanović, nakon višegodišnjeg zastoja uzrokovanog i objektivnim okolnostima ali i institucionalnom inertnošću, ponovo pokrenut i ubrzan na inicijativu tima Ministarstva finansija i Uprave prihoda i carina, koji su sa Svjetskom bankom prudužili rok za implementaciju i stvorili uslove za uspješni nastavak i realizaciju projekta.

Sa sastanka
Sa sastankafoto: Ministarstvo finansija

Direktor Uprave prihoda i carina, Vladimir Bulajić je poručio da će se dinamika na projektu ubrzati u skladu sa kapacitetima kojima raspolaže uprava, sa akcentom na kreiranju održivih osnova za kasnije faze projekta, koje će digitalizaciju i automatizaciju procesa sveobuhvatno prepoznati.

Predstavnici OWL konzorcijuma, koji ima bogato iskustvo u ovoj oblasti, i koji čine OSA računarski inženjering iz Beograda, wedoIT solutions GmBH Beč, i Lanaco Banja Luka, poručili su da je samo softversko rješenje visokoparametrizovano i veoma adaptibilno, što znači da dozvoljava modifikacije u skladu sa specifičnostima sistema kojim će upravljati Uprava prihoda i carina, te da će dizajniranju finalnog koncepta prethoditi sveobuhvatna analiza poslovnih procesa.

Kako je poručeno, u ovoj fazi porioritet je identifikacija polaznih osnova za implementaciju kroz uspostavljanje adekvatnog regulatornog okvira, odnosno prilagođavanje podzakonskim normama.

Projekt menadžer Igor Dragaš, poručio je da je postavljeni rok od Svjetske banke za implementaciju od 28 mjeseci kratak, ali da će posvećenost svih uključenih strana i blagovremeno izvršavanje zadataka rezultirati uspostavljanjem sistema koji će povećati efektivnost naplate prihoda, olakšati poreskim obveznicima ispunjavanje obaveza i povećati efikasnost administracije u cilju naplate većih prihoda uz manje opterećenje poreskih obveznika.

Izrada softverskog rešenja je treća faza projekta Reforme poreske administracije, koji je formalno započet 2018. godine.

Današnjoj prezentaciji, pored tima Ministarstva finansija i Uprave prihoda i carina i projekt menadžera, prisustvovali su i predstavnici članica OWL konzorcijuma Željko Tomić, Boris Damjanović, Vojislav Opačić, Nemanja Dragović i Nebojša Ninić.

Bonus video: