Lekić: Inspekcija da provjeri i imenovanje Janjuševića

Milan Lekić (Nova) kaže da je analizirao dokumentaciju i utvrdio da je Janjušević (Demokrate) nezakonito na funkciji, te da će tražiti poništenje odluke o svojoj smjeni. Janjušević tvrdi da je imenovan zakonito i optužuje Lekića da “svoje bezakonje, utaje i postupke pred SDT-om želi zamaskirati osporavanjem drugih”

34495 pregleda 102 reakcija 61 komentar(a)
Tvrdi da je Lekić zapostavio RUP: Dušan Janjušević, Foto: Rudnik uglja
Tvrdi da je Lekić zapostavio RUP: Dušan Janjušević, Foto: Rudnik uglja

Bivši izvršni direktor Rudnika uglja u Pljevljima Milan Lekić (Nova) tvrdi da je predsjednik Odbora direktora kompanije Dušana Janjuševića (Demokrate) na tu funkciju izabran nezakonito, zbog čega je od inspekcije rada zatražio da provjeri njegove navode.

Janjušević ove navode negira i tvrdi da je ispunjavao tražene uslove, optuživši Lekića da “svoje bezakonje, utaje i postupke pred SDT-om želi zamaskirati osporavanjem drugih”.

Lekića je nedavno smijenio Odbor direktora nakon što je Inspekcija rada utvrdila da na to radno mjesto nije izabran na javnom konkursu, što je bila zakonska obaveza.

Smijenjeni izvršni direktor RUP-a za “Vijesti” je kazao da je Janjušević prvi put izabran za predsjednika Odbora direktora, iako nije ispunjavao uslove, odnosno, iako nije imao pet, odnosno tri godine radnog iskustva u struci kako je predviđeno Statutom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Zbog toga su, smatra Lekić, sve odluke Odbora direktora RUP-a su nezakonite.

U skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, predsjednik Odbora direktora RUP-a da bi bio izabran na tu funkciju mora imati tri godine iskustva u nivou VII stepena obrazovanja, što tvrdi Lekić, Janjušević nije imao kada je izabran prvi put na tu dužnost u martu 2021. godine.

Diploma iz Čačka

“Janjušević je diplomirao je u martu 2021. na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, a u aprilu te godine, postao je predsjednik Odbora direktora. Čak ni u teoriji, što je potpuno jasno, nije moguće da je za oko mjesec od diplomiranja do imenovanja, stekao tri godine iskustva u stepenu obrazovanja koji se traži sistematizacijom za tu poziciju. Tako je 2021. godine bez dana radnog iskustva u struci, u stepenu obrazovanja koje se traži, Janjušević nezakonito imenovan za predsjednika Odbora direktora. Kako se na tu funkciju imenuje na period od godinu, došli smo u situaciju da je ponovno imenovanje Janjuševića 2022. takođe bilo nezakonito, jer je u međuvremenu stekao samo godinu iskustva i to na mjestu na koje je nezakonito došao. Istekom mandata u toku 2023. godine, Janjušević je treći put nezakonito imenovan, ovaj put sa dvije godine, nezakonito stečenog radnog iskustva”, tvrdi Lekić.

Smijenjen zbog nalaza inspekcije rada: Milan Lekić
Smijenjen zbog nalaza inspekcije rada: Milan Lekićfoto: Rudnik uglja

On je istakao da bi Janjušević tek 2024. imao tri godine iskustva u radu sa sedmim stepenom stručne spreme, kada bi nastavio mandat i došao u poziciju da opet te godine bude imenovan na istu poziciju.

Prema Statutu RUP-a, u koje su “Vijesti” imale uvid, za člana Odbora direktora može biti izabran kandidat sa najmanje VII stepenom stručne spreme, znanjem i iskustvom u struci iz oblasti rudarstva, energetike, finansija i prava, kao i radnim iskustvom od najmanje pet godina u struci.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je da predsjednik Odbora direktora mora imati tri godine radnog iskustva i VII stepen stručne spreme.

“Analizirajući dokumentaciju vezanu za dešavanja u RUP-u posljednjih dana, došao sam do saznanja da je imenovanje predsjednika Odbora direktora nezakonito, što čini nezakonitim odluke koje Odbor donosi, a što će se utvrditi u odgovarajućim inspekcijskim i sudskim postupcima. Budući da predmetna pitanja nisu bila u mojim nadležnostima, to sam sticajem okolnosti, u pokušajima da odbranim istinu, došao do ovih saznanja”, kazao je Lekić.

“Imajući rečeno u vidu, kao i okolnosti da nezakoniti predsjednik Odbora direktora, svjesno ili zbog nekompetentnosti, ometa i dovodi u zabludu ostale kolege iz Odbora direktora, došli smo u situaciju da su Odluke odbora direktora nezakonite i u formalnom i u materijalnom smislu, te je moja profesionalna i ljudska dužnost, prema radnicima RUPV, građanima Pljevalja i cijeloj Crnoj Gori, da ukažem na nezakonitosti i štetu koja se nanosi svima, pa i meni samom, navodi Lekić.

Tužba

Lekić kaže da planira da preda tužbu za poništenje nezakonite odluke Odbora direktora o njegovom razrješenju, zbog koje su, ističe, već nastupile štetne posljedice po RUP.

“Nadam se da će shodno zakonskim odredbama, odgovarati pojedinci iz Odbora direktora, svojom ličnom imovinom. U obavezi sam da institucionalnim putem, ostvarim zaštitu RUP-a i Crne Gore, kako bismo se oslobodili nezakonitih i štetnih odluka ljudi koji nisu kompetentni da vode sistem kao što je RUP. Moj mandat izvršnog direktora, cijelo vrijeme je tekao kroz neprekidnu borbu sa napadima bivšeg režima i pojedincima iz Odbora direktora, kojima je teško bilo objasniti bilo koje pitanje iz struke (možda zbog nedostatka iskustva). Na ivici sukoba i vještinom mene i menadžerskog tima koji sam izabrao, uspjeli smo da izbjegnemo sve zamke i ometanja, nažalost i pomenutih iz Odbora direktora i postavimo rekorde u proizvodnji i profitu”, rekao je Lekić.

“Analizirajući dokumentaciju vezanu za dešavanja u RUP-u posljednjih dana, došao sam do saznanja da je imenovanje predsjednika Odbora direktora nezakonito, što čini nezakonitim odluke koje Odbor donosi, a što će se utvrditi u odgovarajućim inspekcijskim i sudskim postupcima, poručio je Lekić

Janjušević tvrdi da se Odbor direktora EPCG prilikom njegovog imenovanja pridržavao Statuta RUP-a koji propisuje uslove za člana Odbora direktora.

“Prvo se traži da imenovani ima najmanje VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS. Sami ste naveli da lice koje navodite ovaj uslov ispunjava sticanjem diplome visokog obrazovanja. Drugo što se traži je znanje i iskustvo iz oblasti rudarstva, energetike, prava i ekonomije. Ovaj uslov je ispunjen u potpunosti sa više od deceniju mog rada u RUP-u i obavljanjem dužnosti odbornika u SO Pljevlja. Treće, radno iskustvo u trajanju od pet godina u struci. Dakle, Statut ne propisuje radno iskustvo u nivou obrazovanja ili stručne spreme, kako pokušava da navede Lekić. Statut ne traži niti u jednom članu radno iskustvo u stepenu stručne spreme. Struka je širi pojam od stručne spreme, jer u prethodnom stavu Statut propisuje koja su to znanja i iskustva, a u prvom ne traži nikakva usmjerenja, već isključivo VII stepen bilo kog smjera. Kada je u pitanju radno iskustvo u struci iz oblasti rudarstva i energetike posjedujem ne pet, već više od 10 godina, radeći u RUP-u i sa srednjom i sa visokom stručnom spremom. Uz sve to, od 2018. do 2021. godine obavljao sam dužnost odbornika u SO Pljevlja, a od marta 2021. do danas profesionalno u odboru direktora RUP-a. Dakle, nesporno je radno iskustvo i u jednom i u drugom slučaju kakvo god tumačenje primijenite”, tvrdi Janjušević.

On je kazao i da razumije poziciju Lekića “koja je opterećena postupcima SDT-a, raznih inspekcija, grubim kršenjima zakona, utajom otpremnine, štetnim poslovima i drugim aktivnostima koje su obilježile njegov mandate”.

Srećni penzionerski dani

On je istakao da Statut propisuje da se referentnost rada u struci dokazuje prilaganjem radne biografije što je on, kako tvrdi i uradio prije imenovanja “čime sam jasno dokazao da posjedujem radno iskustvo u struci, kako u nivou srednjeg, tako i u nivou visokog obrazovanja, pa sam stoga biran već tri puta na ovu funkciju”.

“U svakom slučaju, ja poštujem zakone ove države i nikada se neću služiti obmanama, ucijenama, prijetnjama obustave rada u cilju zaštite ličnih intetesa”, kazao je Janjušević.

Poručio je Lekiću da je od uslova za neku funkciju, najbliži uslovima za penziju i da nema te pozicije koja traje četiri godine a koju možete obavljati u skladu sa zakonima ove države.

“Od mene, pored svega, želim ti mirne i srećne penzionerske dane, a mi mlađi pred kojima je budućnost rada u energetskom sektoru, na ovoj ili onoj poziciji ili radnom mjestu, nastojaćemo da ispravimo tvoje greške i obezbijedimo stabilnu budućnost RUP-a”, kazao je Janjušević.

On je istakao da se kao predsjednik Odbora direktora nije slagao sa strategijom pretvaranja RUP-a u poljoprivrednu zadrugu i poslovima koji su uzrokovali milionske štete.

“O znanju Lekića svjedoči vrijeme i poslovni minusi u svim segmentima čiji je on idejni tvorac, uz zapostavljanje osnovne djelatnosti RUP-a. O gruboj diskriminaciji svakog ko po političkom opredjeljenju pripada Demokratama, a favorizovanja DPS kadrova, drugom prilikom. Uostalom, Lekić je zaposlio više od 500 radnika bez ijednog raspisanog konkursa i tim nezakonitostima doveo u pitanje ugovore o radu, igrajući se egzistencijom rudara i pretvarajući ih u političko topovsko meso. Nekorektno, da ne upotrebljavam grublji izraz. A sve to kako bi držeći u šaci radnike i njihove porodice punio sportske dvorane, što su metodi onih koji su poraženi 30. avgusta”, naveo je Janjušević.

Janjušević je istakao da se kao predsjednik Odbora direktora nije slagao sa strategijom pretvaranja RUP-a u poljoprivrednu zadrugu i poslovima koji su uzrokovali milionske štete

Prema njegovim riječima, novo rukovodstvo RUP-a zaštitiće svakog čovjeka koji predano i posvećeno radi u kompaniji, ne dopuštajući da iko od njih pravi političku vojsku zarad ličnih interesa, ostavljajući ih “na cijedilu”, kao što je to radio Lekić.

Fantastični rezultati poslovanja

Lekić je naveo da je RUP lani prihodovao 61 milion, a da je državi i opštini po raznim osnovama uplaćeno 19,5 miliona.

“Investirali smo oko 15 miliona u mehanizaciju, povećana je vrijednost RUP-a sa oko 105 na oko 130 miliona, plate su značajno povećane i sve to u situaciji kada su proširene djelatnosti RUP-a kroz građevinsku službu i službu za rekultivaciju. Svim navedenim rekordima i uvedenim novinama, otvorena su proizvodna radna mjesta, što je uzrokovalo zapošljavanje više od 500 mladih ljudi. Pozitivna posljedica tog rada, neminovno je uzrokovala značajan pad prosječne starosti radnika, koja je bila iznad 50 godina. Na kraju svega toga, 2022. godine, preostala je neto dobit od 9,4 miliona. Usudio bih se reći, fantastičan posao je urađen”, naveo je Lekić.

On je rekao da je takav posao izgleda, najveći problem ljudima koji su pokrenuli prljavu kampanju, od koje se mogu lako braniti istinom, strukom i zakonom. “Izgleda, uspjeh u radu se ne oprašta od strane onih koji ne znaju da rade. Sporedna je moja odbrana, ovdje je suštinski potrebno odbraniti interese RUP-a, Pljevalja i Crne Gore, a od štete koju prave nekompetentni kadrovi, na pozicijama koje su zauzeli nezakonito”, rekao je Lekić.

Bonus video: