"Redovno uspostavljanje trajektne linije Bar - Bari izuzetno je značajno za Crnu Goru i Italiju"

Sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, iznijela je ideju o mogućnostima budućeg finansiranja aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja redovne trajetne linije Bar-Bari, kroz na primjer jačanje infrastrukture i prekogranične saradnje, i to upravo kroz program Italija-Albanija-Crna Gora

3074 pregleda 6 komentar(a)
Berlingerio i Raičević, Foto: Ministarstvo finansija
Berlingerio i Raičević, Foto: Ministarstvo finansija

Redovno uspostavljanje trajektne linije Bar - Bari izuzetno je značajno za Crnu Goru i Italiju, imajući u vidu benefite koji proizilaze iz njihove dobre saobraćajne povezanosti, ne samo u dijelu razvijanja sezonskog turizma, već i medicinskog i religijskog.

Na sastanku predstavnika crnogorske i italijanske vlade u vezi sprovođenja Interreg programa Italija – Albanija - Crna Gora, ocijenjeno je da postoji dobra baza za rješenje tog pitanja, imajući u vidu da je od obostranog interesa da pomorske konekcije budu frekfentnije i redovnije. Jedan od načina je, kako su kazali, i mapiranje i priprema za takav projekat kroz program Interreg.

Sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, iznijela je ideju o mogućnostima budućeg finansiranja aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja redovne trajetne linije Bar-Bari, kroz na primjer jačanje infrastrukture i prekogranične saradnje, i to upravo kroz program Italija-Albanija-Crna Gora.

Nadogradnja te inicijative i njena realizacija, kako je zajednički konstatovano, zahtijeva maksimalnu uključenost svih aktera nadležnih za sprovođenje programa.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je radna posjeta Italiji, u okviru koje su organizovani sastanci, doprinijela razmjeni ideja i kontakata i postavljanju dobre baze za dalje jačanje regionalne saradnje između Crne Gore i Italije.

Ana Raičević
foto: Ministarstvo finansija

Oni su dodali da je italijanska regija Pulja pokazala interesovanje da njeni predstavnici do kraja godine posjete Crnu Goru u cilju konkretizacije pomenutih ideja i tema.

Iz Ministarstva su kazali da se Raičević tokom posjete sastala i sa regionalnim ministrom za ekonomski razvoj, Alessandrom Delli Noci i generalnom direktoricom za ekonomski razvoj regije Pulja, Giannom Elisom Berlingerio.

„Tokom susreta fokusirane su mogućnosti boljeg povlačenja dostupnih sredstava u okviru programa Interreg Italija – Albanija - Crna Gora, te jačanja dobrih međususjedskih odnosa i daljeg razvijanje saradnje, sa akcentom na pitanja od strateškog značaja za ove dvije države, koja se, između ostalog, tiču boljih mogućnosti za uspostavljanje saobraćajnih linija, u cilju intenzivnije razmjene ljudi, roba i usluga“, navedeno je u saopštenju.

Ana Raičević
foto: Ministarstvo finansija

Iz Ministarstva su podsjetili da Italija, kao članica EU, ima dugogodišnje iskustvo u pogledu korišćenja EU sredstava i prepoznata je značajna saradnja sa Crnom Gorom kroz pretpristupne fondove koji su joj na raspolaganju kao državi kandidatu za članstvo u EU.

Raičević je ukazala na benefite dobijanja finansijske podrške za razvoj Crne Gore i napredak na putu EU integracija, pa je u tom kontekstu istakla značaj angažovanja Crne Gore u pogledu veće apsorpcije dostupnih sredstava, uz zahvalnost za iskazanu zainteresovanost italijanskih partnera da, kroz planirano organizovanje posjete crnogorskim resornim institucijama, budu detaljnije razmijenjena iskustava o mogućnostima apliciranja kroz fondove koji su nam na raspolaganju.

Bonus video: