UPC i Pošta potpisali Sporazum o saradnji: Brže carinske procedure i bezbjedniji protok pošiljki

"Unapređujemo međusobnu saradnju radi efikasnijeg sprovođenja carinskih procedura i bezbjednijeg protoka poštanskih pošiljki"

4016 pregleda 4 komentar(a)
Detalj sa potpisivanja Sporazuma, Foto: Uprava prihoda i carina
Detalj sa potpisivanja Sporazuma, Foto: Uprava prihoda i carina

Direktor Uprave prihoda i carina (UPC), Vladimir Bulajić i izvršni direktor Pošte Crne Gore, Josip Đurašković potpisali su danas Sporazum o saradnji i Ugovor o povjeravanju poslova obrade ličnih podataka.

"Unapređujemo međusobnu saradnju radi efikasnijeg sprovođenja carinskih procedura i bezbjednijeg protoka poštanskih pošiljki", navodi se u zajedničkom saopštenju UPC i Pošte.

Ugovorom se definišu odnosi poslovne saradnje pri obradi podataka o ličnosti za potrebe sprovođenja carinskih formalnosti, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu zaštitu tajnih i ličnih podataka.

"Sporazumom između UPC i Pošte će se bliže urediti saradnja i način razmjene informacija, posebno u elektronskoj razmjeni podataka prije prispjeća poštanskih pošiljki", navodi se u saopštenju.

"Zadovoljstvo mi je što će država i njeni građani imati koristi od unaprijeđene saradnje UPC i Pošte. Uprava će ubrzati procedure i u poštanskom saobraćaju, da bi pošiljke što prije stigle do krajnjeg primaoca, a to je posebno važno u današnjim uslovima poslovanja", kazao je Bulajić.

"Definisanje oblasti i načina saradnje UPC i Pošte, što je učinjeno ovim Sporazumom, od značaja je za efikasnost procedure carinjenja pošiljki", dodao je Đurašković.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala podržala je proces razvoja i zaključenja Sporazuma o saradnji UPC i Pošte, posebno u dijelu koji se tiče bezbjednosti i sigurnosti.

"Sporazum predviđa i sveobuhvatnu razmjenu informacija o otkrivenom vatrenom oružju, municiji, eksplozivu, opojnim drogama i drugoj opasnoj robi u poštanskim pošiljkama, budući da kontinuirana razmjena informacija o otkrivenim pokušajima ilegalne trgovine doprinosi radnim procesima vezanim za analizu i upravljanje rizicima, a samim tim i adekvatnom odgovoru na nezakonitu trgovinu i krijumčarenje", navodi se u saopštenju.

Sporazum je, kako piše, kruna projekta „Uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispijeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju”, koji se sprovodi pod pokroviteljstvom GIZ-a.

"Stremimo digitalizaciji carinskih procedura i uspostavljanjem ovog sistema će se olakšati uvozne procedure, smanjiti administrativni troškovi i vrijeme trajanja procedura, sve u cilju olakšavanja legalnog i sprečavanja nelegalnog prometa", istakao je Bulajić.

"Razvoj aplikacije će omogućiti razmjenu elektronskih podataka prije prispeća pošiljki u zemlju i obezbijediti da se analiza rizika sprovede prije prispjeća pošiljki, a Pošta pošiljke koje nisu odabrane za kontrolu može odmah da isporuči krajnjem primaocu. Za praćenje primjene sporazuma biće formirana zajednička radna grupa", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: