Šahmanović i Koprivica nijesu platili porez državi

Predstavnici Crne Gore u Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore ćute o neplaćenom porezu na dohodak fizičkih lica za 2022.

36393 pregleda 20 reakcija 10 komentar(a)
Foto: SMATSA
Foto: SMATSA

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) Admir Šahmanović i savjetnik u tom ministarstvu Žarko Koprivica nijesu platili porez na dohodak za 2022. godinu po osnovu naknade koju ostvariju kao predstavnci države u Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), dok je svoju zakonsku obavezu ispoštovao Nebojša Jušković.

Ovo je zvanično potvrđeno “Vijestima” u Upravi prihoda i carina (UPC).

Šahmanović je član Nadzornog odbora SMATSA, Koprivica predsjednik Skupštine SMATSA, a Jušković je član Skupštine.

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Krsto Perović je treći član Crne Gore u Skupštini SMATSA, ali on nije imao zakonsku obavezu da plati ovaj porez za 2022. godinu jer je 2023. izabran u ovo tijelo na predlog Vlade Dritana Abazovića.

SMATSA pruža uslugu kontrole letjenja u vazdušnom prostoru ukupne površine 113.664 kilometara kvadratnih koji obuhvata vazdušni prostor Republike Srbije i Republike Crne Gore.

“Uvidom u bazu podataka UPC utvrđeno je da Admir Šahmanović i Žarko Koprivica nijesu predali godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) za 2022. godinu. Takođe je utvrđeno da je Nebojša Jušković predao GPPFL obrazac za 2022. godinu, u kom je iskazan ukupan dohodak od ličnih primanja ostvaren izvan Crne Gore i plaćen je porez po tom osnovu”, rečeno je u UPC.

Jušković je “Vijestima” kazao da je za period od 23. juna 2022, kada je imenovan za člana Skupštine SMATSA, do 31. decembra prošle godine na ostvareni prihod platio porez u zakonom predviđenom roku.

“Shodno odluci Skupštine SMATSA od 30. 3. 2022. godine u iznosu od 1076,48 eura””, kazao je Jušković.

Jušković
Juškovićfoto: Vuk Lajović

On je u imovinskom kartonu za prošlu godinu, koji je zvanično dostupan na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) naveo da je mjesečno u neto iznosu kao član Skupštine SMATSA primao 1.108,83 eura.

Šahmanović i Koprivica nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li su platili porez državi Crnoj Gori koju kao njeni funkcioneri predstavljaju u SMATSA.

Koprivica potpisao odluku

Prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica ovaj porez iznosi 15 odsto bruto zarade ili nekog drugog prihoda iznad 1.000 eura. Članom 43 ovog zakona definisano je da je poresku prijavu dužan da podnese rezident koji ostvari dohodak i iz inostranstva.

“Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako nadležnom poreskom organu do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu ne podnese poresku prijavu za porez na dohodak, netačno obračuna ili ne uplati porez istovremeno sa podnošenjem poreske prijave”, predviđeno je članom 53v ovog zakona.

Koprivica i Šahmanović nijesu odgovorili “Vijestima” koliko zarađuju u SMATSA, a ni ASK-u nijesu prijavili ovu naknadu.

U odluci Skupštine SMATSA iz marta prošle godine, koju je potpisao Koprivica, za 2022/23. godinu, navedeno je da se za članove Skupštine koji su rezidenti Crne Gore za 2022/ 2023. utvrđuje sljedeća naknada - u julu 2022. u visini iznosa dvije prosječne mjesečne neto zarade isplaćene u SMATSA, za prethodna tri mjeseca (april, maj i jun), uvećana za pripadajuće poreske obaveze u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica Crne Gore.

Šahmanović
Šahmanovićfoto: Printscreen YouTube

“U januaru 2023. godine u visini iznosa dvije prosječne mjesečne neto zarade isplaćene u SMATSA za prethodna tri mjeseca (oktobar, novembar i decembar) uvećana za pripadajuće poreske obaveze u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica Crne Gore”, piše u odluci u koju “Vijesti” imaju uvid.

U obrazloženju ove odluke piše da SMATSA za članove Skupštine i Nadzornog odbora iz Srbije u skladu sa Zakonom o radu obračunava i uplaćuje poreze i doprinose.

“SMATSA ne vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa u ime člana Nadzornog odbora i članova Skupštine koji su rezidenti Crne Gore. Obaveza po ovom osnovu je prenijeta na rezidenta Crne Gore i obračunava se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. S tim u vezi, a u cilju jednoobraznog tretmana naknada svim članovima SMATSA članu Nadzornog odbora i članovima Skupštine koji nijesu rezidenti utvrđuje se naknada u iznosu koji obuhvata neto naknadu uvećanu za pripadajuće poreske obaveze u skadu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica Crne Gore”, navodi se u obrazloženju odluke.

“Vijesti” su prošle sedmice objavile da Šahmanović u svoj imovinski karton ASK-u nije prijavio ovu naknadu koja, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, iznosi mjesečno iznad 4.000 eura.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, iz izvora bliskih SMATSA, članovi Nadzornog odbora primaju mjesečnu neto naknadu u iznosu jedne prosječne zarade u SMATSA uz dodatnih 15 odsto doprinosa.

“Prosječna plata u ovom preduzeću prošle godine je bila 385.608,02 dinara, po kursu dinara od 117,7, što ispada da je prosječna plata oko 3.280 eura. Prosječna plata je ove godine uvećana za oko 30 odsto. Član Nadzornog odbora je dužan da dodatnih 15 odsto doprinosa sam prijavi državi”, pojasnio je izvor “Vijesti”.

Na sajtu ASK-a nije dostupan imovinski karton Koprivice.

Plaćeno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Svi članovi Nadzornog odbora i Skupštine, kako piše u obrazloženju odluke, imaju i pravo na dobrovoljno zdravstveno osiguranje na isti način, kao i zaposleni u SMATSI.

“U toku 2021. godine sprovedena je nabavka usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i u skladu sa zaključenim ugovorom predmet ugovora je pružanje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i organizovanje sistematskog ljekarskog pregleda za zaposlene osiguranike i članove organa upravljanja. Kako se premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja plaća za članove organa upravljanja koji nijesu zaposleni u SMATSA, takva davanja u skladu sa zakonom o porezu na dohodak građana imaju karakter drugih prihoda, te se imajući u vidu navedeno predlaže donošenje odluke kojom se, pored naknade zarade u organima upravljanja utvrđuje i pravo na dobrovoljno zdravstveno osiguranje”, piše u obrazloženju odluke u koju “Vijesti” imaju uvid.

Bonus video: