IZVJEŠTAJ O STANJU ENERGETSKOG SEKTORA U 2016.

U mreži izgube 15,6 odsto struje

Ukupni trošak nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu bio je 15,1 milion, naveo je RAE
109 pregleda 0 komentar(a)
struja, Foto: Shutterstock
struja, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 24.08.2017. 13:42h

Gubici na elektromreži u 2016. godini iznosili 404,01 GWh odnosno 15,62 odsto ukupne potrošnje elektrodistributivnih potrošača, dok su godinu ranije iznosili 445,05 GWh ili 17,07 odsto ukupne potrošnje u toj godini.

To je pokazao Izvještaj o stanju u energetskom sektoru za 2016. godinu koji je pripremila Regulatorna agencija za energetiku (RAE), a u koju su “Vijesti” imale uvid.

Smanjenje gubitaka za nepuna dva procenta poena vrijedi oko 1,5 miliona eura.

“Ukupni trošak nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu bio je 15,1 milion, od čega se 8,9 miliona odnosi na tehničke gubitke koji opterećuju krajnje kupce, a 6,78 miliona se odnosi na trošak gubitaka ostvarenih iznad dozvoljenih”, konstatovano je u izvještaju.

Iz RAE navode da je uvođenje mjerenja potrošnje električne energije sistemom “pametnih” brojila doprinijelo znatnom smanjenju gubitaka u distributivnom sistemu, kao i pojačane kontrole u vezi sa otkrivanjem neovlašćene potrošnje.

U Izvještaju se navodi da je tokom prošle godine izvršeno odvajanje operatora distributivnog sistema od Elektroprivrede čime su stvoreni uslovi da zaživi maloprodajno tržište električne energije, dok je kupcima priključenim na distributivni sistem isporučeno 3,69 odsto električne energije manje nego u 2015. godini.

Izvještaj je pokazao da je procenat finansijske realizacije investicija Crnogorskog elektroprenosnog sistem (CGES) u prošloj godini bio 87 odsto, dok je procenat realizacije investicionog plana Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) 37,76 odsto.

CEDIS je prihodovao 43,21 milin eura, dok su mu rashodi bili 50,58 miliona, a ukupni gubitak 7,36 miliona eura.

CGES je prihodovao 30,2 miliona, rashodi su mu bili 27,5, a dobiti nakon oporezovanja 2,4 miliona. RAE je u izvještaju objasnila da je nezavisna revizija uutvrdila da CGES nije evidentirao obavezu prema EPCG za angažovanje sistemske rezerve za potraživanja od EPCG od 1. januara do 1. oktobra 2013. godine od 8,13 miliona eura.

“Ovogodišnjim Zakonom o budžetu je propisano da se prihodi po osnovu vlasništva i dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu mogu koristiti za regulisanje međusobnih dužničko-povjerilačkih odnosa tih subjekata i za nove investicije u njima. Može se očekivati da Vlada razmotri ovo sporno pritanje, a dva preduzeća vode spor pred Privrednim sudom”, konstatovano je u izvještaju regulatora.

Prema podacima RAE Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) prihodovao je 527,4 hiljade eura i ostvario dobit od 35 hiljada eura, prihod Montengro bonusa je bio 21,19 miliona eura i dobit 161 hiljadu.

Jugopetrol je prihodovao 117,42 miliona eura i imao dobit nakon oporezivanja od pet miliona koliko je iznosila i dobit pljevaljskog Rudnika uglja koji je prihodovao 39,6 miliona eura.

Od ukupno 71 licenciranog subjekta u oblasti nafte i gasa, do izrade izvještaja RAE, njih 50 je dostavilo izvještaje o prošlogodišnjem poslovanju. Od njih 50 pozitivno je poslovalo 44, dok šest firmi bilježi negativan rezultat.

Nema podataka za EPCG, a CGES mora smanjiti troškove

Izvještaj o stanju u energetskom sektoru za prošlu godinu ne sadrži podatke o poslovanju Elektroprivrede.

Iz RAE su objasnili da su više puta urgirali kod EPCG da im dostavi Finansijski izvještaj o poslovanju i izvještaj o radu za 2016. godinu, ali da to nije dostavljeno.

“U posljednjem obavještenju su naveli da je skupština akcionara EPCG tek 3. jula donijela odluke kojima su utvrđena početna stanja za 2016. godinu, pa su se stekli uslovi da se počne raditi izvještaj”, navodi RAE.

RAE je u Izvještajima o stanju u energetskom sektoru za 2014. i 2015. godinu ukazivala da EPCG i CGES treba da poboljšaju poslovni rezultat u narednom periodu tako što će “energično suzbiti ključne troškove” koje mogu da kontrolišu, među kojima su troškovi zarada i drugih ličnih primanja, kao i računi za telefonske, konsultantske, revizorske i druge usluge.

Prema podacima o finasijskom poslovanju CGES je u 2016. godini ostvario veće troškove od utvrđenih za 36,20 odsto.

“Najznačajnije prekoračenje je ostvareno kod troškova pomoćnih i sitemskih usluga koji pripadaju kategoriji troškova koji se mogu kontrolisati i podliježu vršenju korekcija. Uz to, prekoračenja su ostvarena kod troškova zarada i drugih ličnih primanja, troškova poslovanja koji se mogu kontrolisati i ostalalih troškova poslovanja koji se ne mogu kontrolisati u skladu sa zakonom”, navodi RAE u Izvještaju.