GI "Zdravi Mojkovac": Niz nelogičnosti i podvala kako bi se zadovoljili interesi koncesionara

"Bez obzira na protivljenje lokalne zajednice i stanovništva i na bezbroj primjedbi stručnih i laičkih koje smo poslali, sada smo zaista uvjereni da korupcija prijeti da dostigne vrhunac i da svi koji u institucijama rade u korist koncesionara moraju izaći pred lice pravde", navodi se u saopštenju

1900 pregleda 10 komentar(a)
Sa posljednje sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa posljednje sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Građanska inicijativa "Zdravi Mojkovac", koja odranije traži raskid ugovora sa kompanijom "Brskovo Mine" iz Podgorice, o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, saopštila je da se u dokumentu koji je Ministarstvo kapitalnih investicija dostavilo na sjednici Vlade u četvrtak, a u kojem se predlaže zaključenje aneksa ugovora, nalazi "niz nelogičnosti i neviđenih podvala".

U dokumentu se, kako su kazali, između ostalog navodi da je dokumentacija koju je izradila radna grupa dostavljena Vladi 31. novembra 2018. godine, koji je nepostojeći datum.

"U četvrtak je, na 67. sjednici Vlade Crne Gore, Ministarstvo kapitalnih investicija na čelu sa Ervinom Ibrahimovićem dostavilo dokument pod nazivom 'Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina (bez rasprave)', u kom predlažu zaključenje Aneksa 7 Ugovora, što otvara prostor da država bude oštećena finansijski i daje se dodatni rok koncesionaru da pribavi potrebnu dokumentaciju. Takođe, u Informaciji koja je dostavljena Vladi se potencira i da se ispuni prioritet koji je tražio koncesionar, a odnosi se na Izradu predloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za ekspropriaciju nepokretnosti i to sve kako bi koncesionar započeo sa eksploatacijom mineralnih sirovina. Bez obzira na protivljenje lokalne zajednice i stanovništva i na bezbroj primjedbi stručnih i laičkih koje smo poslali, sada smo zaista uvjereni da korupcija prijeti da dostigne vrhunac i da svi koji u institucijama rade u korist koncesionara moraju izaći pred lice pravde. Naime, Ministarstvo kapitalnih investicija sve ovo predlaže tehničkoj vladi čije odluke nemaju nikakav legitimitet", navodi se u saopštenju.

Ukazuju i da se sve predlaže "kroz Informaciju, a ne kroz odluku i to bez rasprave".

"U tekstu goreimenovanog dokumenta, koji je objavljen na sajtu Vlade, nalazi se niz nelogičnosti i neviđenih podvala i koje ukazuju upravo na sveopštu manipulaciju radi zadovoljenja interesa koncesionara", dodaju iz GI "Zdravi Mojkovac".

Naveli su, kako su kazali, nelogičnosti iz dokumenta na osnovu kojih Vlada "treba da odluči 'nešto', a na osnovu informacija koje je sačinila Radna grupa".

"Nedostatak detalja o prostornoj dokumentaciji: Pominje se izrada Detaljnog prostornog plana Brskovo. Radna grupa i Ministarstvo ignorišu činjenicu da je izrada tog plana u fazi zastoja i sa čime je javnost odavno upoznata i ponašaju se kao da je stanje “redovno”. Jer važno je: Detaljni prostorni plan ne može biti završen u situaciji kada je rukovodilac izrade tog Plana (Sonja Radović Jelovac) tražila povlačenje istog zbog neusklađenosti sa planovima višeg reda i nepostojanjem obavezne dokumentacije a koju rudarska kompanija nije dostavila.

"Iz dokumenta koji je dostavljen Vladi uviđa se da rudarska kompanija i ranije nije poštovala ugovorene rokove za dostavljanje dokumentacije (str.30-31). Ista nije dostavila znatan dio dokumentacije u roku predviđenom za realizaciju Aneksa 4 Ugovora (do 21.11.2018 god), već su dobili dodatnih pola godine u toku kojih su dostavljani nedostajući dokumenti, elaborati i slično", navodi se u saopštenju.

Koliko se, kako su kazali, vrijedno radilo u Ministarstvu i rudarskoj kompaniji "najbolje govori sljedeći podatak":

"Datum 31.11.2018. godine: U dokumentu se navodi: '…pa je uz dokumentaciju dostavljenu 31.11.2018. godine…'. Koliko novembar ima dana, da li neko zna? Dakle, u zvaničnom dokumentu koji je dostavljen Vladi i koji je izradila gorepomenuta pomenuta Radna grupa je naznačen datum 31.11.2018. kao dan kada je kompanija dostavila određena dokumenta i to samo zbog toga da im ne bi bio raskinut ugovor. Postavljamo pitanje da li su ta dokumenta i u arhivi zavedena na isti datum".

Iz GI "Zdravi Mojkovac" su ukazali i na, kako navode, nepodudaranje datuma u Vladinom dokumentu i DPP Brskovo. "Kako u Ministarstvu i Vladi objašnjavaju to što u dokumentu koji je dostavljen u četvrtak Studija izvodljivosti je iz novembra 2018, dok u DPP Brskovo pominju dvije Studije izvodljivosti ali iz novembra 2020 i aprila 2022. godine? Zašto se plan ne zasniva na pomenutoj Studiji izvodljivosti iz 2018? Možemo li sumnjati da pomenuta Studija iz 2018. godine nije ni urađena ili je bila nevalidna, već je samo priložena u bilo kakvom stanju, radi zadovoljenja forme i dobijanja Aneksa", upitali su.

Ukazali su i na "nespecifične reference". Tekst pominje 'kašnjenje od strane državnih organa' i 'izdavanje dokumentacije', ali ne pruža konkretne informacije o tome koji organi kasne ili o kojoj se dokumentaciji tačno radi (izuzimajući kašnjenju Agencije za zaštitu životne sredine). Ovo ostavlja prostor za netačne interpretacije, jer jedino pomenuto kašnjenje može biti dan ili sedmicu, što nije opravdan razlog da se koncesionar 'časti' novim Aneksom Ugovora", dodaju.

Smatraju i da nedostaju detalji o radnoj grupi: "Tekst pominje formiranje Radne grupe, ali ne pruža informacije o članovima grupe, njihovim referencama i imenima, kao ni njihovim ulogama ili mandatu. Izuzev podataka iz kojih resora/ustanova/institucija su imenovani."

Postoji i, kako su naveli, nedostatak jasnog objašnjenja o razlozima kašnjenja u postupku izdavanja dozvola. "Tekst pominje kašnjenje u izdavanju urbanističko-tehničkih uslova, ali ne pruža detaljno objašnjenje o razlozima kašnjenja, što otvara pitanja o tome šta se ovdje zataškava. Ko kasni? Iz informacije koja je dostavljena Vladi zaključuje se da je koncesionar jedini koji kasni jer mu je aneksima Ugovor produžavan već šest puta, jer u predviđenim rokovima nijednom nisu ispunili preuzete obaveze".

GI "Zdravi Mojkovac" ukazuje i na "nedostatak jasnih informacija" o pravilima i procedurama, rekavši da tekst ne pruža dovoljno informacija o pravilima i procedurama u vezi sa produženjem rokova, raskidima ugovora i drugim relevantnim aspektima koji su važni za predlog koji se odnosi na produženje ugovora.

Kazali su i da postoji nedostatak informacija o sankcijama, odnosno da tekst ne pominje eventualne sankcije ili posljedice ako koncesionar ne ispuni svoje obaveze u zadatim rokovima. "Istina, to se pominje u Ugovoru koji je zbog toga istekao 25. jula ove godine".

Ukazali su i na nepreciznost u vezi sa ulogama institucija: "Tekst pominje različite institucije kao što su Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ali nije jasno definisano koja institucija je odgovorna za šta. Jasna podela uloga i nadležnosti bi ovdje trebala biti prioritet, a ova vlada sa ministarstvima se cijelo vrijeme igra ping – ponga sa nadležnostima i zamazuje oči javnosti."

Smatraju i da je nedovoljno detalja o projektu i ekonomskim parametrima: "Tekst ne pruža dovoljno informacija o samom rudarskom projektu, rezervama minerala, planiranoj eksploataciji, ekonomskoj opravdanosti projekta i drugim važnim ekonomskim parametrima koji su bitni za procjenu izvodljivosti projekta. Ali sadrži Informaciju da valja koncesionaru izaći u susret."

Ocjenjuju i da je nedovoljno informacija o društvenom prihvatanju projekta, rekavši da tekst ne pruža informacije o društvenom prihvatanju projekta od strane lokalne zajednice ili drugih zainteresovanih strana, "a mi pričamo i pišemo od aprila mjeseca".

Ukazali su i na promjenu naziva firme. "Tekst dokumenta se odnosi na 'Koncesionara DOO Brskovo Mine - Podgorica', što sugeriše da je firma promijenila naziv iz 'DOO North Mining' u 'Brskovo Mine' bez obrazloženja ili jasnih informacija o tom procesu. U smislu, promjena u vlasničkoj strukturi i posebno pitanju koje zabrinjava javnost, a iz rudarske kompanije nemaju odgovor: sa koliko rudnika upravljaju trenutno? Koliko imaju radnika u eksploataciji? Kojom teškom mehanizacijom raspolažu? Koju imovinu posjeduju u Crnoj Gori", naveli su iz GI "Zdravi Mojkovac".

Upitali su da li je ovo dokument koji je validan.

"I šta ćemo sad? Je li ovo dokument koji je validan? Koji broji dane unaprijed i unazad? Da li ministar, koji ne zna koliko dana ima koji mjesec, treba da nam odlučuje o životima? Ne postoje valjani razlozi za zaključivanjem Aneksa 7, niti ih radna grupa navodi osim pokušaja da izađu u susret koncesionaru iz njima znanih razloga, a svakim danom sve više i cijeloj javnosti. Poručujemo: Stop rudniku Brskovo", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: