Vlada ćuti o parama koje je uzeo Mujević

Uprava za inspekcijske poslove poslala nalaz izvršnoj vlasti u vezi sa otpremninom koju je bivši direktor Monteputa uzeo pa otišao na mjesto direktora u Zavod za geološka istraživanja

12623 pregleda 24 reakcija 23 komentar(a)
Sam sebe tužio za neiskorišćeni odmor: Jonuz Mujević, Foto: Monteput
Sam sebe tužio za neiskorišćeni odmor: Jonuz Mujević, Foto: Monteput

Uprava za inspekcijske poslove je obavijestila Vladu o inspekcijskom nadzoru u vezi sa imenovanjem Jonuza Mujevića (funkcioner Bošnjačke stranke) na mjesto direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja koji je prethodno uzeo otpremninu iz državne firme Monteput na lični zahtjev, ali iz izvršne vlasti ćute na temu da li Mujević zbog novog imenovanja treba da vrati skoro 65.000 eura.

Iz Uprave nijesu mogli da reaguju u vezi sa vraćanjem otpremnine jer, kako su objasnili “Vijestima”, Mujević nije imenovan po Zakonu o radu nego ga je Vlada postavila svojim rješenjem u Zavod za geološka istraživanja, a ne može da reaguje ni Monteput dok se ne završi postupak koji je pokrenula Uprava za inspekcijske poslove.

Mujević je od 2017. do 24. novembra 2021. godine bio direktor državnog preduzeća Monteput, a za direktora Zavoda je imenovan 3. avgusta ove godine. Po Zakonu o radu ako se uzme otpremnina iz državne firme ili ustanove ona se mora vratiti ako se radni odnos zasnuje opet u državnoj firmi ili ustanovi u roku kraćem od pet godina.

Iz Monteputa, kako su “Vijesti” ranije objavile otišao je sa otpremninom od nepunih 58.400 eura i skoro 7.200 koje je dobio na ime naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor.

Da li će od Mujevića biti traženo da vrati otpremninu “Vijesti” su najprije pitale Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo javne uprave iz kojeg je odgovoreno da je to nadležnost Ministarstva kapitalnih investicija iz kojeg takođe nije stigao odgovor.

“Inspekcija rada je 22. 8. 2023. godine pokrenula postupak inspekcijskog nadzora u vezi sa imenovanjem Jonuza Mujeviće na mjesto direktora JU Zavod za geološka istraživanja, a postupak je završen 11. 9. 2023. godine. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je dana 24. 11. 2021. godine Jonuz Mujević razriješen od strane Vlade Crne Gore sa mjesta izvršnog direktora Monteputa, nakon čega je poslodavcu podnio zahtjev za isplatu otpremnine. Rješenjem Odbora direktora Monteputa Podgorica od 26. 11. 2021. godine Jonuzu Mujeviću je presto radni odnos uz isplatu ugovorene otpremnine od 58.392,96 eura”, kazali su Uprave za inspekcijske poslove.

Dalje je utvrđeno, kao su pojasnili, da je Mujević rješenjem Vlade od 3. 8. 2023. godine imenovan za direktora Zavoda za geološka istraživanja.

“Odlukom o organizovanju Republičkog zavoda za geološka istraživanja, kao i Statutom Zavoda za geološka istraživanja propisano je da direktora imenuje i razrješava Vlada Crne Gore. Kako Jonuz Mujević nema zaključen ugovor o radu sa JU Zavod za geološka istraživanja, već isti obavlja poslove direktora na osnovu rješenja o imenovanju donijetom od strane Vlade Crne Gore, to inspekcija rada nema nadležnost da preduzima mjere i radnje u odnosu na imenovanje Mujevića, ali je inspekcija obavijestila Vladu o utvrđenim činjenicama tokom inspekcijskog nadzora, a posebno da je g. Mujeviću na njegov zahtjev isplaćena otpremnina od strane prethodnog poslodavca Monteputa”, kazali su u Upravi.

Agencija za sprečavanje korupcije je 2020. godine utvrdila da je Mujević kao tadašnji direktor Monteputa prekršio Zakon o sprečavanju korupcije time što za dvije godine nije prijavio oko 45.000 eura svojih i prihoda svoje porodice. Odluku je tada objavila ta institucija na čijem čelu je bio v.d. direktora Savo Milašinović.

Institucija je utvrdila da je on tada prekšrio Zakon u dijelu koji se tiče dostavljanja netačnih i nepotpunih podataka u svojim imovinskim kartonima.

Monteput za sada ne može da traži novac koji je uzeo Mujević

Izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić je “Vijestima” kazao da u ovom trenutku ne postoji pravni osnov za podnošenje zahtjeva za povraćaj dodijeljnog iznosa otpremnine koju je uzeo Mujević.

“U saznanju smo da je Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada pokrenula postupak za utvrđivanje činjenica u ovom predmetu. Nakon što se ovaj postupak završi, i u zavisnosti od odluke upravnih organa, možemo govoriti o daljem postupanju Monteputa, transparentno, u skladu sa zakonom, najboljim interesima kompanije i javnosti u cjelini”, kazao je Ljiljanić.

Bonus video: