Revizor upozorio da je „Barska plovidba” državi dužna šest miliona

Dug se odnosi na nezakonitu pomoć iz 2019. i 2020. Kompanija treba da ga vrati u tri rate po dva miliona, a prva dospijeva za dva i po mjeseca

10766 pregleda 2 komentar(a)
Ugovor sa novim zakupcem donosi više novca: "Budva", brod "Barske plovidbe", Foto: shipspotting.com
Ugovor sa novim zakupcem donosi više novca: "Budva", brod "Barske plovidbe", Foto: shipspotting.com

Kompanija “Barska plovidba” je dobila pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za prošlu godinu, ali je revizor skrenuo pažnju da je dužna da državi vrati šest miliona eura na ime nezakonite državne pomoći koju je dobila 2019. i 2020. godine i da vraćanje tog duga može dovesti do neizvjesnosti nastavka poslovanja, ukoliko bi se smanjili prihodi kompanije.

Dodatni problem, kako je revizor naveo u izvještaju objavljenom na sajtu Montenegroberze, jeste to što su kompaniji kratkoročne obaveze (koje se moraju vratiti u roku od godinu) veće od kratkoročnih prihoda, što može da ugrozi likvidnost kompanije u slučaju poremećaja prihoda.

Kao dobru vijest, revizor saopštava da će se komercijalno angažovanje brodova “Bar” i “Budva” tokom 2023. godine nastaviti kroz ugovorni odnos o vremenskom najmu zaključenim sa kompanijom “Norden” iz Danska, sa kojom su postignuti uslovi o zakupu brodova. To je kako su kazali omogućilo kompaniji da iz prihoda vrati ovogodišnje rate za kupovinu tih brodova kineskoj Eksim banci. Akumulirani gubitak iz prethodnih godina iznosi 14,8 miliona eura, što je za oko 2,3 miliona manje nego na kraju 2021. godine

Zbog ranijeg lošijeg ugovora kompanije 2019. i 2020. godine nije mogla da vraća rate za kredit ovoj banci, zbog čega su one plaćene iz državnog budžeta jer je Vlada bila žirant. Agencija za zaštitu konkurencije je 17. avgusta 2022. godine donijela rješenje da ta državna pomoć u vraćanju kredita nije bila zakonita i naloženo je Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) da preduzme mjere za povraćaj ovog novca državi i o tome obavijesti agenciju. U rješenju je navedeno da “Barska plovidba” treba da vrati uplaćeni iznos uvećan za kamatu za period od dodjele pomoći do donošenja rješenja i za zateznu kamatu.

Revizor navodi da do sastavljanja izvještaja nije dobio izvještaj MKI o preduzetim mjerama i rokovima da kompanija vrati ovaj novac. Zbog toga su “Vijesti” pitale MKI da li su i kako postupili po rješenju Agencije.

Iz MKI su naveli da su u potpunosti postupili u skladu sa rješenjem, da su Agenciju obavijestili o preduzetim mjerama, kao i planom otplate nezakonite državne pomoći, sa programom restrukturiranja “Barske plovidbe”.

“Kroz predmetni postupak, utvrđen je puni iznos neusklađene državne pomoći koji je dodijeljen “Barskoj plovidbi” u iznosu od šest miliona eura. Pored navedenog iznosa, Ministarstvo finansija je dopisom od 03.10.2022. godine obavijestilo Ministarstvo kapitalnih investicija da je država Crna Gora tokom 2021. godine u dva navrata dodatno izmirila obaveze prema Exim banci (dakle, sredstva nisu transferisana sa računa Ministarstva kapitalnih investicija na poslovni račun privrednog društva), a po osnovu državnih garancija izdatih za krediti aranžman koje je ova banka zaključila sa državnom kompanijom “Barska plovidba”, naveli su iz MKI.

Ove dodatne uplate iz 2021. vrijedile su 3,24 miliona eura, a uplaćenu su kompaniji jer je Ministarstvo finansija bilo garant vraćanja kredita Eksim banci. Kako su naveli iz MKI, kompanija je ovaj dug vratila tokom 2022. godine.

“Shodno navedenom, preostala je obaveza brodarskog društva da u državni budžet izvrši povraćaj i preostalih šest miliona eura, u skladu sa dinamikom. Imajući u vidu da, shodno planu otplate, prva obaveza za “Barsku plovidbu” dospijeva 31.12.2023. godine, brodarsko društvo još nije bilo u obavezi da izvrši povraćaj dijela sredstava u iznosu od dva miliona eura, bez kamate. Ukoliko navedeni iznos ne bude pravovremeno uplaćen, o izvršenju obaveza predviđenih planom otplate u cilju naplate potraživanja države, staraće se nadležni organi, u prvom redu Ministarstvo finansija i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, kojima je takođe odmah po izradi Plana otplate isti dostavljen radi praćenja izvršenja obaveza koje su istim definisane”, naveli su iz MKI.

Iz ovog ministarstva kažu da će Država, iako je vlasnik većinskog paketa akcija u “Barskoj plovidbi”, ukoliko to bude potrebno, aktivirati mehanizme koje ima na raspolaganju u cilju naplate ovog potraživanja, kako bi u budžet bio vraćen novac koji je u prethodnom periodu dodijeljen kao neusklađena državna pomoć.

Bonus video: