DRI: EK konstatovala napredak u oblasti praćenja implementacije revizorskih preporuka, sprovođenja revizije uspjeha...

"U Izvještaju EK je takođe navedeno da je "DRI dodatno unaprijedila i svoje institucionalne kapacitete u pogledu revizorskog kadra kao i da većina revizora posjeduje sertifikate i ima pristup internim i međunarodnim obukama"

1988 pregleda 0 komentar(a)
DRI, Foto: DRI
DRI, Foto: DRI

Evropska Komisija (EK) konstatovala je napredak u oblasti praćenja implementacije revizorskih preporuka, sprovođenje revizije uspjeha i paralelnih revizija, saopšteno je iz Državne revizorske institucije (DRI).

"Državna revizorska institucija (DRI), kao ustavno definisni vrhovni organ državne revizije u Crnoj Gori, izražava zadovoljstvo činjenicom da je Evropska komisija (EK) je u svom Izvještaju u Poglavlju 32 "Finansijski nadzor" utvrdila da je DRI „unaprijedila svoje kapacitete za praćenje implementacije revizorskih preporuka i nastavila rad na otvorenijoj i transparentnijoj komunikaciji sa Parlamentom”", navodi se u saopštenju.

U Izvještaju je ocijenjeno da je DRI, kako se navodi, unaprijedila svoje kapacitete za sprovođenje revizije uspjeha kao i da je povećana mogućnost sprovođenja većeg broja paralelnih revizija.

"U Izvještaju EK je takođe navedeno da je „DRI dodatno unaprijedila i svoje institucionalne kapacitete u pogledu revizorskog kadra kao i da većina revizora posjeduje sertifikate i ima pristup internim i međunarodnim obukama”", navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je tretirano i polje kvaliteta revizorskog rada u kome se navodi da “DRI usvaja i sprovodi Godišnji plan revizije na osnovu ocjene rizika i jasno definisanih kriterijuma”.

"Evropska komisija je takođe konstatovala da su svi izvještaji DRI javno dostupni i da je Institucija izradila Registar revizorskih preporuka, koji omogućava javnosti da prati status realizacije revizorskih preporuka", stoji u saopštenju.

Prevod Izvještaja Evropske komisije za 2023. godinu, kako se navodi, koji se odnosi na Državnu revizorsku instituciju je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Bonus video: