Mrdak dobila funkciju u Ministarstvu finansija uprkos krivičnoj istrazi

Iz Uprave za ljudske resurse i Ministarstva finansija nijesu odgovorili na pitanja "Vijesti" u vezi ovog slučaja

18713 pregleda 129 reakcija 26 komentar(a)
Jela Mrdak, Foto: Opština Tivat
Jela Mrdak, Foto: Opština Tivat

Smijenjena rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju (SUR) Opštine Tivat Jela Mrdak dobila je stalni posao u Ministarstvu finansija, gdje su je postavili za glavnu budžetsku inspektorku.

Ona je prije pola godine smijenjena sa funkcije rukovoditeljke SUR-a i dobila otkaz, a Osnovno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđaj nakon što je Opština protiv nje podnijela krivičnu prijavu za nesavjestan rad u službi.

Mrdakovoj je, kako “Vijesti” saznaju, 26. oktobra Ministarstvo finansija potpisalo rješenje o zapošljavanju na neodređeno vrijeme na radnom mjestu “Inspektorka I, Odjeljenje za budžetsku inspekciju”. Ona je bila prvorangirani kandidat na konkursu koji je sprovela Uprava ljudske resurse po javnom oglasu za zapošljavanje na toj poziciji koji je Ministrarstvo raspisalo 4. septembra.

Mrdak je prema Odluci o utvrđivanju liste kandidata koju je Uprava za ljudske resurse donijela 18. oktobra, bila jedini kandidat za zapošljavanje na mjestu glavne budžetske inspektorke sa ostvarenim brojem bodova 14,67 nakon sprovedenog postupka provjere kandidata u toj Upravi. Organ kojim kao direktor rukovodi Agron Camaj potom je Ministarstvu finansija koje donosi konačnu odluku o zapošljavanju kandidata, proslijedio kandidaturu Mrdakove.

Nakon što ju je gradonačelnik Željko Komnenović razriješio dužnosti i Mrdak dobila otkaz u lokalnoj upravi, pretraga dokumentacije u arhivi SUR-a, kojoj Mrdak dok je bila na funkciji nije dozvoljavala pristup, pokazala je da je ona minulih godina u nekoliko slučajeva prikrila i nije zavela rješenja Komisije za žalbe i Upravne inspekcije koja joj nisu išla u prilog, ili je postupala suprotno zakonski obavezujućim rješenjima inspekcije. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru je procesuiralo krivičnu prijavu koju je podnijela Opština i započelo izviđaj, ali to nije pokolebalo Upravu za ljudske resurse i Ministartsvo finansija kojim je u vrijeme njenog zapošljavanja još rukovodio bivši ministar Aleksandar Damjanović da Mrdak daju novo, veoma odgovorno funkcionersko mjesto u državnoj upravi.

Mrdak je u međuvremenu i od Agencije za sprečavanje korupcije zvanično označena kao prekršiteljka odredbi Zakona o sprječavanju korupcije jer ASK-u kao javna funkciuonerka nije dostavila tačne i potpune podatke u svojim imovinskim kartonima, već je prikrila dio prihoda. Ona nije navela dio prihoda koje je lično ostvarila radeći kao rukovoditeljka SUR-a na privremenim poslovima koje je tivatska SUR pružala opštinama Kolašin i Mojkovac koje nisu imale formirane takve sopstvene službe unutrašnje revizuje. U javnosti je ona tvrdila da su prihodi koje SUR Opštine Tivat ostvaruje radeći za Kolašin i Mojkovac dobit i korist za lokalnu upravu Tivta, ali se kasnije ispostavilo da je taj novac umjesto u budžetu grada Tivta, završavao u džepu Mrdakove.

Direktor Uprave za ljudske resurse Agron Camaj ni nakon više od 15 dana nije odgovorio na pitanja “Vijesti” kako je moguće da organ kojem je on na čelu, kandidata poput Mrdakove sa svim njenim hipotekama i činjenicom da se protiv nje vodi krivični postupak, predložio Ministarstvu finansija za zapošljavanje na mjestu glavne budžetske inspektorke. Uprava je prije dva mjeseca angažovala Mrdakovu da bude jedan od predavača na obuci za službenike lokalnih uprava na temu poštovanja internih procedura, nakon čega je Opština Tivat, saznavši da bi i njene službenike trebalo da obučava Mrdakova, povukla svoje kandidate sa obuke i uputila protestno pismo Upravi za ljudske resurse.

Na pitanja o angažovanu Mrdakove nisu odgovorili ni iz Ministarstva finansija koga sada vodi Novica Vuković. Njega je, kao i njegovog prethodnika Aleksandra Damjanovića, gradonačenik Željko Komnenović nakon preporuke Uprve za ljudske resurse da zaposle Mrdakovu za budžetsku inspektorku, informisao o svemu protivzakonitom što je ona uradila na mjestu rukovoditeljke SUR-a i razlozima za njenu smjenu.

U sklopu Ministarstva finansija djeluje i Direktorat za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola (CHU) koji je nadležan za kontrolu rada službi unutrašnje revizije u javnom sektoru, kao i licenciranje samih unutrašnjih revizora. Iz tog Direktorata kojeg vodi Minas Trubljanin, nisu odgovorili šta su po službenoj dužnosti prreduzeli prema Mrdak nakon njenog razriješenja sa dužnosti u Opštini, jer njen izvještaj o radu SUR-a za 2022. nije bio sačinjen prema propisima.

Bonus video: