Inspektori za kocku bi da rade kao i do sada

Igre na sreću gotovo bez kontrole. Uprava za inspekcijske poslove protiv da se Inspekcija za igre na sreću izdvoji iz njene nadležnosti i pripoji Upravi za igre na sreću. DRI ranije utvrdila više spornih slučajeva u radu Inspekcije za sreću

34158 pregleda 29 reakcija 25 komentar(a)
Inspekcija zvanično utvrđivala vrlo mali broj nepravilnosti (Ilustracija), Foto: Shutterstock.com
Inspekcija zvanično utvrđivala vrlo mali broj nepravilnosti (Ilustracija), Foto: Shutterstock.com

Uprava za inspekcijske poslove je protiv da se Inspekcija za igre na sreću izdvoji iz njene nadležnosti i pripoji Upravi za igre na sreću, što je ranije predlagala Vlada, Državna revizorska institucija (DRI) i Sektor za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije.

Statut te inspekcije zavisiće od odluke Vlade. Vijesti su ovim povodom uputile pitanja i Ministarstvu finansija, ali odgovora još nema.

Državna revizorska institucija je u svom izvještaju “Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću” iz 2019. godine, čijim izradom je rukovodio senator dr Branislav Radulović, utvrdila da postoji neefikasan inspekcijski nadzor u oblasti priređivanja igara na sreću. Tadašnja procjena je bila da država zbog neefikasnog rada inspekcija u ovoj oblasti gubi oko tri miliona eura.

DRI je utvrdila da je inspekcija za igre na sreću u svega tri do sedam odsto kontrola priređivača otkrila nepravilnosti, što je bio sumnjivo nizak procenat. Otkriveno je da postoji niska saradnja između inspekcije i Uprave za igre na sreću, jer je u posmatranom periodu inspekcija od Uprave za igre na sreću dobila 15 inicijativa za kontrolu mogućih nepravilnosti a da je postupila samo u jednom slučaju i to kada je priređivač već prestao sa radom. Takođe od 11 inicijativa - prijava koje su pokrenula udruženja priređivača, inspekcija je kontrolu obavila samo u jednom slučaju.

DRI je tada predložila i niz drugih mjera koje bi trebalo da poboljšaju rad ove inspekcije. Ovaj izvještaj bio je takozvana “reviziji uspjeha”, koje iako budu negativne DRI ne šalje direktno tužilaštvu, već Skupštinskom odboru za ekonomiju koji je može poslati tužilaštvu. Međutim to tada nije urađeno.

Prema podacima Inspekcije, u 2022. su bili nešto bolji rezultati jer su u 555 kontrola otkrili 32 nepravilnosti ili 5,7 odsto, a podnijeta i jedna prijava zbog nelegalnog priređivanja. Naprimjer iste godine je inspekciji rada u 54 odsto kontrola utvrdila nepravilnosti, tržišna u 21,2 odsto kontrola, sportska u 33,6 odsto, inspekcija zaštite na radu je otkrila više nepravilnosti nego je imala kontrola,...

Ni u prethodnoj Vladi nisu bili zadovoljni načinom njenog funkcionisanja, zbog čega su planirali da inspekciju za igre na sreću izdvoje iz Uprave za inspekcijske poslove i pripoje Upravi za igre na sreću, kao i da povećaju njene nadležnosti i da je kadrovski ojačaju. Početkom godine je pripremana izmjena Zakona o inspekcijskom nadzoru koji je to trebao da omogući ali zbog političke krize nije poslat u skupštinsku proceduru.

Iz Uprava za inspekcijske poslove su “Vijestima” kazali da je njihov stav da inspekcija za igre na sreću treba da ostane u njihovoj nadležnosti.

“Kako je Uprava za inspekcijske poslove kao samostalan organ uprave osnovana 1. jula 2012. godine, između ostalog zbog postizanja efikasnijeg i efektivnijeg djelovanja, te djelovanja više inspekcija kod jednog subjekta nadzora istovremeno čime se postiže ušteda resursa i objektivnije djelovanje na terenu, mišljenje ovog organa je da Inspekcija za igre na sreću, kao i ostale inspekcije u sastavu treba da djeluje u Upravi za inspekcijske poslove kao i dosad. Zbog nezavisnog postupanja prvostepenog i drugostepenog organa tj. smanjenja uticaja regulatora na sprovođenje nadzora, stav Uprave za inspekcijske poslove je da se trenutnom podjelom nadležnosti doprinosi objektivnijem i nezavisnijem inspekcijskom nadzoru”, navedeno je iz Uprave za inspekcijske poslove na pitanje “Vijesti” koji je njihov stav o mogućem izdvajanju Inspekcije za igre na sreću i pripajanju Upravi za igre na sreću.

Prethodna Vlada je u decembru prošle izdvojila sektor za igre na sreću iz Uprave prihoda i carina i ponovo formirala Upravu za igre na sreću i najavila da će toj Upravi u 2023. godini ponovo pripojiti i inspekciju za tu oblast.

Tadašnji premijer Dritan Abazović je kazao da imaju ambiciozan plan kada je u pitanju nova Uprava, i smatra da igre na sreću mogu da ostvaruju mnogo veći prihod nego što je to sada slučaj, za što će biti neophodno, kako je naveo, izmijeniti aktuelni zakon.

Iz Vlade je tada saopšteno i da je ključna namjera formiranja posebne Uprava za igre na sreću kako bi se inspekcija za igre na sreću vratila u tu upravu i omogućila funkcionalan rad i bolju kontrolu nad priređivačima igara na sreću. “Inspekcija je trenutno van sistema zbog čega je nemoguće da se ostvari puni nadzor nad priređivačima”, saopšteno je tada iz Vlade.

Novi direktor Uprave za igre na sreću Andrija Ćetković u martu ove godine je najavio izmjenu zakona i pripajanja inspekcije. “Procedure su u toku, a pripajanje inspekcije za igre na sreću, nadležnom organu Uprave za igre na sreću, dovešće do sinergije i poboljšanja nadzora i kontrole priređivača. Naravno, ovome bi pridonijela i potrebna su i proširenja kadrovskih kapaciteta”, kazao je Ćetković.

Izmjena zakona je u aprilu proslijeđena u skupštinsku proceduru, od poslaničkog kluba Demokrata, ali nije usvojena zbog blokade parlamenta. U obrazloženju je navedeno da je “jedan od razloga za ove izmjene i dopune leži u potrebi sprečavanja nezakonitog poslovanja u oblasti igara na sreću”.

Šest inspektora za cijelu Crnu Goru

Inspekcija za igre na sreću sada ima ukupno šest inspektora za cijelu teritoriju Crne Gore, a sistematizacijom je predviđeno da ih bude osam.

“Vijesti” su dobije informaciju da na sjeveru već mjesecima nema inspekcijskih kontrola nezakonitog priređivanja igara na sreću, zbog čega su Upravu za inspekcijske poslove pitale koliko ima inspektora po regijama i da li je tačno da se u sjevernoj regiji dešava da u dužem periodu i od po nekoliko mjeseci nema aktivnog inspektora za igre na sreću.

“Trenutno u inspekciji za igre na sreću zaposleno je šest inspektora, uključujući i glavnog inspektora, koji pokrivaju teritoriju cijele Crne Gore bez podjele na mjesto rada po regijama, a sistematizovano je osam radnih mjesta, čija je popuna planirana u narednom periodu. Napominjemo da pored svakodnevnih redovnih nadzora, inspekcija za igre na sreću postupa i po inicijativama za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora. U ovoj inspekciji tokom 2023. godine nije bilo odsustvovanja zbog bolovanja”, navedeno je u odgovoru Uprave za inspekcijske poslove.

Bonus video: