EPCG gubi posao od 210 miliona?

Upravni sud naložio da se ponovo ocijene ponude za gradnju solarne elektrane "Briska gora". Tenderska komisija koju će formirati Ministarstvo energetike moraće ponovo da vrednuje i rangira ponude

64862 pregleda 28 reakcija 19 komentar(a)
Ministarka Sekulić i predstavnici EPCG na potpisivanju ugovora 2019. godine, Foto: gov.me
Ministarka Sekulić i predstavnici EPCG na potpisivanju ugovora 2019. godine, Foto: gov.me

Ministarstvo ekonomije u mandatu premijera Duška Markovića, uprkos presudi Upravnog suda, odbilo je da konzorcijumu “Montesolar” omogući uvidu u dokumentaciju u vezi sa ponudama pristiglim na javni poziv za zakup zemljišta u državnoj svojini za gradnju solarne elektrane na lokalitetu Briska gora u Ulcinju.

Ovaj konzorcijum, čiju je ponudu tenderske komisija 2018.godine odbila kao neispravnu, bio je jedan od tri ponuđača, uz prvorangirani konzorcijum “Fortum i Elektroprivreda Crne Gore” (EPCG) i drugorangirani “Iredl”.

Osim presude kojom se mora “Montesolaru” omogućiti uvid u dokumentaciju, Upravni sud je donio i drugu presudu po tužbi konzorcijuma “Montesolar” po kojoj tenderska komisija mora ponovo da vrednuje i rangira ponude.

Ove informacije sadržane su u dokumentu Ministarstva energetike u vezi sa statusom projekta “Birska gora”.

Ministarka ekonomije u Markovićevoj Vladi bila je Dragica Sekulić.

Investicija je vrijedna oko 210 miliona eura, od čega je vrijednost prve faze oko 46 miliona eura, a predviđeno je i da se uposli najmanje 226 radnika.

Novo ranigiranje ponuda

Resor kojim rukovodi ministar Saša Mujović treba da formira novu tendersku komisiju koja će postupi po presudi Upravnog suda, odnosno ponovo vrednovati ponude dostavljene na javni poziv za zakup zemljišta u državnoj svojini za gradnju solarne elektrane na Briskoj gori.

Sa prvorangiranim ponuđačem konzorcijumom “Fortum i EPCG” Vlada je potpisala ugovor o zakupu zemljišta krajem 2019. godine. Prema ranijim najavama EPCG, bilo je planirano da realizacija investicije počne 2020. godine, a proizvodnja krajem 2021. godine, što se nije ostvarilo. Do danas je ugovor aneksiran pet puta.

Pošto se shodno presudi Upravnog suda pristigle ponude moraju ponovo vrednovati i rangirati, ostaje otvoreno pitanje da li će nakon što nova tenderska komisija Ministarstva energetike zavšri posao ponuđač koji čini konzorcijumom “Fortum i EPCG” biti i dalje prvorangirani.

Iz Ministarstva energetike za “Vijesti” su kazali da se Vlada sa pitanjem “Briske gore” upoznala na sjednici sredinom prošlog mjeseca i da je zaključak da se formira nova tenderska komsija koja će ponovo vrednovati dokumentaciju.

“U cilju realiazcije zaključka Vlade Ministarstvo energetike i rudarstva pokrenulo je aktivnosti kako bi se u konačnom formirala tenderska komisija. Svakako je za dalju realizaciju ovog projekta važna odluka tenderske komisije, na čiji rad svakako nemamo uticaja”, kazali su u ovom resoru.

Lokacija buduće solarne elektrane: Briska gora
Lokacija buduće solarne elektrane: Briska gorafoto: CIN-CG

Na pitanje “Vijesti” kada će ova komisija završiti posao, iz Ministarstva energetike su kazali da je u ovom trenutku nezahvalno prejudicirati sa rokovima i rezultatima rada komisije.

“Međutim, imajući u vidu značaj projekta, svi uključeni subjekti će biti maksimalno angažovani, kako bi donesene odluke bile u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima, a u najboljem interesu države lokalne samouprave. Podsjećamo da je potreba za formiranjem tenderske komisije koja bi izvršila analizu i ocjenu kompletne dokumentacije na osnovu koje je donijeta Odluka tenderske komisije o utvrđivanju rang-liste ponuđača od 18.10.2018. godine, proistekla iz presude Upravnog suda od 29.09.2022. godine”, pojasnili su iz ovog resora.

U sastavu komsije biće predstavnici ministarstava energetike, prostornog planiranja, finansija, Opštine Ulcinj i Agencije za strane investicije.

Hronologija događaja

U informaciji koja se odnosi na realizaciju ovog projekta se navodi da je nakon što je ponuda konzorcijuma “Montesolar” odbijena kao nepotpuna ovaj konzorcijum od tadašnje tenderske komisije tražio uvid u sve tri ponude.

“Tenderska komisja, vezano za uvid u dokumentaciju druga dva ponuđača u oktobru 2018. uputila je zahtjeve tim ponuđačima, za dobijanje saglasnosti za odobravanje uvida u njihove ponude, ali su se oni izjasnili da ne dozvoljavaju uvid u dokumentaciju jer je smatraju privatnom i povjerljivom, kao i intelektualnom svojinom. Ministarstvo ekonomije je nakon toga donijelo rješenje kojim su podaci iz ponuda konzorcijuma “Fortum i EPCG” i konzorcijuma “IREDL” i dokumentacija sačinjena u postupku otvaranja i rangiranja ponuda označeni kao tajni podaci – stepenom tajnosti “interno”, piše u informaciji Minitarstva energetike.

Uz to, Ministarstvo ekonomije donosi i rješenje u novembru 2018. kojim je odbijen zahtjev ponuđača konzorcijuma “Montesolar” za uvid i kopiranje spisa predmeta u vezi sa tenderom. Protiv ovog rješenje “Montesolar” “ je podnio tužbu Upravnom sudu, koja je presudom iz jula 2020. godine usvojena, a predmetno rješenje poništeno. Po ocjeni suda rješenje tadašnjeg ministarstva kojom poništava i rješenje Ministarstva ekonomije iz oktobra 2018. godine, kojim su podaci iz ponuda dva prvorangirana ponuđača i dokumentacija sačinjena u postupku otvaranja i rangiranja ponuda označeni stepenom tajnosti “interno”, te je Ministarstvu ekonomije naloženo da u ponovnom postupku otkloni nedostatke.

U ponovonom postupku Ministarstvo ekonomije u junu 2020.postupa kao i prvi put, “Montesolar” se opet žali Upravnom sudu koje presuđuje u njegovu korist u septembru 2022. godine.

Nakon toga novo Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) u maju ove godine je postupilo po presudu Upravnog suda i formiralo tendersku komisiju čiji je zadatak bio da analizira i ocjenu kompletne dokumentacije na osnovu koje je donijeta odluka stare tenderske komisije o utvrđivanju rang-liste ponuđača iz 2018.godine

“Tenderska komisija formirana rješenjem MKI nije preduzela nikakve aktivnosti čime se u konačnom nije se postupilo po presudi suda”, navodi se u informaciji Ministarstva energetike koje je nakon formiranja 44. Vlade preuzelo poslove od MKI u dijelu energetike i treba da sprovede presudu Upravnog suda.

Upozorenje Regulatorne agencije za energetiku

Izgradnja solarne elektrane na Birskoj gori planirana je u dvije faze, prva obuhvata izgradnju i priključenje solarne elektrane snage 50 MW sa pratećom infrastrukturom i njeno priključenje na sistem i očekivane godišnje proizvodnje oko 90 GWh, dok druga podrazumijeva izgradnju dodatnih 200 MW sa pratećom infrastrukturom i priključenjem na sistem, očekivane godišnje proizvodnje oko 360 GWh.

Regulatorna agencija za energetiku u izvještaju o stanju u energetskom sektoru za 2021. godinu upozorila je da se moraju ubrzati aktivnosti na realizaciji tog projekta.

“Vlada je na sjednici 17. novembra 2021. godine donijela odluku o izradi izmjena i dopuna PUP-a Opštine Ulcinj, čijim je članom 4 propisano da je rok za izradu ovog akta 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa rukovodiocem izrade planskog dokumenta (12. januar 2023. godine). Dosadašnja dinamika aktivnosti sprovedenih na ovom projektu, a cijeneći navedenu odluku Vlade i odsustvo ulaganja po ovom osnovu od strane EPCG u 2021. godini, ukazuje na potrebu intenziviranja aktivnosti na realizaciji ovog projekta. To da se ne bi ugrozilo zatvaranje elektroenergetskog bilansa planirano dugoročnim energetskim bilansom za period 2023-2025, kojim je predviđeno puštanje u pogon prve faze SE Briska gora”, upozorili su iz Agencije.

PUP Opštine Ulcinj dodanas nije usvojen.

Bonus video: