PKCG: Potpisan ugovor o pružanju usluga za realizaciju projekta eKomora

Jedan od ključnih elemenata projekta je implementacija elektronskih box-ova za prijem i otpremu dokumenata, kao i virtuelni radni prostori za sve registrovane članice

4225 pregleda 0 komentar(a)
Sa potpisivanja ugovora, Foto: Privredna komora Crne Gore
Sa potpisivanja ugovora, Foto: Privredna komora Crne Gore

Privredna komora (PKCG) potpisala je sa konzorcijumom koji čine Crnogorski Telekom, Montex elektronika, Axians Crna Gora, Čikom i WinSoft, ugovor o pružanju usluga za projekat eKomora.

“Ovaj značajan korak označava početak realizacije inovativnog projekta koji ima za cilj unapređenje poslovanja Komore”, navodi se u saopštenju PKCG.

Digitalna transformacija poslovanja Privredne komore, pored unapređenja efikasnosti i efektivnosti internih procesa, kroz uštede raznih resursa (ljudskih, vremenskih, finansijskih) imaće jak multiplikativni efekat i na poslovanje privrednih subjekata, preko niza servisa koje će uticati na povećanje konkurentnosti, unapređujući nivo digitalne spremnosti zaposlenih u privredi.

Sa potpisivanja ugovora
Sa potpisivanja ugovorafoto: Privredna komora Crne Gore

“Takođe, realizacijom ovog projekta biće omogućena veća dostupnost usluga koje Komora nudi svojim članicama, kao i veća interaktivnost u komunikaciji sa njima, što će doprinijeti osnaživanju stavova privrede koje Komora zastupa pred organima javne uprave, kao njihovo krovno udruženje”, navodi se u saopštenju.

Jedan od ključnih elemenata projekta je implementacija elektronskih box-ova za prijem i otpremu dokumenata, kao i virtuelni radni prostori za sve registrovane članice.

Sa potpisivanja ugovora
Sa potpisivanja ugovorafoto: Privredna komora Crne Gore

“Ovo će značajno pojednostaviti komunikaciju između kompanija, čineći je bržom i efikasnijom. Takođe, komunikacija sa bazama podataka državnih institucija na principu interoperabilnosti, omogućiće elektronsko izdavanje različitih dokumenata i time doprinijeti uštedama vremena i resursa privrednika”, dodaje se u saopštenju.

Projekat će takođe omogućiti članovima Privredne komore lakši pristup informacijama i tokovima podataka u poslovnim procesima, podržavajući njihovo poslovanje na konkurentnom tržištu.

“Kompetitivan i transparentan postupak izbora najpovoljnije ponude, te sadržaj ugovora usaglašen sa izabranim ponuđačem osigurali su najbolje uslove za implementaciju projekta. Na osnovu dostavljene dokumentacija o sprovedenom postupku vrednovanja ponuda i nacrta ugovora, Upravni odbor Komore donio je konačnu odluku o angažovanju prvorangiranog ponuđača”, rekli su iz Komore.

Sa potpisivanja ugovora
Sa potpisivanja ugovorafoto: Privredna komora Crne Gore

Realizacija projekta predviđena je u tri faze, u ukupnom trajanju od 36 mjeseci. Prva faza predviđa pripremne aktivnosti za implementaciju projekta (60 dana), u okviru faze II obaviće se implementacija projekta (120 dana) i tokom faze III radiće se na unapređenju, održavanju i popravci isporučene opreme i rješenja za projekat.

“Realizacijom aktivnosti na projektu eKomora, Privredna komora potvrđuje spremnost, ne samo da prati, već da bude implementator savremenih koncepata koje nameće Industrija 4.0”, navodi se u saopštenju.

Realizacijom tog projekta povećaće se dostupnost servisa i usluga koje Komora nudi svojim članicama.

“Značaj digitalne transformacije, kako za Komoru, tako i za cijelu privredu, kao i puna posvećenost Komore da bude predvodnik ovog procesa, transformišući rad, prije svega, same institucije, imaće snažan uticaj, kroz intenzivnije i konkretnije zahtjeve prema nadležnim ministarstvima, i na digitalnu transformaciju rada javne uprave”, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: