Željeznica paralisana, ministar traži ostavke

Svih pet elektromotornih vozovoa Željezničkog prevoza van saobraćaja. Ministar saobraćaja Filip Radulović će, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, tražiti ostavku kompletnog Odbora direktora, a ako je ne dobije, oni će biti smijenjeni. Inženjera koji je upozoravao na probleme uprava po kazni prebacila u drugi sektor. Rukovodilac kontrole podnio ostavku jer ga uprava nije slušala

21730 pregleda 108 reakcija 49 komentar(a)
Svakodnevno otkazivanje vozova i prevoz putnika autobusima (ilustracija), Foto: Luka Zeković
Svakodnevno otkazivanje vozova i prevoz putnika autobusima (ilustracija), Foto: Luka Zeković

Svih pet elektromotornih vozova (EMV) Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) nalaze se van saobraćaja. Glavnog inženjera za EZV koji je ukazao na potrebe da se vozovi isključe zbog rizika po bezbjednost saobraćaja rukovodstvo kompanije je premjestilo na drugo radno mjesto u Sektor za održavanje putnih kola. Rukovodilac Službe za kontrolu je podnio ostavku jer nije bilo sluha za poštovanje mjera na koje je ukazivao. Moguć je štrajk radnika zbog situacije u preduzeću, a svakodnevno se otkazuju vozovi i putnici prebaciju autobuskim prevozom.

To je slika stanja u jednoj od četiri željezničke kompanije na pragu ljetnje turističke sezone za koju nije izvjesno da će elektromotorni vozovi saobraćati.

Zbog ovakve situacije ministar saobraćaja Filip Radulović će, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” tražiti ostavku kompletnog Odbora direktora, a ako je ne dobije oni će biti smijenjeni.

Ovo su nezvanične informacije “Vijesti” iz više izvora iz ŽPCG-a i Vlade.

Tvrde da su posvećeni radu i da postižu rezultate: Odbor direktora i izvršna direktorica ŽPCG
Tvrde da su posvećeni radu i da postižu rezultate: Odbor direktora i izvršna direktorica ŽPCGfoto: ŽPCG

Članovi Odbora direktora su Mirsad Veliu, Željko Miladinović, Dragoljub Radošević, Miralem Redžepagić i Marko Bertanjoli. Veliu je prošle sedmice, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” izabran za predsjednika Odbora direktora umjesto Bertanjolija koji je bio na toj poziciji iako je predstavnik manjinskih akcionara. Izvršna direktorka kompanije je Ilinka Pavićević.

Sankcije nakon utvrđivanja odgovornosti

Bezbjednost putnika zbog propusta u održavanju EMV koji su doveli do isključenja iz saobraćaja, tvrde u Ministarstvu saobraćaja, nije ugrožena bila.

“Upoznati smo sa situacijom u Željezničkom prevozu koja je dovela do isključenja elektromotornih vozova iz saobraćaja. Na osnovu izjašnjenja menadžmenta ŽPCG-a i Direkcije za inspekcijski nadzor, ni u jednom momentu nije došlo do ugrožavanja bezbjednosti putnika u željezničkom saobraćaju”, istakli su iz ovog resora.

Na pitanje “Vijesti” hoće li sankcionisati menadžement kompanije zbog ovih propusta iz resora kojim rukovodi ministar Filip Radulović su kazali da će konačnu odluku donijeti nakon utvrđivanja odgovornosti zaposlenih iz ŽPCG prevoza, odnosno, Sektora za tehničke poslove i ako se utvrdi odgovornost doći će do pomenutih sankcionisanja.

“Vijesti” su juče objavile detalje iz zapisnik kontrole voza EMV CAF 101-103, u kome je navedeno da je prilikom pregleda voza utvrđeno grubo kršenje propisa i da nije izvršena zamjena djelova u kontrolnim listama za IM3 servis,te da je riječ o kršenja propisa direktno vezan za bezbjednost željezničkog saobraćaja.

Hronologija isključenja

Izvor “Vijesti” iz ŽPCG juče je objasnio da su od pet EMV tri “CAF” voza proizvedena u Španiji koji su stari 10 godina, a dva su ruske proizvodnje iz perioda nekadašnjeg SSSR-a. On je hronološki pojasnio kako su EMV isključeni iz saobraćaja:

“Prvo je voz ruske proizvodnje isključen prošle godine zbog požara koji se desio u tunelu, zatim je 4. januara ove godine isključen drugi voz ruske proizvodnje, prvi voz španske proizvodnje isključen je 5. februara zbog zamjene točkova, drugi voz španske proizvodnje isključen je 8. februara po rješenju Unutrašnje kontrole po zahtjevu glavnog inženjera za elektro održavanje i treći voz španske proizvodnje isključen je od strane menadžmenta kada su vidjeli šta se sve dešava”, kazao je izvor “Vijesti” dodajući da je i jedna lokomotiva isključena prije mjesec dana isto zbog požara.

Izvor “Vijesti” je naveo da je glavni inženjer za EMV Slaven Šestović nakon što je ukazao na propuste i isključio jedna voz iz saobraćaja od strane menadžmenta kompanije “ po kazni” prebačen na drugo radno mjesto u Sektoru za održavanje putničkih kola, kako i da je rukovodilac Službe za kontrolu podnio ostavku na to mjesto jer “ nije bilo sluha” da se poštuju njegovi stručni stavovi.

“Vijesti” juče nijesu uspjele da stupe u kontakt sa Šestovićem. On je do marta prošle godine bio izvršni direktor kompanije. Komisija za imenovanja ŽPCG predložila je da mu se produži mandat, ali je tadašnji Odbor direktora kome je istekao mandat odlučio 23. marta da ne ispoštuje stav komisije, već je za vršioca dužnosti ove države firme imenovao Ilinku Pavićević koja je bila rukovodilac vuče u sektoru za međunarodni prevoz putnika.

“Glavni inženjer za elektro održavanje nije htio da potpiše pregled IM3, jer nisu ispoštovani zahtjevi i njegovo stručno mišljenje u vezi kontrolnog pregleda. Pisanim putem je obavijestio svog nadređenog o propustima i da po njegovom mišljenju voz nije za saobraćaj dokle se isti ne otklone. Bez obzira na to voz po nečijem nalogu pušten u saobraćaj, a protiv glavnog inženjera se pokreće disciplinski postupak, i premještaj na drugo radno mjesto zbog nepotpisivanja voza.Nakon toga Unutrašnja kontrola po zahtjevu glavnog inženjera vrši kontrolu i donosi rješenje o isključenju voza iz saobraćaja zbog grubih kršenja pravilnika o održavanju, te mogućeg ugrožavanja bezbjednosti”, naveo je izvor “Vijesti”.

Zaposleni opstruiraju rad kompanije

Iz ŽPCG su juče “Vijestima” kazali da im Uprava za željeznice nije tražila da se radi planski pregled IM4.

“IM4 je redovan kontrolno-tehnički pregled višeg ranga od IM3 koji se radi na 600 000 pređenih kilometara, a listu pregleda propisuje proizvođač. ŽPCG je već ušao u proceduru nabavke potrebnih djelova i očekujemo da će ista biti realizovana u veoma kratkom roku”, kazali su iz kompanije.

Oni navode da glavni inžinjer za elektro održavanje elektromotornih vozova (bivši izvršni direktor) odgovoran za pripremu kontrolnog pregleda je 8.02. 2024. godine u 13.19 časova dostavio Službi unutrašnje kontrole zahtjev za isključenje EMV CAF 101-103 iz saobraćaja, a kao razlog je naveo da u planskom pregledu nije izvršena zamjena mikroprekidača upravljača vuče koja se u pregledu navodi kao obavezna (iako je njegova obaveza bila iste naruči odnosno trebuje).

“Interesantno je da glavni inženjer za elektro održavanje nije reagovao isti dan kada je voz pušten u saobraćaj već naredni dan i to u popodnevnim satima što navodi na razmišljanje da li je pomenuti inženjer doista savjestan i odgovoran radnik. Da je bila dobra namjera i stvarno briga za bezbjednost reagovao bi isti dan po puštanju voza u saobraćaj”,dodajući da treći voz CAF Civity 104/106 nije u saobraćaju iz sasvim drugih razloga usljed remonta obrtnih postolja.

Iz kompanije nijesu odgvorili na pitanje da li je Šestović po kazni premješten na drugo radno mjesto, da li je i zbog čega rukovodilac Sektora kontrole u ŽPCG-u podnio ostavku i da li su poštovane njegove mjere na koje je ukazivao.

“Ističemo da cjelokupna situacija i postupci pojedinih zaposlenih imaju namjernog opstruisanja rada preduzeća koje je u većinskom državnom vlasništvu i još od javnog interesa, a krajnji cilj im je možda urušavanje kredibiliteta društva koje polako počinje da staje na noge”, poručuju iz kompanije.

Iz ovog resora su kazali da je ŽPCG dužan da u skladu sa Pravilnikom o načinu održavanja željezničkih voznih sredstava, održava CAF vozove.

Radulović
Radulovićfoto: Luka Zeković

Iz Ministarstva saobraćaja su kazali da ako se ustanove određene nepravilnosti Direkcija za inspekcijski nadzor, infrastrukturu i žičare - Glavni inspektor sa svojim saradnicima će preuzeti odmah sve mjere i radnje propisane važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

“Shodno Pravilniku o načinu održavanja željezničkih voznih sredstava, IM3 pregled, obavlja se u intervalu od 270.000 do 330.000 km. Procedura predaje voza matičnom depou na izvršenje kontrolnog pregleda IM3 odrađena je saglasno važećem Pravilniku. Kontrolni pregled nije završen i vozovi neće biti predati u saobraćaj dok ne bude izvršen saglasno radnjama koje treba izvršiti u pomenutom pregledu. Naručeni su rezervni djelovi čija se isporuka očekuje do kraja naredne sedmice.

IM4 je kontrolni pregled najvećeg ranga i izvršava se nakon sto voz predje put od 560 000-640 000 kilometara.

ŽPCG od države godišnje dobija šest miliona eura za održavanje usluge od javnog značaja.

Ljetnja sezona neće biti dovedena u pitanje

“Vijesti su pitale resor Radulovića šta će zajedno sa ŽPCG-om da urade da bi željeznički saobraćaj funkcionisao normalno u ljetnjoj sezoni i da bi svi vozovi bili u tom periodu u saobraćaju, posebno elektromotorni koji su najmoderniji.

“Željeznički saobraćaj će se organizovati sa raspoloživim tehnički ispravnim voznim sredstvima u lokalnom saobraćaju. Nakon nabavke rezervnih djelova i osposobljavanja pomenutih vozova, isti će biti dat u saobraćaj”, kazali su iz ovog resora.

Iz ŽPCG -a su istakli da i pored isključenja iz saobraćaja ovih vozova, željeznički saobraćaj je organizovan i odvija se redovno, a navedeni vozovi će brzo biti vraćeni u saobraćaj.

“Stoga ljetnja turistička sezona ni u kom slučaju nije dovedena u pitanje”, poručuju iz državne kompanije.

Uprava za željeznice nenadležna za propuste sa emv vozovima

“Vijesti” su juče pitale i Upravu za željeznice da li su tražili da se uradi IM4 servis vozova i da li neko treba da odgovara zbog propusta koje je utvrdio Sektor za kontrolu ŽPCG

“Pitanja koja ste postavili nijesu u nadležnosti Uprave za željeznice. Za navedene odgovore možete se obratiti ŽPCG-u i Ministarstvu saobraćaja i pomorstva - inspektoru za željeznički saobraćaj. Uprava za željeznice sa ŽPCG-om ima sklopljen Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa kojim se predviđaju prava, obaveze i odgovornosti prevoznika u vezi sa pružanjem usluga prevoza putnika za nadoknadu definisanu ovim ugovorom”, pojasnili su u Upravi za željeznice.

“Upoznati smo sa situacijom u ŽPCG-u koja je dovela do isključenja elektromotornih vozova iz saobraćaja. Na osnovu izjašnjenja menadžmenta ŽPCG-a i Direkcije za inspekcijski nadzor, ni u jednom momentu nije došlo do ugrožavanja bezbjednosti putnika u željezničkom saobraćaju” istakli su iz Ministarstva saobraćaja.

Pojedinici u korelaciji sa pojedinim medijima kreiraju lošu sliku o ŽPCG

ŽPCG je početkom novembra prošle godine u promo sadržaju koji je objavljen na portalu “Vijesti” naveo da kao preduzeće od javnog intreresa, iako konstantno suočeno sa izazovima i problemima, kao i sa negativnom slikom koju u javnosti stvaraju nezadovoljni pojedinici u korelaciji sa pojedinim medijima, iz godine u godinu poboljšava svoje poslovanje što pokazuju poslovni i operativni zvanični podaci.

“Sa Odborom direktora u čijem su sastavu predsjednik Odbora direktora Marko Bertanjoli i članovi Odbora direktora Miralem Redžepagić, Mirsad Veliu, Dragoljub Radošević i Željko Miladinović, kao i izvršnom direktoricom Ilinkom Pavićević, njihovom predanošću, posvećenošću i profesionalizmom u radu postignuti su značajni rezultati, realizovana još jedna uspješna turistička sezona kao i brojni investicioni projekti”, naveli su iz kompanije.

Saopšteno je da aktuelni Odbor direktora u saradnji sa menadžementom radi na remontu što više voznih sredstava.

“Stavljajući prioritet na bezbjednost naših putnika, s obzirom na to da je ŽPCG društvo od javnog interesa i da se sva raspoloživa sredstva moraju uložiti da se putniku obezbijedi bezbjedan, udoban i naravno prevoz u čistim vozovima na šta se obraća velika pažnja”, navedeno je između ostalog, u tekstu kompanije.

Bonus video: