SDT formirao krivični predmet o poslovanju CEDIS-a nakon revizije za 2022. godinu: Politički napad ili stručni nalaz DRI

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović tvrdi da imaju “neoborive dokaze da je taj nalaz rezultat opstrukcije kako bi se izdejstvovala dva negativna mišljenja i javno predstavilo nešto što ne stoji”

38974 pregleda 57 reakcija 34 komentar(a)
Zgrada CEDIS-a u Podgorici, Foto: Boris Pejović
Zgrada CEDIS-a u Podgorici, Foto: Boris Pejović

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tražilo je od Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) da dostavi izjašnjenje povodom negativnog izvještaja Državne revizorske institucije (DRI) za 2022. godinu u kojem se konstatuje da to preduzeće nije poslovalo po propisima.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović, “Vijestima” je juče potvrdio da su dobili zahtjev SDT-a u vezi s izjašnjenjem.

DRI je dala dva negativna mišljenja nakon završene revizije godišnjeg finansijskog poslovanja CEDIS-a u 2022. godini i to na finansijsko poslovanje i na reviziju pravilnosti. Revizijom je rukovodio senator Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio senator Milan Dabović.

Svi nalazi DRI kod kojih je dato negativno mišljenje šalju se tužilaštvu shodno protokolu koji je ranije potpisan između DRI i Vrhovnog državnog tužilaštva. Zadatak tužilaštva je da utvrdi da li postoje osnovi krivičnog djela.

“Vijestima” je državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić juče zvanično kazao da im je DRI 19. februara dostavio izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja CEDIS-a za 2022. godinu po kojem je formiran krivični predmet i u toku je izviđaj.

“Nadam se da će na nadležni skupštinski Odbor za ekonomiju zakazati kontrolno saslušanje kada je u pitanju izvještaj DRI iz razloga što imamo neoborive dokaze da je taj nalaz rezultat opstrukcije kako bi se izdejstvovala dva negativna mišljenja i javno predstavilo nešto što ne stoji”, kazao je Čađenović.

Tvrdi da je DRI odstupio od standarda: Vladimir Čađenović
Tvrdi da je DRI odstupio od standarda: Vladimir Čađenovićfoto: CEDIS

Kada je u pitanju finansijski dio revizije, kako je naveo Čađenović, imaju dvije preporuke - jedna se odnosi na imovinu što i nije preporuka jer se u njoj konstatuje da radimo na rješavanju pitanja imovine i taj proces traje dugi niz godina.

“To ćemo potkrijepiti i dokazima. Po standardima i metodologiji DRI kod jedne preporuke nije se moglo dati negativno mišljenje, zbog čega su oni dali drugu preporuku da bi dali negativno mišljenje na finansijski dio revizije. Kada je u pitanju revizija pravilnosti poslovanja, dali su 10 preporuka koje svakako nijesu razlog za negativno mišljenje”, tvrdi Čađenović.

On je naglasio da osnovano sumnjaju da iza dva negativna mišljenja stoje politički motivi Jelića koji je bio zadužen za ovu reviziju.

“On je poznat da je postupao nalozima svoje nekadašnje partije, a ja vjerujem da ta veza između DPS-a i Jelića nikada nije prestala. Mi ćemo poslati nadležnom tužilaštvu naše izjašnjenje detaljno i vrlo stručno u odnosu na to što je bio predmet izvještaja DRI, pa ćemo vidjeti u odnosu na koga tužilaštvo treba da postupa - da li u odnosu na onoga ko je vršio reviziju ili ko je bio predmet revizije”, kazao je Čađenović.

DRI je finansijskom revizijom, između ostalog, utvrdio da kompanija nema dokumentaciju u vezi dijela svoje imovine koji se odnosi na zemljište i građevinske objekte i čija je vrijednost 5,6 miliona eura i koja nije iskazana kao osnivački ulog.

Preporučeno je kompaniji da u saradnji sa osnivačem Elektroprivredom (EPCG) nastavi aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnog statusa imovine kako bi CEDIS realno iskazalo stanje imovine i kapitala. Kada je u pitanju ova preporuka, CEDIS je u izjašnjenju na ovu reviziju naveo da ne može uticati na njenu realizaciju iz razloga što su te aktivnosti u isključivoj nadležnosti osnivača EPCG.

DRI je konstatovao da je CEDIS značajnom broju (u prosjeku 247 lica na mjesečnom nivou) vršio zapošljavanje putem Sporazuma o preuzimanju zaposlenih u Agenciji, privrednim društvima, državnim organima (zaposlene i lica u v. d. stanju), državnim i lokalnim preduzećima, bez sprovođenja javnog oglasa.

“CEDIS treba da obezbijedi jednaku dostupnost radnih mjesta nezaposlenim licima i ograniči prostor za diskriminaciju lica koja traže zapošljavanje. Usluge Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih po pravilu treba koristiti samo za poslove koji zahtijevaju privremeni rad”, naveo je DRI u izvještaju.

Dali više od 10 preporuka da se sprovedu: Zoran Jelić
Dali više od 10 preporuka da se sprovedu: Zoran Jelićfoto: Savo Prelević

Stav CEDIS-a je da zapošljavaju u skladu sa Zakonom o radu, a prema zahtjevima procesa rada i inicijativama rukovodilaca organizacionih jedinica.

Procedura angažovanja lica preko Agencije nastala je kao posljedica odustajanja od outsourcing-a. Ta lica angažovana su na projektima kako bi došlo do značajnog smanjenja broja angažovanih lica (smanjeno za 150). Kada je pitanju preporuka DRI da ugovore o djelu treba sklapati samo za poslove koji imaju samostalnu izradu i opravku određene stvari, navodimo da ugovore zaključujemo shodno Zakonu o obligacionim odnosima. Svi su zaključeni za poslove fizičkog i intelektulanog rada”, stav je CEDIS-a.

Manjkavosti Zakona o javnim nabavkama

DRI je utvrdio da CEDIS prilikom sprovođenja nabavki nije poštovalo Zakon o javnim nabavkama i nije sprovelo postupke javnih/jednostavnih nabavki, što je za posljedicu imalo podjelu predmeta nabavke, izbjegavanje postupaka javne nabavke i primjene Zakona o javnim nabavkama.

“CEDIS je tokom 2022. godine vršilo jednostavne nabavke brojila, građevinskih radova, električnog materijala/opreme, usluga obezbjeđenja objekata, nabavka i ispitivanje PP aparata, nabavka betonskih kućica, kancelarijskog materijala, kancelarijskog namještaja, računarske opreme itd. ukupne procijenjene vrijednosti nabavki 2.023.624,98 eura i ukupne ugovorene vrijednost 2.497.040,66 eura (sa PDV-om) bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne, odnosno jednostavne nabavke”, navodi DRI.

DRI je konstatovao da je CEDIS značajnom broju (u prosjeku 247 lica na mjesečnom nivou) vršio zapošljavanje putem Sporazuma o preuzimanju zaposlenih u Agenciji, privrednim društvima, državnim organima (zaposlene i lica u v. d. stanju), državnim i lokalnim preduzećima, bez sprovođenja javnog oglasa

Iz CEDIS-a su naveli da Iako poštuju stav DRI da treba u potpunosti poštovati Zakon o javnim nabavkama, navodimo da on sadži manjkavosti i da zbog toga najviše trpe naši korisnici.

“Sa aspekta raspodjele rizika, u tom trenutku za kompaniju kao i za državu Crnu Goru mnogo veća korist sprovodenje jednostavnih nabavki kako bi se nabavili mjerni uređaji i omogućilo nesmetano funkcionisanje sistema i da bi se odgovorilo na sve veće zahtjeve krajnih korisnika. Predmet nabavke je osnovno sredstvo kompanije koje služi za obavljanje djelatnosti od javnog interesa, a čija neblagovremena zamjena i ugradnja može negativno uticati na poslovanje kompanije - porast gubitaka električne energije, osporavanje tačnosti mjerenja od strane potrošača što bi uzrokovalo finansijske gubitke i čiji deficit bi u krajnjem mogao dovesti do obustave distribucije električne energije ka postojećim i novim potrošačima".

Bonus video: