Ko je dozvolio zidanje u moru u Porto Montenegru

Mještani 2022. podnijeli prijavu protiv projektanta i rukovodstva Ministarstva održivog razvoja i turizma koje je 2019. dalo smjernice da se novi plan pravi po željama investitora. Uprava za katastar na zahtjev SDT-a utvrdila da je parcela proširena dogradnjom ponte i nasipanjem šljunka u more

44819 pregleda 48 reakcija 35 komentar(a)
Nova zgrada predviđena na parceli koja je dobijena nasipanjem mora, Foto: Čitalac
Nova zgrada predviđena na parceli koja je dobijena nasipanjem mora, Foto: Čitalac

Službenici Uprave za katastar, na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva, utvrdili su da je “Adriatic Marinas”, kompanija koja upravlja nautičkim naseljem Porto Montenegro, dogradnjom ponte i nasipanjem šljunka u more proširio Urbanističku parcelu UP1-15 za 250 kvadratnih metara, od čega 113 kvadrata ulazi u more.

Prema informacijama “Vijesti” Uprava za katastar je izvještaj sa ovim utvrđenim stanjem i dodatnim skicama i snimcima terena poslala Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) 7. decembra prošle godine.

SDT je tražio ovaj izvještaj u okviru istrage koju je pokrenulo po krivičnoj prijavi grupe mještana naselja Seljanovo. Kao što su “Vijesti” ranije pisale ova grupa građana je krajem 2022. godine podnijela krivičnu prijavu SDT-u protiv Mladena Krekića izvršnog direktora firme “Business Art”, kao tadašnjeg rukovodioca izrade i odgovornog planera Detaljne studije lokacije (DSL) “Arsenal-Tivat” iz 2019. godine, i odgovornih lica u tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja i turizma zbog sumnji da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom izrade i prihvatanja izmjena ovog plana. Ministarstvo je tada obrađivaču plana dalo smjernice da je “cilj izmjena plana prilagođavanje interesima investitora”.

U periodu aktivnosti na izmjenama ovog plana ministarstvom je upravljao ministar Pavle Radulović, a zatim nakon njegove ostavke tadašnji premijer Duško Marković.

Ovom izmjenom je prvobitna površina objekata u zahvatu DSL “Arsenal” povećana sa 89 na 145 hiljada kvadrata, na spornoj lokaciji UP1-15 ucrtana je zgrada - kondo hotel sa pet spratova koji će sa tri strane biti okružena morem,... Izmjene planskog dokumenta DSL “Arsenal” zatražio je “Adriatic Marinas”, a tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma je to prihvatilo 2019. godine dajući obrađivaču plana Krekiću dodatne smjernice kako bi “investitor ulaganja usmjeravao u onom pravcu u kojem mu trenutna ekonomska situacija daje najviše mogućnosti”.

Prijava je podnijeta protiv rukovodstva ministarstva  na čijem čelu su tada bili Radulović i Marković
Prijava je podnijeta protiv rukovodstva ministarstva na čijem čelu su tada bili Radulović i Markovićfoto: Boris Pejović

“Vijesti” su u vezi nalaza Katastra poslali pitanja SDT-u i kompaniji “Adriatic Marinas”, na koja i dalje čekaju odgovore.

Iz Uprave za nekretnine, koja je nasljednice dosadašnje Uprave za katastar i državnu imovinu, “Vijestima” su potvrdili da su njihovi službenici obišli ovu lokaciju na zahtjev SDT-a, ali nisu mogli saopštiti rezultat jer su ih poslali tužilaštvu.

“Na osnovu zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva službenici Odsjeka za državni predmjer su 5. 12. 2023. godine izašli na teren i utvrdili činjenično stanje, o čemu su dokumentaciju sa nalazom proslijedili Specijalnom državnom tužilaštvu”, navedeno je u odgovoru “Vijesti”.

Mještani u prijavi navode da se ovakvom izmjenom planskog dokumenta i smjernicama Ministarstva, uz zloupotrebu službenog položaja, “Adriatic Marinas” dovodi u povlašćeni status u odnosu na bilo kojeg drugog investitora ili građanina koji ima vlasništvo u obuhvatu ovog plana, kao i da urađene izmjene dokazuju da je ekonomski interes ovog investitora i njegovo sticanja profita glavni razlog izmjena plana.

Tim planom zgrade su predviđene na svim preostalim slobodnim površinama na prostoru bivšeg Arsenala. Dvije zgrade od po pet spratova ucrtane su i u dvorištu stare crkve Blagovijesti kod Doma vojske, kao i na mjestu srednjovjekovnog ljetnjikovca Rateli, registrovane kulturne baštine, čiji će ostaci, kako je predviđeno spornim planom, biti uklonjeni uz obrazloženje “da kompleks nije moguće zadržati na postojećoj poziciji zbog kompleksnosti planom predviđenih objekata”.

U urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) piše da se urbanistička parcela UP1-15 sastoji “od katastarske parcele 965/23 KO Tivat, dijela katastarske parcele 185/2 KO Tivat i dijela Jadranskog mora”. Čime je planeru omogućeno da zgrade projektuje i u moru.

Iz Morskog dobra su prošle godine “Vijestima” kazali da buduća zgrada ulazi u Jadransko more u površini od 215 kvadratnih metara, kao i da su tokom javne rasprave o izmjeni ove DSL dostavili svoje primjedbe, kao i da prilikom izdavanja UTU za ovo zgradu nije traženo njihovo mišljenje.

Maketa svih budućih zgrada predviđenih spornim planom predstavljena je prošle godine u hotelu “Regent” u Porto Montenegru u cilju privlačenja kupaca. Na toj maketi vidi se i zgrada okružena morem na spornoj lokaciji.

Ova lokacija je ranije dobijena tako što je nasipano more da bi se napravio helidrom za koji “Adriatic Marinas” ima potrebne dozvole, a zatim se nasipanje nastavilo kako bi se dobio dodatni prostor.

Nema odgovora da li se planira revizija DSL “Arsenal”

“Vijesti” su pitale sadašnje Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da li su upoznati sa izvještajem Uprave za katastar i šta će preduzeti povodom ovih radnji investitora kako bi spriječilo dalje nasipanje mora, kao i da li planiraju reviziju ili izmjene postojeće Detaljne studije lokacije “Arsenal”, ali nisu dobili odgovor.

Iz ovog resora u prethodnoj Vladi - Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u avgustu 2023. godine na pitanja “Vijesti” odgovoreno da su upoznati sa krivičnom prijavom koja je podnijeta SDT-u, ali da za sada nije planirana izmjena Državne studije lokacije (DSL) “Arsenal”.

Iz ovog resora tadašnje ministarke Ane Novaković Đurović naveli su i da je programskim zadatkom za izradu ove studije iz 2019. godine navedeno da je cilj izmjena plana prilagođavanje interesima investitora i njegovim planovima.

“Pri izradi izmjena i dopuna DSL ‘Arsenal-Tivat’ ispoštovani su parametri definisani planskim dokumentom višeg reda, tj. prostornim planom posebne namjene za obalno područje. Zasada nije planirana izrada izmjena, odnosno dopuna DSL ‘Arsenal-Tivat’”, navedeno je tada u odgovoru.

Bonus video: