"Prointer": Nismo pod sankcijama SAD, tendere ometaju drugi

Razlozi za dugotrajno trajanje tendera nisu pitanja na koja mi možemo pružiti odgovor, budući da je isto isključivo u nadležnosti naručioca i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki”, navedeno je u reagovanju banjalučke firme

10981 pregleda 8 komentar(a)
“Ponuđeni uređaji u cjelosti ispunjavaju tražene karakteristike” (Ilustracija), Foto: Luka Zekovic
“Ponuđeni uređaji u cjelosti ispunjavaju tražene karakteristike” (Ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Povodom teksta “Dodikova firma sa američke crne liste blokira CEDIS”, reagovala je firma “Prointer ITSS” iz Banjaluke.

“Vaša tvrdnja iz članka da se “konzorcijum kojeg čine “Infinity ITSS and Energy” Podgorica i “Prointer ITSS” Banjaluka, nalazi na crnoj listi i pod sankcijama američke vlade” ne odgovara istini što se vrlo lako može provjeriti na sajtu Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD, https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, na kojoj se ne nalazi ni jedna od dvije navedene kompanije.

Takođe, “Infinity ITSS and Energy” Podgorica i “Prointer ITSS”, članica “Infinity International Group” imaju transparentnu vlasničku strukturu što je moguće provjeriti uvidom u izvode iz sudskih registara u obje zemlje. Zbog toga smatramo da ste senzacionalističkim naslovom i navodima u samom članku kojima čitaoce dovodite u zabludu grubo narušili poslovni ugled ovih kompanija zbog čega ćemo biti prinuđeni da pokrenemo dalje pravne postupke koji nam stoje na raspolaganju.

Posebno ističemo da je naša ponuda, generalno gledano, u dva od tri navedena tendera bila najpovoljnija, odnosno da “Somborelektro”, kojeg protežirate u vašem članku, ni u jednom slučaju nije dostavio povoljniju ponudu u odnosu na ostale ponuđače. Jedino u jednom postupku manje vrijednosti (Partija 2 – Brojila za specifična mjerna mjesta) nismo ni mogli uzeti učešće jer je bilo jasno da su predloženi uslovi prilagođeni isključivo kompaniji “Somborelektro”, zbog čega su se na kraju samo oni i prijavili. Kako je cijena jedan od najbitnijih elemenata ponude, smatramo da vaši čitaoci zaslužuju da dobiju preciznu informaciju koliko bi CEDIS - “Crnogorski elektrodistributivni sistem” potrošio više javnog novca ukoliko bi prihvatio ponude kompanije “Somborelektro”.

Razlozi za dugotrajno trajanje tendera nisu pitanja na koja mi možemo pružiti odgovor, budući da je isto isključivo u nadležnosti naručioca i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Uvidom u portal javnih nabavki – CEJN, vrlo lako se mogu vidjeti svi detalji navedenih postupaka(https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/19173, https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/19080, https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/39994), te da je upravo kompanija koju protežirate u tekstu, sa svojim proizvođačem brojila, najviše puta ulagala žalbe i odgađala rok za predaju tendera. Tender koji sprovodi državna kompanija “Cedis” d.o.o. sprovodi se u svemu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, koji između ostalog propisuje prava i obaveze učesnika u postupku kako sa strane naručioca tako i sa strane ponuđača. Zakonita odluka i izbor najpovoljnijeg ponuđača može se zasnivati isključivo na činjenicama i dokazima koji proizilaze iz sadržine tenderske dokumentacije i prispjelih ponuda. Naša kompanija se u svim ovim postupcima vodila isključivo odredbama zakona i uslova iz raspisnih tenderskih postupaka, pa se u cilju zaštite takvog zakonitog postupanja i opravdanog interesa koristi pravom na pravni lijek u za to propisanoj proceduri i pred za to nadležnim drugostepenim organom koji je isključivo nadležan da cijeni njegovu osnovanost.

Sa druge strane, upravo rješenja Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki po našim žalbama potvrđuju osnovanost našeg zakonitog i opravdanog postupanja, odnosno da je u konkretnim slučajevima naručilac postupao nezakonito i povrijedio naša prava.

Dakle, naše djelovanje se ni u kom slučaju ne može tumačiti kao opstrukcija postupka, već upravo suprotno, insistiranje na zakonitom postupanju naručioca koje očigledno izostaje, a što je i potvrđeno prethodno navedenim rješenjima komisije, koje opet zahtjeva dodatno vrijeme za donošenje nove odluke i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti na strani naručioca.

Kao odgovoran poslovni subjekt zalažemo se za dosljedno poštovanje svih pozitivnih propisa u Crnoj Gori, a koja pravila vrijede za sve, pa tako i za naručioca. Ukazujemo da je upravo naručilac svojim tehničkim karakteristikama zahtijevao dostavljanje ponuda za isporuku predmetne opreme na osnovu kojih uslova je naša kompanija formirala ponudu. Predmetna ponuda predstavlja uređaje koji u cijelosti ispunjavaju zahtjevane tehničke i druge karakteristike, pa je nejasno zbog čega u tekstu stoji teza da se insistira na tome da je ponuđena roba kineskog porijekla, jer ne postoji nijedna odrednica koja isključuje teritorijalnu pripadnost proizvođača opreme.

Želimo istaći da smo uz garanciju ponudili brojila renomiranih proizvođača koji svoj proizvod plasiraju širom svijeta u milionskim količinama i da posjeduju sve neophodne evropske sertifikate akreditovanih laboratorija kao i evropska brojila. Nije nam jasno kako je moguće da se potcjenjuje proizvod iz Kine sa milionskim isporučenim količinama širom svijeta, a ne potcjenjuje se na tenderu ponuđeni proizvod koji je isporučen u svega nekoliko zemalja sa brojem od nekoliko desetina ili stotina hiljada.

Pod insinuacijama da je “tobože kriv” “zastarjeli” Zakon o javnim nabavakama pokušava se opravdati nezakonito ponašanje prilikom ocjene ispravnosti ponuda - insistirajući na određenim, apsolutno irelevantnim zaključcima koji nemaju uporište ni u zakonu ni u elementarnoj pravnoj logici. Posljednji takav primjer je odbijanje naše ponude zbog teksta na koverti garancije.

U skladu sa već iskazanim opredjeljenjem, vjerujemo u pravni sistem i poštovanje zakona, pa naravno tako i u zakonit i nepristrasan rad državne komisije. Naredne korake koje ćemo eventualno preduzeti kada su u pitanju navedene javne nabavke ne možemo najavljivati imajući u vidu našu poslovnu praksu i činjenicu da je cjelokupni postupak još u toku”, navedeno je u reagovanju.

Bonus video: