Za razvoj preduzetništva u Baru 360 hiljada eura

Pravo da se prijave na javni poziv imaju nezaposleni, preduzetnici/ce i privredna društva koja su registrovana u CRPS-u sa sjedištem na teritoriji opštine Bar, a koja pripadaju kategoriji mikro preduzeća

2983 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Opština Bar raspisala je javni poziv za učešće u programu podsticanja razvoja preduzetništva, sa ukupnim iznosom direktne finansijske podrške od 360 hiljada eura.

Pravo da se prijave na javni poziv imaju nezaposleni, preduzetnici/ce i privredna društva koja su registrovana u CRPS-u sa sjedištem na teritoriji opštine Bar, a koja pripadaju kategoriji mikro preduzeća.

Program sprovodi Komisija za raspodjelu sredstava na osnovu Programa podrške razvoju preduzetništva u Opštini Bar 2023-2026.

Program se realizuje kroz dvije linije podrške, prva za projekte manje vrijednosti i druga za projekte veće vrijednosti odnosno investicione projekte.

"Po prvoj liniji najviši iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi osam hiljada eura i ovu liniju čini 60 odsto ukupno opredijeljenih sredstava podrške, odnosno 216 hiljada eura", navodi se u pozivu.

Druga programska linija predviđa najviši iznos od 20 hiljada eura koji može biti odobren po projektu, odnosno ukupno 144 hiljade eura. Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova koji su propisani pozivom.

Prijava na poziv sa pratećom dokumentacijom se predaje u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom Prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku u Građanskom birou Opštine Bar ili poštom na adresu Bulevar Revolucije 1, 85000 Bar – Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj.

Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 14 sati u Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija br. 259, II sprat), kao i putem e-mail adrese ekonomskirazvoj@bar.me

Komisija je odredila 3. april za Info dan, tokom kojeg će informisati zainteresovane o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na javni poziv. Info dan će se održati u zgradi Opštine Bar – mala sala, sa početkom u 11 sati.

Javni poziv za raspodjelu sredstava dostupan je na web sajtu Opštine Bar, a biće otvoren 45 dana od objavljivanja, odnosno do 18. aprila.

Bonus video: