Spaić: Ograničiti subvencije i povećati doprinos za osobe sa invaliditetom

Aktivista za prava osoba sa invaliditetom i član NSD predlaže izmjene zakona

6568 pregleda 2 komentar(a)
Spaić, Foto: Youtube
Spaić, Foto: Youtube

Predložićemo izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kako bi subvencija za zapošljavanje bila ograničena na iznos prosječne bruto zarade, a istovremeno bi povećali iznos naknade koju plaćaju poslodavci koji nemaju zaposlene osobe sa invaliditetom”, najavio je “Vijestima” Miloš Spaić, aktivista za prava osoba sa invaliditetom, paraolimpijac i član Nove srpske demokratije (NSD).

On navodi da su ovakve izmjene nužne kako bi se spriječile zloupotrebe sa isplatama subvencija za zapošljavanje, a istovremeno obezbijedilo dovoljno novca za funkcionisanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Spaić kaže da je u oblasti rada i zapošljavanja lica sa invaliditetom situacija na nezadovoljavajućem nivou, uprkos brojnim dobrim zakonskim rješenjima.

“Stopa nezaposlenosti osoba sa invaliditetom (OSI) i dalje je visoka, mada jeste manja iz godine u godinu. Diskriminacija je i dalje prisutna u velikoj mjeri, mnogi poslodavci koji imaju zakonsku obavezu da zaposle OSI to ne čine, a jedan ne tako zanemariv broj onih koji zapošljavaju OSI zloupotrebljavaju te subvencije i benefite koje im daje država. Navedeno se radi, recimo, na način što se od zaposlenog traži povrat sredstava u vidu donacije u iznosu koji dopunjuje onu cifru koju u skladu sa zakonskim aktima vraća Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, dakle ono što je trošak poslodavca. Isto tako poslodavac traži asistenta na radu na osnovu zaposlene OSI ali se dešava da se to uradi fiktivno, pa se dakle i ta sredstva ne troše za namijenjenu svrhu. Tu je i oprema radnog mjesta za OSI. Zloupotrebe se, doduše, manje nego u prethodno navedenim slučajevima vrše na način što se često dešava da se jednostavno odbija kontrola pa je upitno da li se ne tako mala sredstva troše za namijenjenu svrhu”, naveo je Spaić.

On kaže da, kao političar koji se između ostalog bavi tematikom OSI, ima obavezu da na ove pojave ukazuje i da kroz predloge izmjena zakonskih akata pokuša doprinijeti poboljšanju njihovog statusa, ali i suzbijanju zloupotreba. Kazao je da će NSD predložiti izmjene zakona, ali da adresa na kojoj je sva odgovornost Vlada i nadležna ministarstva, čija je obaveza da rješavaju probleme.

Prema sadašnjim odredbama zakona poslodavci koji imaju između 20 i 50 zaposlenih dužni su da zaposle najmanje jednu osobu sa invaliditetom, a poslodavci koji imaju preko 50 zaposlenih treba da imaju pet odsto radnika koji su OSI. Ako ne poštuju ovu normu poslodavci plaćaju poseban doprinos koji iznosi 20 odsto prosječne mjesečne zarade za svako lice sa invaliditetom koje su trebali zaposliti. Poslodavci koji imaju deset do 20 zaposlenih, a nemaju osobe sa invaliditetom, plaćaju doprinos u iznosu pet odsto prosječne zarade.

Poslodavci koji zaposle osobe sa invaliditetom imaju pravo na subvenciju bruto zarade u zavisnosti od stepena invaliditeta, a najviše do 75 odsto. Međutim, u postojećem zakonu nema ograničenja iznosa zarade ni visine takve subvencije, što se koristi za zloupotrebe.

“Uz konsultacije sa direktorom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, Denisom Martinovićem, dao sam predlog da se Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju LSI izmijeni na način što će se povećati procenti posebne nadoknade za nezapošljavanje OSI na 40% prosječne za poslodavce koji imaju od 20-50 zaposlenih i na 20% za poslodavce koji imaju od 10-20 zaposlenih. Takođe, izmjenama bi se iznos subvencija zarada ograničio na prosječnu bruto zaradu. Predložene izmjene potrebne su iz razloga što će se oni koji imaju zakonsku obavezu zapošljavanja OSI, a ne poštuju je, podstaći da ispunjavaju zakonske obaveze, a sa druge strane ograničenjem subvencija staće se na put zloupotrebama u vidu određivanja neopravdano visokih iznosa zarada”, kazao je Spaić.

Suština zapošljavanja su znanje i kvalifikacije

Spaić navodi da ovim predlozima ne želi reći da osobe sa invaliditetom ne mogu imati visoke zarade.

“Apsolutno da mogu, ali subvencije ne smiju biti suština zapošljavanja, kao što je sada često slučaj, već to mora biti znanje i kvalifikacije određene osobe. Dakle na ovaj način bi se smanjile zloupotrebe tipa one kada je osoba prijavila platu od 8.000€, nekoliko puta veću od recimo predsjednika države, za šta je Zavod za zapošljavanje morao da isplati iznos od 75% na ime subvencija. Ovaj moj predlog riješio bi zakonski dio problema, ali ostalo navedeno mora riješiti isključivo nadležno Ministarstvo. Dakle, potrebna je saradnja svih učesnika procesa donošenja odluka kako bi se došlo do kvalitetnog rješenja. Obaveza svih nas je da svako na svoj način da doprinos poštovanju prava i stvaranjem zdravog i održivog sistema i tržišta rada za sve, a u krajnjem stvaranjem ambijenta gdje su lica sa invaliditetom ravnopravni članovi društva u pravima, obavezama i odgovornostima”, kazao je Spaić.

Bonus video: