Zeleno svjetlo AZK-a za kredite: Novac iz evropskih fondova za ŽICG i OŽVS nije državna pomoć

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obratilo se AZK-u 29. 2. 2024. godine za mišljenje povodom kreditnog angažmana sa Evropskom investicionom bankom, a koji se odnose na dva projekta iz Fonda za Zapadni Balkan sa dva investiciona granta sa 50 odsto subvencije od strane Evropske unije od kojih je jedan 15,7, a drugi 19,7 miliona eura

5074 pregleda 0 komentar(a)
Ulaganje u opšte dobro nije državna pomoć(ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Ulaganje u opšte dobro nije državna pomoć(ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da novac koji je u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (EIB) i iz Fonda za Zapadni Balkan obezbijeđen za Željezničku infrastrukturu (ŽICG) i Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) ne predstavlja državnu pomoć.

Riječ je o sumi od ukupno 40 miliona eura i čini jedinstvenu projektnu cjelinu, u svrhu generalnog remonta od 20 kilometara pruge na dionici Lutovo-Bratonožići-Bioče, sanaciju 13 mostova i osam tunela, opremanje i modernizaciju depoa i radionica za održavanje željezničkih voznih sredstava.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva obratilo se AZK-u 29. 2. 2024. godine za mišljenje povodom kreditnog angažmana sa Evropskom investicionom bankom, a koji se odnose na dva projekta iz Fonda za Zapadni Balkan sa dva investiciona granta sa 50 odsto subvencije od strane Evropske unije od kojih je jedan 15,7, a drugi 19,7 miliona eura.

Ministarstvo je u prijavi AZK-u navelo da su korisnici ŽICG (808 zaposlenih) i OŽVS (186 zaposlenih).

“Ulaganje države u dobra u opštoj upotrebi ne može predstavljati državnu pomoć jer država na taj način vrši svoja javna ovlašćenja. Prilikom ocjene, Agencija je uzela u obzir okolnosti da se Željeznička infrastruktura u Crnoj Gori ne suočava sa direktnom konkurencijom od strane drugih infrastruktura”, stav je Agencije.

Dalje se dodaje da novac koji se odnosi na OŽVS je neophodan imajući u vidu ulogu ovog preduzeća u željezničkom sistemu Crne Gore, kao i činjenicu da rekonstrukcija infrastrukture ne bi imala realnog efekta ukoliko ne bi bilo modernizovano preduzeće koje služi za održavanje željezničkih sredstava koja će koristiti tu infrastrukturu.

“ŽICG je krajnji korisnik svih infrastrukturnih projekata i sa posebnom implementacionom jedinicom prati i realizuje projekte u ime države. Infrastruktura koja je predmet ovog investicionog granta je u državnom vlasništvu i dobro je u opštoj upotrebi. Dalje se u prijavi navodi da OŽVS obavlja poslove održavanja željezničkih voznih sredstava i da u ovaj segment željeznice nije bilo značajnih ulaganja više od 45 godina, što je dovelo do toga da društvo funkcioniše u veoma limitiranim uslovima”, navodi se u prijavi.

Bonus video: