Drašković ostavio 9,5 miliona eura dobiti

Aerodromi lani ostvarili pet puta bolji poslovni rezultat, na računu ostalo 25,5 miliona eura

14572 pregleda 61 reakcija 20 komentar(a)
U opremu investirano skoro dva miliona eura: Aerodrom Podgorica, Foto: ACG
U opremu investirano skoro dva miliona eura: Aerodrom Podgorica, Foto: ACG

Preduzeće Aerodromi Crne Gore (ACG) poslovnu 2023. završilo je sa dobiti prije oporezivanja od 10.528.842 eura. To je skoro pet puta bolji rezultat nego 2022. kada su imali dobiti prije oporezivanja u iznosu od 2.442.685 eura. To pokazuju zvanični finansijski iskazi ovog državnog preduzeća koji su objavljeni na sajtu Poreske uprave.

Nakon oporezivanja, lanjska dobit iznosi 9.552.368 eura. Državna kompanija na čijem je čelu donedavno bio izvršni direktor Vladan Drašković, koga je dan pred svoju sopstvenu smjenu, razriješio bivši Odbor direktora predvođen Eldinom Dobardžićem (URA), lani je ostvarila prihode od osnovnih usluga putnicima i avio-kompanijama, u iznosu od 28.882.742 eura, što je za oko 7,7 miliona više nego 2022.

Prihodi od zakupnina iznosili su 5.116.307 eutra i bili su za skoro 1,6 miliona eura veći nego godinu ranije. Inače, 2023. je bila prva kompletna poslovna godina u kojoj je ACG vodio Drašković koji je na tu funkciju imenovan 5. septembra 2022.

Na rashodovnoj strani, ACG su lani najviše novca potrošili za zarade i naknade zarada zaposlenih - 15.063.178 eura, što je skoro 1,2 miliona eura više nego 2022. Prosječan broj zaposlenih u Aerodromima tokom prošle godine bio je 963 što je za 78 radnika više nego 2022.

Državna aerodromska kompanija je lani nabavila novih osnovnih sredstava u vrijednosti od 1.945.389 eura, što je oko četiri puta više nego 2022. godina kada je kupljena oprema u vrijednosti od 471.594 eura. Veće nabavke realizovane tokom prošle godine bile su oprema za saobraćaj - 1,329 miliona eura (novo teško vatrogasno vozilo, vozila za servis toaleta, kolica za ukrcavanje bolesnika, stalaže za avionske kontejnere), vozilo za odleđivanje aviona od 145 hiljada eura...

ACG su poslovnu 2023. okončali sa 25,5 miliona eura na svojim računima. Odlukom Odbora direktora od 12.oktobra prošle godine, na 12 mjeseci je oročen iznos od 1,5 miliona eura u Ziraat banci, odnosno pola miliona u Lovćen banci.

Na posljednji dan prošle godine ACG je imao potraživanja od poslovnih partnera od 8.447.567 eura, dok tzv. ostala potraživanja iznose 12,95 miliona. Od toga se najviše novca - 9,87 miliona eura odnosi na potraživanje od Ministarstva finansija. Taj novac je dobit za 2019. godinu koja je prenijeta u budžet države bez Odluke Odbora direktora i prije usvojenih finansijskih izvještaja. ACG potražuju i tri miliona eura koji su bili oročeni u Atlas banci, a prije uvođenja stečaja u ovoj banci su prebačena na poseban račun u Centralnoj banci.

ACG imaju i ukupno 2,23 miliona dugoročnih obaveza, većinom po još nevraćenom dijelu glavnice kredita od 12 miliona eura kojeg su 2004. uzeli od Evropske investicione banke za tada aktuelnu modernizaciju aerodroma u Podgorici i Tivtu, tek preuzetih od JAT-a. Kratkoročne obaveze iznose šest miliona a odnose se na “odobrene, a neiskorišćene popuste avio-kompanijama” po tzv. podsticajnoj šemi koju ACG ima za povećanje obima saobraćaja u Podgorici i Tivtu, odnosno uvećanja aviodostupnosti Crne Gore. Te popuste ostvarene u prošloj godini avio-kompanije najčešće koriste za zatvaranje svojih budućih obaveza prema ACG, dok se za manji dio popusta, na zahtjev avio-kompanije, vrši povraćaj novca.

Bonus video: