Pravdu čekaju skoro tri decenije

Udruženje bivših zaposlenih nekadašnjeg bjelopoljskog prevoza traži hitan prijem kod premijera i navode da je od 246 radnika sada živih 121, da su imali više sastanaka na nivou opštine, ali da problem može riješiti samo Vlada

7631 pregleda 8 komentar(a)
Sa jednog od ranijih protesta, Foto: Dopisnik
Sa jednog od ranijih protesta, Foto: Dopisnik

Udruženje ranije zaposlenih u likvidiranim preduzećima “Robni saobraćaj”, “Grand komerc”, “Božidar Vlahović” i “Putni prevoz Bijelo Polje” uputili su zahtjev za prijem kod predsjednika Vlade Milojka Spajića, zbog prava koje ne mogu da ostvare više decenija.

Ističu da od 246 radnika sada je živih 121, a da ostali nisu dočekali pravdu.

U zahtjevu Udruženja čiji je predstavnik Tomislav Bojović, a koje zastupa punomoćnik Radovan Obradović, bivši radnici traže prijem kako bi iznašli rješenje za višedecenijski problem ranije zaposlenih u likvidiranim preduzećima. Kako su objasnili u dopisu premijeru, to udruženje je pravni sljedbenik kompanije RO “Transservis” Bijelo Polje, koja je imala pravo svojine na katastarskoj parceli broj 74/2, površine 61.420 kvadrata.

“Ova RO je pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti stekla pravnim poslom, to jest ugovorom o kupoprodaji koji je ista zaključila dana 5.12.1980. godine sa prodavcem Poljokombinat “Bjelasica”, OOUR “Poljoprodukt”. RO “Transservis” se nakon isplate kupoprodajne cijene od 4.299.400 dinara upisala kod Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje u navedeni posjedovni list kao posjednik - držalac parcele i stupila je u posjed ovog zemljišta, te neometano dugo godina koristila ovo svoje pravo u punom obimu”, navode u pismu premijeru.

Međutim, pojašnjavaju dalje, nakon donošenja Zakona o vraćanju poljoprivrednog zemljišta, bivši vlasnici, odnosno njihovi pravni sljedbenici dijela zemljišta su pokrenuli postupke kod Uprave za nekretnine, Ministarstva finansija i nadležnih sudova i tih postupaka koji decenijama traju ima deset, a ukupna površina zemljišta čiji povraćaj traže je oko 1,4 hektara, a dio imovine nekima je čak vraćen, iako su bivši vlasnici dobrovoljno prodali svoju imovinu o čemu postoje i ugovori o kupoprodaji.

“U međuvremenu, predmetna imovina je upisana u posjedovni list broj 532 KO Nedakusi na ime suposjednika: Fond PIO, Zavod za zapošljavanje, IRF i Udruženje ranije zaposlenih u likvidiranim preduzećima ‘Robni saobraćaj’, ‘Grand komerc’, ‘Božidar Vlahović’ i ‘Putni prevoz Bijelo Polje’. S obzirom na to da je u pitanju suposjedništvo, to se ne može raspolagati predmetnom imovinom dok se ne izvrši fizička dioba iste i ukoliko se sa prodajom ne slože svi suposjednici i ukoliko se ne riješi pitanje povraćaja sa bivšim vlasnicima, pa je ova imovina, tj. zemljište koje se nalazi na odličnoj lokaciji pored same magistrale, nedaleko od centra grada i čija vrijednost je velika, takoreći decenijama zarobljena i stoji neiskorišćena”, navode iz Udruženja.

Radnici predlažu rješenje kada je u pitanje u vezi podnijetih zahtjeva za povraćaj zemljišta bivšim vlasnicima, a koji postupci traju decenijama, odnosno kako bi se izvršila fizička dioba ove imovine, za koju već postoji zainteresovani kupci i kako bi “konačno obespravljeni radnici, tj. oni koji su gradili ovu zemlju, a koji sada žive na ivici siromaštva zbog nakaradnog procesa privatizacije u kojem je desetine hiljada radnika ostalo bez posla, imali koristi od svoje mukom zarađene imovine”.

“Postoje privrednici, potencijalni kupci koji bi kupili to zemljište i iskoristili ga na pravi način. Otvorili bi nova radna mjesta i plaćali državi sve obaveze, čime bi radnici, odnosno članovi njihovih porodica, dobili određenu naknadu koja bi za njih bila veoma značajna, a ovo bi bilo upravo u u svemu skladu sa planovima Vlade da se dovode investitori i da ulažu u Crnu Goru, naravno na zakonit, javan, transparentan način. Posebno ističemo da bi poželjno bilo, ukoliko nas primite na razgovor, da prisustvuju predstavnici Fnda PIO, Zavoda za zapošljavanje i Investiciono razvojnog fonda kako bismo zajedno riješili ovaj problem, a oni su takođe za to veoma zainteresovani”, navode iz Udruženja.

Napominju da su imali više sastanaka na nivou lokalne samouprave, ali da to pitanje može riješiti samo Vlada i zato traže hitan sastanak.

Bonus video: