Sud naložio Braiću da napusti hotel: "Lozu ću braniti životom"

Sud naložio Budvaninu da u roku od osam dana napusti hotel nadomak Autobuske stanice i vrati ga kompaniji “HoldCo East”, on tvrdi da tu odluku neće ispoštovati

31563 pregleda 29 reakcija 29 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Osnovni sud u Kotoru naložio je Buvaninu Ljubu Braiću da u roku od osam dana da napusti hotel “Loza” nadomak Autobuske stanice u Budvi i vrati ga podgoričkoj kompaniji “HoldCo East”.

“Na osnovu izvršne isprave - rješenja Osnovnog suda u Kotoru od 8. novembra 2023. određuje se izvršenje protiv izvršnog dužnika Ljuba Braića zbog protivpravnog smetanja posjeda, pa mu se nalaže da “HoldCo East” vrati u državinu nepokretnosti u roku od osam dana”, piše u rješenju kotorskog suda, koje potpisuje sudija Veljko Bulatović, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

Istovremeno, sud je Braiću izrekao i novčanu kaznu od 500 eura.

Kako se navodi u sudskom rješenju, “HoldCO East” je 28. marta podnio predlog za izvršenje na osnovu rješenja kotorskog suda od 2. novembra prošle godine koje je postalo pravosnažno 23. januara, a izvršno 13. marta ove godine.

Tim rješenjem, kako se navodi, Ljubo Braić je obavezan da odmah po pravosnažnosti pod prijetnjom izvršenja, “HoldCo East” vrati u državinu hotel “Loza”, te mu se zabranjuje dalje uznemiravanje državine pod prijetnjom novčane kazne.

“Kako Braić nije postupio dobrovoljno, to je uzrokovao pokretanje izvršnog postupka od strane “HoldCo East” radi zaštite svojih prava i interesa”, naglašava se u rješenju, koje potpisuje sudija Bulatović.

Braić je “Vijestima” kazao da je juče dobio rješenje kotorskog suda kojim je ostavljen rok od osam dana da se iseli iz pomenutog objekta i da objekat prepusti podgoričkoj firmi.

“Uz rješenje sam dobio i posjedovni list u kome kao i u rješenju stoji da treba da napustim objekte koji u realnosti ne postoje, budući da sam ih porušio i izgradio novi objekat koji je upisan kao opterećenje u G list istog vlasničkog lista (list 149 KO Budva). Moj advokat je podnio prigovor na ovo rješenje u kome je jasno predočio da je izvršenje nemoguće zbog ovih navedenih stvari”, naglasio je Braić.

Ističe da prigovor ne odlaže izvršenje, ali kako kaže “Lozu” neće napustiti.

“Hotel ‘Loza’ koji sam gradio cijelog svog života i stvarao neću napustiti. Spreman sam svojim životom da ga branim, jer nemam gdje”, istakao je Braić koji je još prošle godine “ Vijestima” kazao da “mafija pokušava da mu otme očevinu”.

On je ponovio da i u G listu tog lista nepokretnosti stoji zabilježba postojanja objekta (objekat hotela “Loza”) koji je u vlasništvu Ljuba Braića 1/1 za koji je predat zahtjev za legalizaciju i čeka se donošenje Plana generalne regulacije.

Braićev pravni zastupnik advokat Milić Mirović podnio je prigovor Vijeću osnovnog suda u Kotoru navodeći u kojem je naveo da su prilikom donošenja rješenja napravljene bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, te pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Mirović smatra da rješenje kotorskog suda nije izvršivo.

“Uz predlog za izvršenje kao dokaz ‘HoldCo East’ je dostavio list nepokretnosti iz koga se vidi da je vlasnik porodične stambene zgrade. U samom listu nepokretnosti u rubrici tereti i ograničenja stoji zabilježba objekta izgrađenog bez građevinske dozvole - zabilježba postojanja objekta broj 1, zgrada u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu Prizemlje, tri sprata i potkrovljem, površine 1.108 kvadrata sa posebnim djelovima, svojina Brajića 1/1. Dakle, na terenu odnosno na licu mjesta ne postoji porodična stambena zgrada, već hotel ‘Loza’, odnosno objekat u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu”, naveo je Mirović konstatujući da je predlog za izvršenje sam po sebi kontradiktoran.

On podsjeća da je Braić pred kotorskim sudom pokrenuo postupak utvrđivanja svojine, u okviru koga je sud angažovao vještake građevinske i geodetske struke.

“Iz nalaza vještaka geodetske struke proizlazi da na licu mjesta nema porodične stambene zgrade, a vještaka građevinske struke da se nalazi ugostiteljski objekat ‘Loza’. Dakle, sve i da hoće ‘HoldCo East’ ne može postupiti po rješenju suda jer na terenu ne postoji porodična stambena zgrada, već samo objekat od 1.108 kvadrata”, navodi u prigovoru Mirović.

Podgorička kompanija “HoldCo East” već tri godine unazad insistira da se hotelski objekat oslobodi, jer je ona preuzela kreditna potraživanja mještanina čiji je hotel preuzela zbog milionskog kredita Hipo Alpe Adria banke.

Prethodnih sezona Turistička inspekcija je više puta pečatila “Lozu”, ali je zakupac nastavljao sa radom.

Promijenio brave Ii uselio se nezakonito u hotel

U rješenju kotorskog suda iz novembra prošle godine, koje je postalo pravosnažno, a na osnovu koga je sada isti sud donio rješenje, utvrdio da je “Braić izvršio protivpravno smetanje HoldCo East u mirnom faktičkom posjedu objekata upisnaih u listu nepokretnosti 149 KO Budva.

“Braić je promijenio brave na objektu, uselio se u njega i odbio da ih preda HoldCo East, čime je stekao protivpravnu državinu I onemogućio tužiocu u vršenju faktične vlasti na nepokretnostima” piše u pravosnažnom I izvršnom rješenju.

“HoldCO” je tokom sudskog postupka isticao da su navedene nepokretnosti, hotel “Loza”, mu predate u državinu kao izvršnom povjeriocu u izvršnom postupku koji se vodio pred Privrednim sudom protiv izvršnog dužnika “Braić trade” radi povraćaja lizinga.

“Predaja nepokretnosti od strane sudskog izvršitelja izvršena je 12. aprila 2021., a ujedno je izvršena i promjena brava na objektima, pa je ‘HoldCo East’ ušao u posjed. Međutim, 30. juna 2021, prilikom redovnog obilaska objekta, izvršni direktor “HoldCo East’ je u objektu zatekao Braića sa više nepoznatih lica koji je odbio da preda ključeve i mirnim putem napusti objekat, te da ispoštuje sudsku odluku. Braić je bio isključiv da neće živ da napusti objekat tvrdeći da je to njegovo isključivo vlasništvo. Tada je protiv njega podnijeta krivična prijava Upravi policije”, piše u sudskom rješenju.

Podgorička kompanija “HoldCo East” već tri godine unazad insistira da se hotelski objekat oslobodi, jer je ona preuzela kreditna potraživanja mještanina čiji je hotel preuzela zbog milionskog kredita Hipo Alpe Adria banke. Prethodnih sezona Turistička inspekcija je više puta pečatila “Lozu”, ali je zakupac nastavljao sa radom.

Bonus video: