Pripremaju papire za deponiju u Šumanima

Više od 40 godina pepeo i šljaka, nusprodukti rada Termoelektrane Pljevlja, odlažu se na Maljevcu

35477 pregleda 75 reakcija 4 komentar(a)
Foto: Goran malidžan
Foto: Goran malidžan

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) raspisala je tender za izradu tehničke dokumentacije za otvaranje deponije u Šumanima, na kojoj bi se odlagali pepeo i šljaka koji nastaju kao nusprodukti rada Termoelektrane Pljevlja.

Više od 40 godina pepeo i šljaka se odlažu na deponiju Maljevac, nedaleko od Termoelektrane.

Tenderom, vrijednim 900.000 eura bez PDV-a, traži se izrada idejnog projekata sistema transporta nusprodukata nakon ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja, izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i izrada glavnog projekta izgradnje deponije Šumane - fazno deponovanje.

Iz EPCG ističu da su otvaranje nove deponije prepoznali kao strateški projekat.

“Paralelno sa daljim razvojem deponije Maljevac EPCG planira razvoj i otvaranje deponije na novoj lokaciji Šumani. U skladu sa postojećim DPP-om ova lokacija je utvrđena za novu deponiju pri čemu je i u većem dijelu izvršena i kupovina zemljišta za tu namjenu. Strateški značaj deponije nusprodukata nakon ekološke rekonstrukcije za sam rad TE Pljevlja je prepoznat kroz razvijanje deponije u dva pravca: proširenje deponije Maljevac i otvaranje nove deponije Šumani. EPCG nakon kapitalne investicije u projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja i novi projekat modernizacije TE Pljevlja planira zadržati termoelektranu kao bazni izvor proizvodnje električne energije, odnosno do prelaska na nove vidove obnovljivih izvora, zbog čega je razvijanje deponija nusprodukata na ekološki prihvatljiv način prepoznata kao strateški projekat od velike važnosti”.

Naglašavaju da se paralelno razmatra i mogućnosti iskorištenosti nusprodukata (gips i pepeo) kao sekundarnih sirovina “u smislu smanjenja količina za odlaganje, ali ujedno i kao razvojnu šansu za otvaranje novih fabrika (fabrika gipsa i fabrika cementa)”.

“Te stoga treba obezbijediti i mogućnost izuzimanja određenih količina nusprodukata za potencijalne korisnike. Lokacija nove deponije Šumani se nalazi južno od Termoelektrane, vazdušne udaljenosti oko 4 km”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Cilj izrade glavnog projekta je, kako se dodaje, da se dođe do tehnički i ekološki prihvatljivog rješenja odlaganja nus produkata, koje će imati najmanji uticaj na životnu sredinu.

“Deponiju treba koncipirati na petogodišnje cikluse odloganja, tj da njena geometrija, oblik i stabilnost budu adekvatni za zatvaranje nakon svakog petogodišnjeg ciklusa. Ovo iz razloga što se reserve uglja definišu na petogodišnjem nivou. Takođe treba uzeti u obzir i planove razvoja Rudnika uglja AD Pljevlja na lokacijama u blizini lokaliteta buduće deponije Šumani. Pored svega navedenog, jedan od glavnih uslova za razvoj deponije će biti i potreba za eksproprijacijom zemljišta, gdje primat imaju one površine čiji bufer gravitira ka parcelama koje su već u vlasništvu naručioca”, navodi se u dokumentaciji.

Planom je definisana zaštitna zona u okviru koje će biti eksproprisana imovina mještana.

Bonus video: