Desetine nezakonito zaposlenih u Pošti

Na spisku inspekcije i veliki broj članova menadžmenta, kao i njihove i rodbine državnih funkcionera. Moraće da vrate plate

67334 pregleda 115 reakcija 78 komentar(a)
Sporno zapošljavanje i imenovanje polovine menadžmenta kompanije, Foto: BORIS PEJOVIC
Sporno zapošljavanje i imenovanje polovine menadžmenta kompanije, Foto: BORIS PEJOVIC

Inspekcija rada do sada je otkrila preko dvadeset nezakonitih zapošljavanja u Pošti Crne Gore od čega je sedam na rukovodećim mjestima, a sporno može biti i više od stotinu zapošljavanja, saznaju “Vijesti”.

Prema finansijskom izvještaju, Pošta je prošle godine imala 1.189 zaposlenih, što je za dvjesta više nego u 2020.

Prema informacijama “Vijesti”, inspekcija je nezakonito zapošljavanje utvrdila i u slučajevima angažovanja Aleksandra Dakića kao rukovodioca službe zaštite, koji je ujedno i član odbora direktora, kao i kod direktorke kontrole poslovanja i izvještavanja Katarine Vujačić, direktorke poštanske analitike i komercijalne podrške operacijama Ljiljane Raković, direktorice ekonomskih poslova Slađane Maraš,...

Najčešći uzrok za utvrđene nezakonitosti bilo je zapošljavanje bez oglašavanja slobodnih radnih mjesta, kao i preuzimanja zaposlenih iz privatnih firmi suprotno zakonu, jer se u državnim firmama bez oglašavanja radnih mjesta mogu preuzimati samo zaposleni koji već rade u javnom sektoru na državnom ili opštinskom nivou.

“Neprijavljivanje slobodnog radnog mjesta kao i neoglašavanje istog utiče na ograničavanje pristupu tržišta rada, ograničava dostupnost radnih mjesta svim zainteresovanim licima, princip konkurencije i transparentnost procedure zapošljavanja.... Prednje navedeno egzaktno definiše nezakonitost radnog odnosa i ne može se uzeti u razmatanje kao zakonito jer prethodni poslodavci nisu bili organi lokalne samouprave i države Crne Gore pa preuzimanje sprovedeno na ovaj postupak ima za posljedicu nezakonitost radnog odnosa”, navedeno je u jednom od izvještaja Inspekcije rada.

Ovo znači da su osobe zapošljavane bez raspisivanja oglasa preko Zavoda za zapošljavanje već direktno bez poziva i kriterijuma, kao i da su prelazili iz privatnog sektora na radna mjesta većinom u upravi Pošte za značajno veće zarade, iako je takvo preuzimanje moguće jedino iz javnog sektora. Takođe ni u ovim slučajevima nisu raspisivani konkursi preko Zavoda za zapošljavanje.

Prema informacijama “Vijesti”, među osobama koje su zaposlene u Pošti na ove sporne načine nalazi se više sadašnjih rukovodilaca, kao i članova njihovih porodica i srodnika državnih funkcionera.

Prema Zakonu, kada inspekcija utvrdi nezakonito zapošljavanje, poslodavac mora da raskine taj radni odnos, a taj “zaposleni” bi morao i da vrati sav novac koji je dobio po osnovu tog nezakonitog zaposlenja.

Iz Uprave za inspekcijske poslove - Inspekcije rada, prošle sedmice su “Vijestima” potvrdili da su na osnovi više inicijativa obavili inspekcijski nadzor u Pošti i utvrdili veći broj slučajeva nezakonitog zapošljavanja.

“Uprava za inspekcijske poslove, odnosno Odsjek za inspekciju rada izvršila je inspekcijski nadzor u Pošti Crne Gore AD, po primljenim inicijativima zbog nezakonitog zapošljavanja određenog broja lica. Navedenim inspekcijskim nadzorima od strane postupajućih inspektora utvrđene su nepravilnosti u pogledu zapošljavanja određenog broja lica na način što su sa istim zaključeni ugovori o radu suprotno odredbi iz čl.24 st.3 Zakona o radu, pa će na osnovu takvog utvrđenog činjeničnog stanja postupajući inspektori rada donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti, nakon što istekne rok subjektu nadzora da se izjasni na rezultate ispitnog postupka”, navedeno je tada “Vijestima” iz ove Inspekcije.

Ovaj član zakona odnosi se na zapošljavanje bez konkursa objavljenog na Zavodu za zapošljavanje.

Iz Pošte su prošle sedmice potvrdili “Vijestima” da je “Inspekcija rada, postupajući na osnovu nekoliko prijava, obavila inspekcijski nadzor u Pošti Crne Gore”.

Međutim nisu odgovorili na direktna pitanja “Vijesti”, već u svom odgovoru pominju zapošljavanje člana odbora direktora Pošta Stojana Sjekloće, koji je do sada više puta javno kritikovao rad menadžmenta Pošte zbog propusta, kao i upozoravao da je ovo državno preduzeće za poslovne izvještaje za 2021, 2022. i 2023. godine dobilo negativna mišljenja od revizora.

“Ispitni postupak okončan je u samo jednom slučaju koji se odnosi na prijavu povodom zasnivanja radnog odnosa i postojanja sukoba interesa u slučaju člana Odbora direktora Stojana Sjekloće. Ni u ovom slučaju, u kojem je postupak okončan, rješenje nije donešeno. U ostalim slučajevima ispitni postupci nijesu završeni, te ne možemo govoriti o eventualnim mjerama i kaznama”, navedeno je iz Pošte na pitanja “Vijesti” da odgovore na šta se odnose nepravilnosti koje je utvrdila inspekcija rada, kod kolikog broja zaposlenih su utvrđene nepravilnosti i koje mjere su do sada izrečene.

Sjekloća je “Vijestima” kazao da je tačno da je na osnovu mišljenja “pravnik eksperata” iz menadžmenta Pošte, koji su sada na spisku inspekcije da je nezakonito zaposlen, dva puta za godinu i po dobio otkaz.

“Tačno je da sam bio zaposlen u Pošti i za godinu i po dobio dva otkaza, što je za Ginisa. Međutim, razlozi otkaza nisu ‘inspekcijske prirode, a navedene odluke o otkazima Sud nije uvažio i vratio me na posao. Za drugi otkaz je toku sudski postupak. Tačno je da sam i javno u nekoliko navrata iznosio kritičko mišljenje o stanju i poslovanju Pošte, uvijek zasnovano na jasnim činjenicama. Javno sam istupio, nakon znatnog protoka vremena i brojnih razgovora unutar ‘kuće’, čemu svjedoče zapisnici Odbora direktora. U osnovi svih mojih izlaganja, bila je briga i nastojanje u cilju unapređenja uslova rada i poslovanja Pošte”, kazao je Sjekloća “Vijestima”.

Sjekloća poziva SDT, nadao se da je osvježilo

Sjekloća navodi da je ukazivao i na odgovornije i kvalitetnije vođenju kadrovske politike “bez dominantne političke pripadnosti i nepotizma, čime bi prekinuli praksu prethodne vlasti”, kao i na sporno angažovanje Agencije za zapošljavanje, konkurs za izbor direktora, izradu sporne sistematizacije...

“Predlažući raspisivanje oglasa za prijem radnika u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, ostao sam u manjini. Posljedice upravo čitamo kroz nalaz Inspekcije rada. Preporučujem da nadležne državne institucije pristupe provjeri rada i poslovanja Pošte Crne Gore. Utoliko više jer je nedavno dobijeno i treće negativno mišljenje eksternog revizora. Sugerišem da se počne od članova Odbora direktora i njihovih CV-ja, a da se svakako obuhvate i brojne sumnjive diplome”, kazao je Sjekloća.

On apeluje da sporno poslovanje Pošte ispita i Specijalno državno tužilaštvo, kao i dobijanja i ‘namjensko’ trošenje pomenutog kredita, postupak izbora programskog direktora projekta i konflikt interesa, analizu korisnosti investicije od dva miliona, javne nabavke i neposredne pogodbe, da uporedi dva ‘’krečenja’’ nove zgrade PLC, nekvalitetne sanacije bez nadzora, sudbinu auto-radionice vrijedne 15-20.000 eura koja je ‘’završila na otpad’’ za 400,20 eura, trošenje goriva, putne naloge,...

“Nakon tako svestrane provjere pokazaće se da li je ovaj član Odbora direktora, ‘glavni neprijatelj i problem’ Pošte, a što je bio i 2016. godine, iako sam se nadao da je taj način mišljenja i ponašanja iza nas i da je ‘osvježilo’” kazao je Sjekloća.

Bonus video: