Mikijelj: Luka Budva građanima, za ribare besplatno

Direktor Morskog dobra Mladen Mikjelj najavio da će Luka Budva dobiti status gradske, a da su već sada naknade za komunalne vezove umanjene i do 300 eura za stanovnike opštine

6726 pregleda 111 reakcija 9 komentar(a)
Mladen Mikijelj, Foto: BORIS PEJOVIC
Mladen Mikijelj, Foto: BORIS PEJOVIC

Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom uputilo je inicijativu Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da se Luka Budva proglasi gradskom lukom, pa se nadamo da će Luka Budva uskoro dobiti status koji joj pripada, a to je da bude luka svih građana Budve.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj.

On je kazao da je Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, usvojio cjenovnik naknada za lučke usluge u Luci Budva.

“Cjenovnikom su umanjene naknade za komunalne vezove i do 300 eura, dok su za vlasnike plovnih objekata koji posjeduju dozvolu za privredni ribolov izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, vezovi u luci Budva besplatni. Posebno naglašavam da za ostvarivanje prava na komunalni vez imaju prioritet građani Budve sa minimum 10 godina prebivališta u opštini”, kazao je Mikijelj.

Detalj iz Luke Budva
Detalj iz Luke Budvafoto: Vuk Lajović

On je podsjetio da je JP Morsko dobro preuzelo da upravlja Lukom Budva 1. juna i za 18 dana, od čega 12 radnih, preuzelo sve aktivnosti od kojih je dobar dio već realizovan, kako bi 29. juna počela nesmetano da se odvija međunarodna putnička brodska linija Budva - Dubrovnik.

“Prvi uslov je bio definisanje luke po namjeni, shodno Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni. U ovom trenutku Luka Budva je definisana kao luka od lokalnog značaja, luka otvorena za međunarodni putnički saobraćaj i kao luka nautičkog turizma - marina. Javno preduzeće je kroz Plan prostorne organizacije Luke Budva, koji je usvojio Upravni odbor preduzeća, definisao GAT 1, za putnički saobraćaj. Dio luke koji je prepoznat kao GAT 1 se i ranije koristio kao operativna obala za pristajanje plovnih objekata, odnosno kratko zadržavanje plovnih objekata radi ukrcaja i iskrcaja putnika ili radi carinske i policijske kontrole”, istakao je Mikijelj.

On je naveo da bi se GAT 1 proglasio od Vlade kao trgovački dio luke, a što je prethodilo intenzivan rad službenika Javnog preduzeća, koji su u kratkom vremenskom periodu, uspjeli da Luka Budva ispuni sve uslove shodno pomenutoj Uredbi, Javno preduzeće pokrenulo inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja i pomorstva radi daljeg prosljeđivanja Vladi i odlučivanja.

“Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, imajući u vidu da Javno preduzeće i sa tim vladinim resorom ima kvalitetan vid saradnje, je odmah reagovalo na naš zahtjev, te formiralo radnu grupu koja je konstatovala ispunjenost uslova da Luka Budva dobije status za GAT 1 kao trgovačka luka za putnički saobraćaj, te se nadamo skorom odlučivanju Vlade po tom pitanju”, kazao je MIkijelj.

Prema njegovim riječima, shodno zakonima koji definišu bezbjedonosnu zaštitu luka i brodova i shodno ISPS COD-U (Međunarodni sigurnosni kod brodova i lučkih objekata), bilo je potrebno uraditi i Procjenu bezbjedonosne zaštite Luke.

“U toku je izrada Plana bezbjedonosne zaštite Luke Budva. Dakle, Luka će ispunjavati sve međunarodne obaveze kako bi se nesmetano odvijao međunarodni putnički saobraćaj. Javno preduzeće definisalo je GAT 1 kao dio trgovačke luke za međunarodni putnički saobraćaj. Moramo naglasiti da su u tom dijelu nalaze kancelarije carine i policije, te da je taj dio Luke Budve idealan za međunarodni putnički saobraćaj. U toku je uređenje kopnenog dijela luke, privremenih objekata, ulaznih i izlaznih kapija koje su predviđene za putnike, čekaonice …”, kazao je Mikijelj.

On je dodao da će red plovidbe uskoro biti objavljen na web sajtu Javnog preduzeća, a u Luci Budva istaknut na vidnom mjestu.

“Nadamo se uspješnoj realizaciji ovog projekta i da će Luka Budva povezivati i druge države plovnim putem, te da će ova linija biti jedna od svih budućih, što će umnogome značiti još veći razvoj turističke ponude grada Budve”, rekao je Mikijelj.

Plovila da budu vezana po ugovoru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom uputilo je juče molbu vlasnicima plovnih objekata koji imaju zaključen ugovor o vezu, da svoja plovila izmjeste sa vezova koji nisu pod njihovim ugovorom, te svoja plovila vežu na vez koji je predviđen njihovim ugovorom.

“Takođe, molimo vlasnike plovnih objekata koji nemaju zaključen ugovor o vezu da svoja plovila izmjeste iz luke, te dostave javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom crne gore zahtjev za zaključenje ugovora o vezu na koji će javno preduzeće odgovoriti shodno trenutnim kapacitetima luke. Napominjemo da je javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom preuzelo da upravlja Lukom Budva, 1. juna i Luku preuzelo u zatečenom stanju, sa unaprijed rezervisanim komercijalnim vezovima za sezonu 2024. godine, te shodno navedenom, molimo vlasnike plovnih objekata da postupe kako smo naveli. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom crne gore intenzivno radi na organizaciji prostora Luke Budva koji će od 2025. godine zadovoljiti potrebe građana opštine Budva”, ističe se u obavještenju JP Morsko dobro.

Bonus video: