CGES dijeli 10 miliona od prošlogodišnjeg profita

Neraspoređena dobit iz prošle i ranijih godina iznosiće 80 miliona i biće usmjerena u planirane investicije u prenosnu mrežu

13266 pregleda 9 komentar(a)
Država će dobiti neto iznos od oko 4,7 miiona eura, Foto: BORIS PEJOVIC
Država će dobiti neto iznos od oko 4,7 miiona eura, Foto: BORIS PEJOVIC

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) podijeliće akcionarima dividendu u bruto iznosu od 10 miliona eura, od ukupno ostvarenih 35,7 miliona eura profita ostvarenog u prošloj godini, saopšteno je “Vijestima” iz ove većinski državne kompanije.

Takva odluka nalazi se na dnevnom redu Skupštine akcionara koja je zakazana za 28. jun, a predložio ju je Odbor direktora kompanije, u skladu sa svojim ovlašćenjima definisanim Zakonom o privrednim društvima i Statutom CGES-a.

Najveći akcionar CGES-a je država Crna Gora koja ima 55,3 odsto, a zatim slijedi italijanska Terna sa 22 odsto, Elektromreže Srbije (EMS) sa 15 odsto, dok ostali mali akcionari imaju manje od osam odsto akcija.

Neto dobit iznosila bi oko pet centi po akciji. Državni budžet bi prema ovom predlogu kao prihod od kapitala dobio oko 4,7 miliona, Terna oko 1,9 miliona, EMS oko 1,3 miliona, a ostali mali akcionari oko 680 hiljada eura.

Vlada je predlogom budžeta za ovu godinu navela da od prihoda od kapitala očekuje oko 54,5 miliona eura u državnu kasu. Ranije su Elektroprivreda i Budvanska rivijera donijeli odluke da ne dijele dividendu, već da ostvarene profite usmjere na planirane investicije

“Biznis planom i budžetom CGES-a za period 2024-2028. godine, kao strateškim dokumentima Društva, koji su usvojeni od Odbora direktora u decembru 2023. godine, predviđena je isplata dividende u 2024. godini u bruto iznosu od 10 miliona eura. Navedeni iznos dividende je pretpostavljen na bazi ostvarenih i projektovanih rezultata poslovanja uzimajući u obzir negativne korekcije regulatorno dozvoljenog prihoda koje će u narednom periodu biti utvrđene od strane Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti. Takođe, predloženi iznos dividende određen je i na osnovu planiranih kapitalnih investicija i finansijske pozicije CGES-a, poštujući osnovne principe stabilnosti i održivosti poslovnih aktivnosti”, naveli su iz CGES-a “Vijestima” na pitanje na koji način i u kojem iznosu je određena vrijednost dividende koju će dobiti akcionari.

Neto dobit CGES-a koja je iskazana u godišnjem finansijskom izvještaju za poslovnu 2023. godinu iznosi, 35.717.703 eura.

“Dobit će biti raspoređena na način što će iznos od 10 miliona eura biti isplaćen akcionarima kao bruto iznos dividende, dok će iznos od 25.717.703 ¤ biti raspoređen kao neraspoređena dobit i akumuliraće se sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina”, naveli su iz ove kompanije.

Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 54,3 miliona eura, tako da će nakon usvajanja ove odluke na Skupštini akcionara iznositi cijelih 80 miliona eura.

“Ovakav predlog odluke o raspodijeli dividende rezultat je detaljne analize koja je pripremljena u okviru Društva, uzevši u obzir usvojeni Biznis i Investicioni plan za period od 2024. godine do 2028., te da se bazira na potrebi da se ne ugrozi stabilnost poslovanja Društva, a da se sa druge strane uvaže stavovi i očekivanja akcionara. Biznis planom CGES-a za naznačeni period, predviđen je značajan investicioni ciklus koji treba da obezbijedi nesmetano funkcionisanje i unapređenje prenosnog sistema u pogledu spremnosti sistema da odgovori potrebama velikog broja potencijalnih obnovljivih izvora električne energije. Na osnovu usvojenog Investicionog plana ukupne planirane investicije za naredni petogodišnji period iznose 198 miliona eura. Dodatno, uvažavajući trenutnu i projektovanu finansijsku poziciju CGES-a i sve okolnosti koje će imati efekta na poslovanje naše kompanije u narednom periodu, kao i izraženu potrebu za novim kapitalnim investicijama u cilju poboljšanja prenosne mreže i ubrzanja procesa energetske tranzicije, neraspoređena dobit, akumulirana u prethodnom periodu, omogućiće da CGES nastavi sa stabilnim i uspješnim poslovanjem i u narednom periodu koji je, da ponovimo, u pogledu planiranih investicija i te kako zahtjevan”, naveli su iz CGES-a.

Vlada je predlogom budžeta za ovu godinu navela da od prihoda od kapitala očekuje oko 54,5 miliona eura u državnu kasu. Ranije su Elektroprivreda i Budvanska rivijera donijeli odluke da ne dijele dividendu, već da ostvarene profite usmjere na planirane investicije.

Bonus video: