ODLUKE KOMISIJE ZA KONTROLU JAVNIH NABAVKI

Osporena dva tendera Ministarstva odbrane

Komisija je usvojila i žalbu podgoričke firme Taurons i poništila tendersku dokumentaciju Ministarstva odbrane od 18. novembra prošle godine vezano za nabavku izrade softvera za računovodstvo i ljudske resurse
123 pregleda 0 komentar(a)
Vojska Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Vojska Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 17.07.2017. 20:12h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu firme UNIS Telekomunikacije Mostar i poništila rješenje Ministarstva odbrane od 20. decembra 2016. kojim je ponuda beogradske firme Apollo telecom izabrana kao najpovoljnija u postupku nabavke kopnenih, vazduhoplovnih i mornaričkih komunikacionih uređaja i sistema.

Ministarstvu odbrane naloženo je da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti i donese zakonitu odluku, a da po pravosnažnosti ovog rješenja žaliocu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 1250 eura.

Žalilac je na ovom nadmetanju bio drugorangiran, a pokazalo se da je s pravom ukazao na nezakonitosti.

„Državna komisija nalazi da je žalba osnovana iz razloga što ponuđač Apollo telecom Beograd u opisu ponuđene robe za stavku I naveo da nudi napajanje sa automatskim punjačem akumulatora sa pratećom opremom za priključenje na 220V Manson SBC-2100 ili napajanje alternativnih karakteristika, tako da je njegova ponuda u ovom dijelu alternativna“, navela je u rješenju Komisija.

Komisija je usvojila i žalbu podgoričke firme Taurons i poništila tendersku dokumentaciju Ministarstva odbrane od 18. novembra prošle godine vezano za nabavku izrade softvera za računovodstvo i ljudske resurse.

Ministarstvu je naloženo je da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti i donese zakonitu odluku, a po pravosnažnosti rješenja žaliocu nadnadi 750 eura, zbog troškova postupka.

Državna komisija je utvrdila neusklađenost dijela tenderske dokumentacije kao i neusaglašenost tehničkih karakteristika sa odredbama Zakona o javnim nabavkama