"PRONOŠENJE LAŽNIH INTERPETACIJA POSLOVANJA"

Plantaže: Krivična prijava protiv pokreta URA

"Na žalost ne možemo naivnošću pravdati stav pokreta URA jer, bivša direktorica finansija koja je zbog svojih nepočinstava deložirana sa grupom podržavalaca, nametnula je pojedinim medijima i političkom pokretu URA, ličnu borbu za sopstvene interese", navodi se u saopštenju
96 pregleda 0 komentar(a)
Plantaže, Šipčanik, Foto: Savo Prelević
Plantaže, Šipčanik, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 10.07.2017. 14:00h

Kompanija 13. jul - Plantaže saopštila je da će Plantaže podnijeti prijavu protiv GP URA, zbog kako su kazali pronošenja lažnih interpretacija poslovanja i pokušaja narušavanja ugleda kompanije.

Nekadašnja finansijska direktorica državne kompanije „13. jul Plantaže“ AD Valerija Saveljić, koja godinama optužuje rukovodstvo te kompanije za nesavjesno poslovanje i zloupotrebe državnih resursa, podnijela je danas Osnovnom državnom tužilaštvu novu krivičnu prijavu protiv izvršne direktorice Plantaža Verice Maraš i finansijske direktorice Davorke Kodžulović, kao i drugih odgovornih lica u toj kompaniji, zbog namjernog prikazivanja lažnih bilansa u izvještaju Plantaža za 2016. godinu.

"Ovom prilikom izražavamo žaljenje što su pojedini crnogorski mediji podlegli jednostranoj ocjeni i svrstali se uz mešetarsku grupu dušebrižnika Plantaža, dajući pažnju jednoj press konferenciji, na kojoj su se akteri potpuno razotkrili. Politizacija ekonomske problematike je nedostojna za komunikaciju sa Kompanijom koja posluje na tržišnim i ekonomskim osnovama. Jedini razlog što reagujemo je taj što ne smijemo dozvoliti čak ni ovom političkom pokretu da manipuliše na talasu, za nas, dokazanog manipulatora. Odgovor Plantaža je podnošenje krivične prijave protiv pokreta URA zbog pronošenja lažnih interpretacija poslovanja i pokušaja narušavanja ugleda Kompanije. Na žalost ne možemo naivnošću pravdati stav pokreta URA jer, bivša direktorica finansija koja je zbog svojih nepočinstava deložirana sa grupom podržavalaca, nametnula je pojedinim medijima i političkom pokretu URA, ličnu borbu za sopstvene interese. Ovo su na žalost postali i stavovi ovog političkog pokreta pa su se stekli uslovi da se protiv njih pokrene i ovakva krivična prijava", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da žalie što i jedni i drugi ne žele da realno sagledaju činjenice "zbog kojih ova besmislena i krajnje provizorna lamentiranja, od strane političkog pokreta, nad poslovanjem i sudbinom Plantaža, apsolutno ne stoje i čija sudbina je da završe u kaljuzi svojih interesa, koju mi ne želimo da oplemenimo ni jednim svojim postupkom pa ni objašnjavajući im elementarne računovodstvene i ekonomske pojmove koje je trebala da savlada u svojoj skromnoj praksi, ako nije već u svom elementarnom obrazovanju."

"Za razliku od brojnih besmislenih krivičnih prijava protiv Plantaža, koje nisu procesuirane i koje su odbačene kao neosnovane, protiv bivše finansijske direktorice je još 29.09.2015. godine podnijeta Osnovnom državnom tužilaštvu krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja jer je kao finansijski direktor do dana otkaza odobravala sebi akontacije protivzakonito, kao i zbog zloupotrebe službenog položaja, jer je prikupljala fiskalne račune sa raznih benzinskih pumpi i iste unovčavala na blagajni Kompanije i time za sebe ostvarila protivpravnu imovinsku korist. Osnovni državni tužilac je nakon sprovedene istrage, ocijenio da postoje elementi krivičnog djela i pred Osnovnim sudom podigao optužnicu, na osnovu koje je pokrenut krivični postupak zbog zloupotrebe službenog položaja. Do današnjeg dana održano je 10 ročišta gdje se nakon dokaznog postupka održava glavna rasprava radi utvrđivanja svih činjenica, a krajnji epilog sudskog procesa očekuje se najkasnije do kraja godine", navodi se i saopštenju kompanije.

Oni dodaju da je ovo danas medijski eksponiran član URA u borbi sa Kompanijom Plantaže.

"Pored ovako iskazanog dušebrižništva o takvoj osobi dovoljno govori i čin da se ova, na žalost naša, zaposlenica mjesecima nalazi na bolovanju, a kada se održava Skupština akcionara Kompanije, naglo ozdravi i ipak smogne snagu da se ophrvana bolom pojavi i lamentira nad sudbinom Kompanije. To joj takođe ne smeta da vodi javne kampanje protiv naše Kompanije, držeći press konferencije političkog karaktera. Ovo je ujedno i poziv nadležnima da sagledaju opravdanost ovih bolovanja. Ako ovo ne govori dovoljno o njenoj brizi za Kompaniju, onda ne znamo šta više o tome reći. Obzirom da je URA komentarisla Izvještaj revizora iz vizure pomenutih dušebrižnika, a kako bi smo javnosti pojasnili interpretacije Izvještaja revizora o poslovanju Plantaža dajemo svoj jasan stav koji glasi: Do 14.06.2017. godine - od angažovane revizorske kuće „HLB Mont Audit“ nijesmo dobili Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza naše kompanije za 2016. godinu (i pored toga što je ova revizorska firma upoznata sa zakonskim rokovima dostavljanja ovog izvještaja, kao i naše prethodne usmene i pisane korespodencije po tom osnovu). Posebno ističemo da se ovakva saradnja umnogome razlikuje od prethodne saradnje koju smo imali sa eminetnom i poznatom revizorskom kućom KPMG", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da kasneći sa izvještajem, angažovani revizori su se pravdali i obrazlagali cijeli slučaj time da navodno nijesmo dostavili svu traženu dokumentaciju, "pa smo nakon više usaglašavanja, konačno i dobili 4 dana prije održavanja Skuštine akcionara - ovaj već famozno čekani i sročeni Izvještaj kojim su iskazane osnove za mišljenje sa rezervom, a koje u pretežnom dijelu ne prihvatamo kao zasnovane na nama poznatim i dostupnim pravilima finansijsko-računovodstvene struke i nauke."

"U suštini, u predmetnom izvještaju, opravdano stoji mišljenje sa rezervom samo za pitanje Pozicije 1 i pitanje, na formalan način neusvojenih, računovodstvenih politika, koje su, i pored toga, dosljedno i kontinuirano sprovedene kroz poštovanje i obezbjeđenje pune primjene važećih propisa u ovoj oblasti. Ne ulazeći u analizu ključnih razloga za ovakvo postupanje revizora, koji možda i svjesno nadilaze pravila struke, mišljenja smo da su se i ovi nedostaci mogli otkloniti u normalnoj saradnji, da ju je bilo, sa ovom revizorskom kućom, koja je ipak svojim negativnim postupanjem „obogatila“ našu poslovnu praksu, koju činjenicu ćemo u našem budućem radu uvijek imati u vidu, kako ne bi bezpotrebno ulazili u ovakve ničim opravdane poslovne relacije. Na kraju bi istakli i činjenicu, da su navedeni propusti u radu ove revizorske kuće vjerovatno i posljedica njihovog neiskustva u praksi, jer se njeni predstavnici, kako su i sami kazali, nijesu ozbiljnije i značajnije bavili revizijom proizvodnih preduzeća U ostalom izvještaji o poslovanju su usvojeni na najvišim organima upravljanja pa i na samoj Skupštini Kompanije. Nadamo se, na samom kraju, da smo osvijetlili mešetarski mrak koji je latentno inspirisan prigušivanjem luče istine i pokušaja pravljenja kaljuge od kristalno čistog i transparentnog posla. O našem djelu govore nagrade i priznanja kako lokalna, tako regionalna, pa sve do najvećih svjetskih. O dušebrižnicima i njihovim interesima govore oni sami vukući konce iznad svojih političkih lutaka i obrlaćenih poslenika javne riječi", zaključeno je u saopštenju.