OSNOVNI SUD ODBACIO TUŽBU ZBOG "ŠVAJCARACA"

Klijenti Adiko banke da plate 1,3 miliona eura, Senić: Ovo je sramna presuda

Sud navodi da, pošto je usvojen Zakon o konverziji kredita, prestaje pravni interes tužilaca za donošenje sudske odluke
60 pregleda 0 komentar(a)
Predstavnici CEZAP, Foto: Savo Prelević
Predstavnici CEZAP, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Osnovni sud u Podgorici odbacio je kolektivnu tužbu  klijenata  protiv Adiko banke (nekadašnje Hipo Alpe Adria) zbog kredita u švajcarskim francima.

“Rješenjem suda klijenti se obavezuju da plate ukupno oko 1,3 miliona eura   po osnovu troškova parničnog postupka”, rekao je “Vijestima” predstavnik klijenata Dragan Senić. 

U rješenju se navodi da se tužioci (njih 267) obavezuju da banci na ime troškova isplate po 3.751 euro, a umješaču (faktoring kompaniji Heta) 3.079 eura. Advokatski tim klijenata objasnio je da neki klijenti plaćaju troškove samo banci, neki  samo Heti, a neki i Heti i banci.  Novac se mora uplatiti u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja, u suprotnom  će naplata biti prinudna.

U obrazloženju rješenja Sud  navodi da, pošto je usvojen Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, prestaje pravni interes   tužilaca (klijenata) za donošenjem sudske odluke po zahtjevu koji je istaknut u tužbi.

“Ovo je sramna presuda Osnovnog suda  i sudije Milene Matović koja se donosi i pored dva zakona o konverziji koji su usvojeni  u parlamentu jednoglasno.   Pored toga što su klijenti opljačkani i prevareni treba da plate još 1,3 miliona eura troškova postupka”, kazao je  Senić.

On je najavio za ponedeljak u 12 sati konferenciju za novinare   na koju je pozvao predstavnike svih političkih partija.

Zakonom o konverziji iz avgusta 2015. godine  i izmjenama iz 2016. godine definisano je da Adiko banka i   Heta, kojoj je   banka ustupila dio kredita,   konvertuju kredite po uslovima koji su važili na dan kada su  sklopljeni, odnosno, sa fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou i bez zatezne kamate.

“Za zaključak suda  o nepostojanju pravnog interesa tužilaca za donošenjem meritorne odluke u ovoj pravnoj stvari dovoljna je činjenica da je specijalnim zakonom korisnicima kredita  data mogućnost da kroz vansudski prihvat  ponude novog ugovora,  postignu ništa manju pravnu korist  od one koju bi  ostvarili eventualno  izdejstvovanom  povoljnom presudom u predmetnoj pravnoj stvari”, piše u rješenju.

Kako se dodaje, sud je u donošenju  takve odluke imao u vidu i sudsku praksu  iz zemalja u okruženju povodom istovjetnih sporova. Protiv rješenja Osnovnog suda  može se podnijeti žalba Višem sudu.

Tužbu protiv Adiko banke  klijenti su podnijeli u maju 2013. godine, a  Zakon  o konverziji je usvojen u avgustu 2015, a njegove izmjene 2016.  

Adiko banka je kredite u švajcarskim francima odobravala  2007. i 2008. godine, a klijentima su kasnije zbog  promjene kursa rate   značajno uvećane zbog čega su neki sebi oduzeli život.  

U zemljama regiona klijenti su dobijali pravosnažne sudske presude protiv Adiko banke.