"KONTINUITET POSLOVANJA NIJE UGROŽEN"

Port of Adria o negativnom mišljenju revizora: Sporni bilans je od prije privatizacije

Kompanija najavila da će angažovati nezavisnog procjenitelja do kraja godine nakon čega će unijeti milionske gubitke
117 pregleda 1 komentar(a)
Port of Adria, Foto: Port of Adria
Port of Adria, Foto: Port of Adria
Ažurirano: 04.02.2019. 19:43h

Kontinuitet poslovanja Port of Adrie nije ugrožen ni na koji način, a navodi u izvještaju nezavisnog revizora odraz su standardne forme izvještavanja koji se primjenjuju na osnovu Međunarodnih standarda revizije, saopšteno je juče iz preduzeća Port of Adria povodom negativnog mišljenja revizora Deloitte na finansijski izvještaj kompanije za 2016. godinu.

Revizor je utvrdio da je imovina precijenjena za 26 miliona, kao i da akumulirani gubitak mora biti povećan za taj iznos. Utvrđeno je da su obaveze kompanije za milion eura veće od njene obrtne imovine i da je lani poslovala sa gubitkom od 1,7 miliona. Otkriveni su propusti prilikom procjene odloženog poreza, međusobnih obaveza sa Lukom Bar, sudskog spora sa sindikatom oko kolektivnog ugovora, kao i da je Porto of Adria od većinskog vlasnika pozajmio 10,7 miliona eura.

“Pismo podrške većinskog vlasnika Global Ports Holding potvrda je postojeće prakse jer kompanija ne bi bila u mogućnosti da realizuje planirani investicioni i socijalni program, da nije bilo finansijske podrške matične kompanije. Od momenta promjene većinskog vlasnika, Port of Adria bilježi pozitivan rastući operativni rezultat, što znači da su prihodi od obavljanja redovne djelatnosti veći od rashoda poslovanja. Sve ostalo, uključujući npr. akumulirani gubitak i otvorena pitanja sa AD Luka Bar, posljedica su naslijeđenog stanja u bilansima, sprovođenja socijalnog programa i neadekvatno riješenih odnosa dva koncesionara”, naveli su iz kompanije.

Problem obezvređenja imovine, kako su naveli, datira iz perioda prije privatizacije jer se revizor u izvještaju za 2013, uzdržao od mišljenja ukazujući da kompanija, tada državna, nije ispitala umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava iako su postojale naznake da su obezvrijeđene.

“Nakon preuzimanja Port of Adrie, za potrebe izrade konsolidovanog izvještaja o poslovanju holdinga, Global Ports je u 2014. godini angažovao nezavisnog procjenitelja iz Turske koji je procijenio vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kompanije. Kao ovlašćeni revizor Diloitte je imao uvid u ovu novu procjenu i na osnovu toga dao negativno mišljenje smatrajući da treba izvršiti obezvređenje sredstava u iznosu od oko 26 miliona eura. Do kraja 2017. godine, menadžment Port of Adria namjerava da angažuje nezavisnog procjenitelja koji će procijeniti osnovna sredstva i čiji će izvještaj biti predstavljen akcionarima kompanije”, saopštili su iz Port of Adria navodeći da je to uticalo i na nemogućnost obračuna odloženog poreza.

Naveli su i da će uskladiti međusobne obaveze sa Lukom Bar, kao i da su rezervisanje za otpremnine obračunali prema Zakonu o radu jer je Vrhovni sud poništio kolektivni ugovor. Saopštili su i da su predali inicijativu za ocjenu ustavnosti Granskog kolektivnog ugovora za ove djelatnost.