TUŽBA AKCIONARA PROTIV ULCINJSKE RIVIJERE

Spriječiti zakup Olimpika i Belvija

“Vlada svakako ima pravo da raspolaže akcijama na bilo koji način, ali apsolutno nema pravo da raspolaže cjelokupnom imovinom preduzeća koje pripada i manjinskim akcionarima koji su u akcije Ulcinjske rivijere uložili oko 20 milona eura“, dodaje se u tužbi
75 pregleda 0 komentar(a)
Olimpik hotel, Foto: Savo Prelević
Olimpik hotel, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 05.02.2019. 07:06h

Manjinski akcionari HTP Ulcinjska rivijera, posredstvom advokata Zorana Čelebića, podnijeli su Privrednom sudu tužbu protiv kompanije i traže da se poništi odluku o davanju u dugoročni zakup dijela imovine donijete na skupštini akcionara od 27. aprila. Oni traže da se poništi odluka o davanju u dugoročni zakup hotela Olimpik i Belvi i kampa Neptun.

Naveli su da je društvo djelimično privatizovano, da manjinski akcionari imaju 36,5 odsto vlasništva, da država nema apsolutnu većinu potrebnu za donošenje svih odluka, kao i da se daju u zakup dva hotela koji generišu preko 55 odsto od ukupnih prihoda Ulcinjske rivijere.

Odlukom o zakupu, kako se dalje ističe u tužbi, “prenosi se pravo odlučivanja o finansijskim i drugim uslovima dugoročnog zakupa na Vladu, tj. na Savjet za privatizaciju, što je u suprotnosti sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima, jer je isključivo pravo skupštine akcionara da raspolaže sa imovinom društva velike vrijednosti i to se pravo ne može prenositi”.

“Vlada svakako ima pravo da raspolaže akcijama na bilo koji način, ali apsolutno nema pravo da raspolaže cjelokupnom imovinom preduzeća koje pripada i manjinskim akcionarima koji su u akcije Ulcinjske rivijere uložili oko 20 milona eura“, dodaje se u tužbi.

Kao važno, oni dalje ističu da je pobijanom Odlukom o izdavanju u dugoročni zakup dijela imovine društva tačkom 6 predviđeno da se određuje Vlada da donese konačnu odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o zakupu predmetnih nepokretnosti, dok je tačkom 7 iste odluke predviđeno da direktor društva sa najboljim ponuđačem potpiše i ovjeri Ugovor o zakupu, što po mišljenju, malih akcionara, predstavlja apsurd.

“Prosto je nevjerovatno, što je inače u suprotnosti i sa zakonom i sa statutom društva, da neko drugi donose odluku u ime društva, pa makar to bila i Vlada, a da isto ni na koji način nema mogućnost niti učešća niti uticaja u procesu odlučivanja i donošenja konačne odluke, već samo da direktor društva potpiše i ovjeri Ugovor o zakupu. Napominjemo da se ovaj model najbliže može objasniti ekspropijacijom, ali takođe i za ovaj institut postoje zakonski preduslovi od kojih za sada nijedan nije ispunjen”, navodi se u tužbi.

Da se pitaju i ostali  akcionari , zašto drugom plaćaju za poziv

“Spornom odlukom, svi  akcionari  sem Vlade se isključuju iz procesa odlučivanja o uslovima izdavanja u zakup, čime se na najgrublji način krši osnovno pravo nastalo sticanjem akcija-pravo na upravljanje. Postavlja se pitanje, zašto bi HTP Ulcinjska rivijera, uopšte prenosila pravo na bilo koga drugoga da u njeno ime i za njen račun priprema i sprovodi postupak međunarodnog tendera, raspisivanjem i objavom javnog poziva za dugoročni zakup imovine, ako to i sama isto može, što opet ostavlja dosta prostora za razne spekulacije, a što ne bi smjelo“, dodaje se u tužbi.