ADVOKAT CEZAP-A UPUTIO PISMO BRAJOVIĆU

Ćalasan: Izvještaj CBCG ne može biti dokaz

Ćalasas u dopisu Brajoviću je naveo da CBCG ima pristrastan odnos prema banci i trećim licima na koja su prenijeti krediti. Dodaje se da je izvještaj površan, nepotpun i netačan i da ima niz namjernih grešaka
63 pregleda 1 komentar(a)
Dragomir Ćalasan, Foto: Boris Pejović
Dragomir Ćalasan, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 19.04.2017. 17:50h

Advokat Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Dragomir Ćalasan uputio je pismo predsjedniku Skupštine Ivanu Brajoviću u kome ga je informisao da se Izvještaj Centralne banke ( CBCG ) o primjeni Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima koristi kao dokazni materijal u sudskim postupcima, iako taj izvještaj nije usvojen u parlamentu.

Dopune Zakona usvojene su u septembru prošle godine u parlamentu. Njima je Adiko banka (nekadašnja Hipo Aple Adria banka) obavezna da konvertuje kredite koji su prije vremena zatvoreni. Tim rješenjima konverzijom su obuvaćeni i krediti koje banka nije mogla da naplati, pa ih je prenijela na faktoring kompanije (Heta i B2 Kapital holding).

CEZAP zastupa interese klijenta u sudskom postupku koji se vodi protiv banke.

CBCG je sredinom marta uputila Skupštini izvještaj o rezultatima primjene zakonskih rješenja koja su usvojena u septembru.

Ćalasas u dopisu Brajoviću je naveo da CBCG ima pristrastan odnos prema banci i trećim licima na koja su prenijeti krediti. Dodaje se da je izvještaj površan, nepotpun i netačan i da ima niz namjernih grešaka.

“ Ili je u pitanju neznanje onih koji su sačinjavali taj izvještaj. Netačna je tvrdnja da nijesu davane primjedbe na ponude za zaključenje ugovora. Broj primjedbi je značajan, a za svakog klijenta koji je došao kod nas mi smo dostavili banci ili Heti prigovor na obračun“, naveo je Ćalasan.

On podsjeća da je kontrola utvrdlila da ukupno 242 odobrena kredita u švajcarskim francima imaju status zatvorenih potraživanja, od čega je 198 otplaćeno kroz redovnu otplatu, prijevremnu otplatu i kroz postupak prinudne naplate.

“Kako mogu biti zatvoreni krediti kada se samo sa 79 klijenata zaključilo ugovor o regulisanu duga. Da li su ovo logične konstatacije i da li banka može odgovoriti na ovo pitanje kako su krediti zatvoreni, a nijesu regulisani ugovori sa klijentima”, kazao je Ćalasan.

On je pitao da li je neko odgovarao za greške za onaj broj malih primjedbi koje nijesu beznačajne i koje je kontrolom utvrdila CBCG .

“U zakonu nijesu stavljene kaznene odredbe tek tako, već da se postupa po njima”, istakao je Ćalasan.

Kontrola CBCG pokazala je da je kod Hete utvrđen povraćaj od 61,8 miliona eura od čega je iznos duga nakon konverzije 35,6 miliona.

Kontrolom su obuhvaćena 242 kredita, od kojih je 108 prijevremeno otplaćenih, šest likvidiranih nakon zaključivanja ugovora o restrukturiranju i 128 jednostrano raskinutih i prenijetih na faktoring kompanije.

Prema podacima CBCG , od 108 kredita koji su prijevremeno zatvoreni, kod 91 je utvrđeno da se klijentima mora vratiti više od 10 hiljada eura.