PRIJAVA SINDIKATA LUKE SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU

Krivična protiv tenderske komisije

Članove komisije terete za nesavjestan rad i zloupotrebu položaja „sa ciljem sticanja imovinske koristi na strani kupca“
75 pregleda 3 komentar(a)
Luka Bar, Foto: Anto Baković
Luka Bar, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 05.04.2017. 17:58h

Sindikalna organizacija Luke Bar podnijela je krivičnu prijavu specijalnom državnom tužiocu protiv članova Tenderske komisije za privatizaciju te kompanije.

Sindikalci terete članove komisije za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja „sa ciljem sticanja značajne imovinske koristi na strani kupca kao trećeg lica“. U dopisu SDT-u proslijeđenom 31. marta, sindikalci krivičnu prijavu obrazlažu osnovanom sumnjom da su članovi komisije nepoštovanjem rokova objavljivanja tendera onemogućili transparentnost postupka prodaje i učešće više zainteresovanih kupaca.

Sumnje na nezakonitosti postoje zbog toga što je predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović bio u posjeti OTL-u prija raspisivanja tendera, kao i da je tek naknadno sa velikim kašnjenjem tender objavljen u međunarodnoj štampi.

Time je, tvrde sindikalci, onemogućeno postizanje veće prodajne cijene za dio državnog paketa akcija Luke "sa potencijalnom mogućnošću nastanka štete na strani prodavca".

Sindikalci ukazuju da tenderska komisija shodno Uredbi o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera sprovodi tenderski postupak uz obavezu objavljivanja tendera u međunarodnoj štampi.

"Tenderska komisija je mimo datih ovlašćenja iz ove uredbe oglas u Financial Times-u international objavila drugog decembra 2016. sa 21. decembrom kao krajnjim rokom za podnošenje ponuda. To je, protivno uredbi, skratilo rok za 11 dana. Sindikalna organizacija Luke Bar kao zainteresovana strana u postupku privatizacije, ukazivala je tenderskoj komisji na nepravilnost u dijelu skraćivanja rokova, a time i za transparentnost postupka”, navodeno je u krivičnoj prijavi.

Prema istim navodima, krovna međunarodna organizacija lučkih radnika Međunarodni savjet dokera (IDC) u pismu tenderskoj komisiji 15. marta ukazuje na neregularnost postupka prodaje luke „neosnovanim skraćenjem roka za dostavljanje ponude“.

Uz prijavu, sindikalci su SDT-u priložili javni poziv tenderske komisije, svoje dopise tenderskoj komisiji i njenom predsjedniku Vujoviću, dopis IDC i zaljučak IO sindikata o obavezi podnošenja krivične prijave.

Sindikalci Luke Bar su 31. marta pisanim putem pozvali i Savjet za privatizaciju da koristeći svoju kontrolnu funkciju preduzme odgovarajuće mjere za zaštitu javnog interesa i interesa zaposlenih.

Vujović juče nije odgovarao na pozive “Vijesti”.

Predsjednik druge radničke organizacije u Luci - Sindikat lučkih radnika, Vladimir Obradović rekao je “Vijestima” da su i oni protiv privatizacije.

“Što se tiče kolektivnog ugovora, očekujemo njegovo poštovanje u cjelosti i odmah, ko god bio poslodavac. Kao predsjednik sindikata u kojem su gotovo svi članovi ujedno i tužioci Luke Bar, tvrdim da smo tužili Luku Bar a ne državu, mi nijesmo krivi što je država vlasnik najvećeg broja akcija. Ističem da patriotizam zaposlenih prema Luci Bar prestaje onda kada je riješeno da se Luka proda, i zato s pravom potražujemo godinama uskraćivana primanja po kolektivnom ugovoru”, zaključio je Obradović.

DF: Prodaja Luke OTL-u nije društveni i dugoročni interes

DF iz Bara traži od Vlade da se rukovodi opštedruštvenim i dugoročnim interesima, te da odustane od prodaje Luke, kao što je jednoglasno zatražila i Skupština opštine.

“Rezultati pregovora između menadžmenta Luke Bar sa poljskom OTL grupacijom o prodaji 30% akcija koje se nalaze u državnoj svojini ne idu u prilog očekivanjima u pogledu uspješnosti ove privatizacije i očuvanju nacionalnih interesa. Uspješnom privatizacijom se ne može smatrati ona kojom se prodaje 30% akcija ovako značajnog preduzeća za svega 8.520.000 eura. Pored toga navodi poljskog investitora da će značajno povećati obim pretovara i gotovo utrostručiti obim prometa u naredne tri godine predstavlja nerealanu procjenu i obećanja koja nemaju jasno utemeljenje. Nedostaju odgovori na značajna pitanja: kakva će biti strategija dugoročne saradnje sa postojećim ali i sa novim klijentima, u koje kapacitete će se investirati, da li zaposleni saglasno povećanju prihoda mogu računati na povećanje zarada, kakve će biti obuke i druga ulaganja u ljudski resurs i ostale vidove motivacija”, naveo je odbornik DF -a Aleksandar Lekić.