Ustavni sud ocjenjuje kako se biraju stečajni upravnici

“Sigurno je da se stečajni upravnici ne biraju redosljedom sa vazećeg spiska, nego postoji 10-15 privilegovanih, dok ostali dobijaju manje važne predmete”, kaže Borislav Radović
58 pregleda 3 komentar(a)
Privredni sud, Foto: Savo Prelević
Privredni sud, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 24.04.2018. 19:06h

Ustavni sud Crne Gore usvojio je djelimično inicijativu advokata i stečajnog upravnika Borislava Radovića sa Cetinja i pokrenuo postupak ocjene ustavnosti člana 25. (stav 2) Zakona o stečaju, kojim su regulisani uslovi za imenovanje stečajnih upravnika u Crnoj Gori.

Postupak je pokrenut daleko od očiju javnosti, još krajem decembra, a spornom odredbom je sada ozakonjeno da se “prilikom imenovanja stečajnog upravnika posebno vodi računa o potrebnoj stručnosti i poslovnom iskustvu potrebnim za vođenje stečajnog postupka”.

„Inicijativu sam podnio tokom 2014. godine i odmah nakon toga sam o neadevatnom zakonskom rješenju i neprihvatljivoj praksi koju primjenjuju sudije Privrednog suda prilikom izbora stečajnih upravnika, obavijestio sudije i predsjednika tog suda u Podgorici, predsjednicu Vrhovnog suda i ministra pravde, sadašnjeg premijera. Sigurno je da se stečajni upravnici ne biraju redosljedom sa vazećeg spiska koji postoji kod Ministarstva pravde, nego postoje privilegovani stečajni upravnici, to su 10-15 lica u Crnoj Gori, dok ostali koje angažuju sudije, dobijaju manje važne predmete”, istakao je Radović.

U takvim prilikama se, kako je naglasio, “odvija komotna saradnja između sudija i imenovanih stecajnih upravnika, jer su navikli na međusobni metod rada i saradnje”,

“Uslovima za sticanje zvanja stečajnih upravnika, legalizovano je nadripisarstvo jer pred sudovima u Crnoj Gori u svojstvu zakonskog zastupnika stečajnih dužnika postupaju stečajni upravnici, koji su prema obrazovanju ekonomisti, inženjeri itd. umjesto da pravo na postupanje pred sudom mogu imati samo stečajni upravnici koji su pravnici po obrazovanju, ali je ovo sistemski problem”, dodaje Radović.

Radović u svojoj inicijativi Ustavnom sudu navodi da je sporna odredba Zakona neprecizna i u suprotnosti sa Ustavom i “da se njome uvodi diskreciono pravo stečajnih sudija da imenuju stečajnog upravnika, što za posljedicu ima diskriminaciju upravnika”.

Nema vladavine prava ako norme nijesu precizne

Ustavni sud je ocijenio da je zakonodavac osporenom odredbom Zakona o stečaju povrijedio ustavne principe o vladavini prava i načelu legitimiteta.

“Zahtjevi za određenošću i preciznošću pravne norme moraju se smatrati sastavnim dijelom načela vladavine prava na području svih grana prava, pa i prava privrednih društava kojim se uređuju pitanja stečaja, jer bi njihovo zanemarivanje ugrozilo druga načela pravne sigurnosti, kao dijela načela vladavine prava. To je važno i za postupanje svih organa državne i javne uprave, pa i za postupanje organa sudske vlasti u stečajnom postupku”, navodi se u rješenju Ustavnog suda, koje je potpisao njegov predsjednik dr Dragoljub Drašković.