Kamata za godinu porasla četiri puta

Država sada prodala zapise vrijedne 15 miliona po prosječnoj stopi prinosa (kamati) od 2,35 odsto. Prije godinu ona bila 0,53 odsto
61 pregleda 9 komentar(a)
novac, euro, Foto: Arhiva Vijesti
novac, euro, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 15.03.2017. 20:44h

Centralna banka (CBCG) je juče u ime Ministarstva finansija prodala četvrti put ove godine državne zapise u vrijednosti od 15 miliona eura sa rokom dospijeća za tri mjeseca.

Stopa prinosa je bila 2,35 odsto, pa ukupna kamata iznosi oko 340 hiljada eura. CBCG je u ovoj emisiji nudila zapise vrijedne 27 miliona eura. Na emisije državnih zapisa sa početka prošle godine diskontna vrijednost - kamata iznosila je 0,53 odsto, da bi kasnije rasla do sadašnjeg nivoa.

Prethodne tri emisije državnih zapisa su bile sa rokom dospjeća od šest mjeseci u ukupnom iznosu od 89,3 miliona eura.

Prema podacima Ministarstva finansija, ukupan dug države po osnovu zapisa na 1. mart iznosi 89,53 miliona eura. Čim jedna emisija dođe na naplatu država odmah emituje drugu i tako plati prethodni dug.

Tokom prošle godine ukupno je održano osam emisija od kojih je sedam bilo sa rokom dospjeća od pola godine i jedna sa rokom od 56 dana.

Državni zapisi su kratkoročne hartije od vrijednosti, koje CBCG prodaje u ime Ministarstva finansija, u cilju održavanja likvidnosti budžeta. Metodom aukcije, zapisi se prodaju uz diskont, odnosno, po cijeni nižoj od nominalne, a otplaćuju po nominali na dan dospjeća.

Bankarima se isplati kupovina zapisi jer nemaju rizika kao kod komercijalnih kredita. Zapisi dospijevaju za naplatu danom isteka.

Ovogodišnjim budžetom planirano je da se država zaduži ukupno 450 miliona eura za tekuće potrebe i vraćanje ranijeg duga. Od te sume Vlada se ukupno zadužila 35 miliona eura preko komercijalnih kredita kod domaćih banaka. Ukupno su uzeta tri kredita i to kod Sosiete ženeral Montenegro banke (15 miliona), NLB banke (15 miliona) i Komercijalne (pet miliona). Kod sve tri banke država je uzela kredit na pet godina sa kamatnom stopom od 3,9 odsto uz tromjesečni Euribor (cijena novca na evropskom tržištu). Ukupna kamata će biti oko 3,6 miliona eura.

Ministarstvo finansija ove godine neće za potrebe finansiranje manjka u državnoj kasi emitovati obveznice na stranom tržištu.

Plan Ministarstva je da se nedostajući novac obezbijedi zaduživanjem kod domaćih i stranih banaka.

"Vlada se može zadužiti za finansiranje deficita, servisiranje duga, kapitalnog budžeta i stvaranja fiskalne rezerve za 2017. u bruto iznosu do 455 miliona eura, koji će biti obezbijeđen kroz emisiju obveznica na stranom tržištu, izdavanje domaćih obaveznica i državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i stranim finansijskim institucijama", definisano je Zakonom o budžetu za 2017.

Vlada je prošle godine u martu emitovala na stranom tržištu obveznice u iznosu od 300 miliona eura na period od pet godina po kamatnoj stopi od 5,75 odsto. Stručna javnost, uključujući i Svjetsku banku, ocijenila je da je ta kamata visoka.

Sadašnji dug za euroobveznice iznosi 960 miliona eura. Prema posljednjim projekcijama Ministarstva finansija, javni dug na kraju 2016. godine iznosi 2,48 milijardi eura ili 66,6 odsto BDP-a. Svjetska banka je nedavno saopštila da javni dug Crne Gore sa garancijama na kraju prošle godine iznosio 69 odsto BDP-a.

Bonus video: