EPCG BI PREUZELA I DUG RUDNIKA

Konjević traži ponudu Aca Đukanovića i A2A

Konjević podsjeća da je Rudnik uglja jedan od najvećih poreskih dužnika sa dugom od preko deset miliona eura, a postojeći najveći pojedinačni akcionar, A2A ne radi gotovo ništa da ga izmiri, iako bi takvo ponašanje u Italiji bilo nezamislivo i suprotno elementarnim pravilima
15 komentar(a)
Raško Konjević, Foto: Savo Prelević
Raško Konjević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 06.02.2019. 14:09h

Predsjednik Poslaničkog kluba SDP-a Raško Konjević tražio je od ministarke ekonomije Dragice Sekulić da mu dostavi ponudu kompanije A2A i Aca Đukanovića koji su uputili  Elektroprivredi, a odnosi se na namjeru da prodaju svoj vlasnički udio u Rudniku uglja Pljevlja.

“Imajući u vidu da je država većinski vlasnik EPCG, a da sa odlukom o prihvatanju pomenute ponude kao i definisanja eventualne pregovaračke strategije Vlada  mora biti upoznata, cijenim da ste u posjedu dopisa/ponude koja je dostavljena EPCG. Takođe, na posljednjoj skupštini akcionara izabran je novi Odbor direktora EPCG, a predstavnike državnog kapitala, koji čine većinu u tom organu, predložila je

Vlada  na vaš predlog kao resornog ministra. Vjerujem da ćete mi u roku predviđenim Poslovnikom Skupštine  dostaviti traženi dopis/ponudu, a ukoliko eventualno nijeste u njenom posjedu, što bi bilo iznenađujuće, molim vas da kao resorni ministar zatražite od predstavnika državnog kapitala da vam je dostave kako biste bili u mogućnosti da ispunite vašu obavezu iz člana 50 Poslovnika Skupštine Crne Gore”, naveo je Konjević u pismu Sekulić.

Podsjeća da je Rudnik uglja jedan od najvećih poreskih dužnika sa  dugom od preko deset miliona eura, a postojeći najveći pojedinačni akcionar, A2A ne radi gotovo ništa da ga izmiri, iako bi takvo ponašanje u Italiji bilo nezamislivo i suprotno elementarnim pravilima. 

“Ostaje  čudno zašto država godinama toleriše ogroman poreski dug stranom investitoru. Podsjećam vas da bi EPCG kupovinom ovih akcija ujedno preuzela, kao tada najveći akcionar, i dug prema državi, a ova dva akcionara ostvarili prihod od prodaje akcija koji bi bio veći nego porez koji njihova kompanija duguju državi”, upozorio je Konjević. On vjeruje  da će Sekulić imati u vidu da je ostvarivanje ekstraprofita bilo koga na štetu interesa države  nedopustivo postupanje.

 A2A i Aco Đukanović su krajem prošle godine uputili zajednički predlog EPCG o prodaji akcija Rudnika po cijeni od 6,5 eura. Skupština akcionara EPCG donijela je 31. januara odluku da “izražava zainteresovanost da analizira predloženu ponudu”.

Zbog namjere kupovine akcija Rudnika, Specijalno državno tužilaštvo  je pokrenulo izviđaj  protiv menadžmenta EPCG, po krivičnoj prijavi MANS-a. 

Slučaj Carine pokazatelj neefikasnosti

Konjević je od ministra finansija Darka Radunovića tražio sva rješenja Područne jedinice Poreske uprave Herceg Novi, kao i drugostepena rješenja Ministarstva finansija u postupku koji se vodi sa  kompanijom Carine. 

Postupak se  odnosi na naplatu poreza na promet  nepokretnosti po ugovoru sklopljenim između Južnog Jadrana i preduzeća Carine.

“Imajući u vidu da se upravni postupak vodi više godina potrebno je da  mi dostavite kopije svih rješenja prvostepenog i drugostepenog organa,  kao i sve eventualne presude nadležnih sudova po kojima je Ministarstvo ili poreski organ u njegovom sastavu postupali. Imajući u vidu da je dug za posljednjih deset godina po osnovu poreza  na promet nepokretnosti preko 45 miliona eura, podsjećam da je dugo  trajanje upravnog postupka u uvom slučaju samo pokazatelj neefikasnosti  nadležnih organa, a na štetu budžeta, odnosno građana Crne Gore”, naveo je Konjević.

Preporučujemo za Vas