Mijović: Vlast bi da velom tajne prekrije gubitke u novom ugovoru sa A2A

On je naveo da s obzirom na to da su gubici od 235 miliona eura nezakonito izbrisani iz knjiga sredinom 2015. godine, svi u međuvremenu objavljeni bilansi društva su lažni, uključujući i bilansi A2A koja se kotira na Milanskoj berzi. Krivični zakoni Crne Gore i Italije predviđaju oštre kazne za te radnje
4 komentar(a)
Dejan Mijović, Foto: Građanski pokret URA
Dejan Mijović, Foto: Građanski pokret URA
Ažurirano: 02.03.2017. 15:37h

Javni interes bi, kada je riječ o novom ugovoru sa A2A, bio znatno bolje zaštićen ako bi se sa pregovora o sudbini Elektroprivrede (EPCG) skinuo nepotrebni veo tajnosti, smatraju u Građanskom pokretu Ujedinjena reformska akcija (URA).

Ekonomski analitičar URA, Dejan Mijović ističe da bi vlast velom tajne da prekrije gubitke u novom ugovoru sa A2A.

On smatra da građani, na primjer, imaju pravo da znaju da li će se novim ugovorom legalizovati brisanje 235 miliona eura akumuliranih gubitaka iz finansijskih bilansa EPCG sredinom 2015. godine ili će se poštovati zakon koji to ne dozvoljava.

“A2A je naime u svojstvu menadžera EPCG izbrisala ta sredstva iz bilansa uprkos obavezujućoj odluci Skupštine akcionara da se to uradi tek nakon zakonski neophodne saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti i pozitivnog mišljenja ovlašćenog Instituta sertifikovanih računovođa koji nijesu dobijeni”, naveo je Mijović u saopštenju.

Ministarstvo ekonomije tvrdi, kako je podsjetio, da su pregovori o novom ugovoru sa A2A tajna jer će tako država, navodno, uspjeti da postigne bolje uslove i snizi ranije dogovorenu cijenu od 250 miliona eura za otkup manjinskog paketa akcija A2A.

“Umjesto za pokrivanje gubitaka, kako to nalažu međunarodni računovodstveni standardi, ovim je na nezakonit način omogućeno da se profiti ostvareni u periodu od 2014. do prošle godine podijele akcionarima, pri čemu bi A2A pripalo 28,5 miliona eura profita. Od toga bi 15 miliona bilo za poslovnu 2014. godinu, 4,5 miliona za 2015. i oko devet miliona eura za prošlu godinu”, precizirao je Mijović.

On je naveo da s obzirom na to da su gubici od 235 miliona eura nezakonito izbrisani iz knjiga sredinom 2015. godine, svi u međuvremenu objavljeni bilansi društva su lažni, uključujući i bilansi A2A koja se kotira na Milanskoj berzi. Krivični zakoni Crne Gore i Italije predviđaju oštre kazne za te radnje.

“Član Krivičnog zakonika Crne Gore predviđa da ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili drugom nanese štetu, sačini u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja lažan bilans kojim se utvrđuje dobit ili gubitak tog subjekta ili kojim se utvrđuje udio svakog člana društva u dobiti ili gubitku, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. Skoro istovjetno glasi i član Krivičnog zakonika Italije, koji takođe predviđa kaznu u trajanju do pet godina za sličan prekršaj”, rekao je Mijović.

On je pozvao Specijalnog državnog tužioca da se zainteresuje za to pitanje, bez obzira kako će i da li će uopšte Ministarstvo ekonomije odgovoriti na to.

“Svu dokumentaciju već ima na sajtu EPCG, samo je potrebno da je pažljivo pročita. Nadamo se da će to isto učiniti i italijanski tužilac kome ćemo takođe proslijediti ovu informaciju”, naveo je Mijović.

On je kazao da se nade da u pregovorima o novom ugovoru Ministarstvo ekonomije neće dogovarati i cijenu izlaska A2A iz Rudnika uglja Pljevlja za koju italijanski partner i biznismen Aco Đukanović traže 6,5 eura po akciji i da će insistirati preko svojih predstavnika u EPCG se prije takve transakcije realizuje detaljna procjena vrijednosti RUP-a i dubinska revizija njegovog poslovanja.

“Svaki cent uštede u budžetu osiromašene Crne Gore danas ima veliki značaj, inače će morati da se zakine majkama kako tvrdi Međunarodni monetarni fond (MMF)”, dodao je Mijović.

Pored toga, lošim trgovanjem EPCG bi obezvrijedio svoje akcije što bi valjalo predočiti italijanskom partneru koji očekuje da za njih dobije 250 miliona eura. Prosječna ostvarena cijena akcija EPCG na berzi je oko 3,2 eura, što znači da bi 41,7 odsto akcija A2A vrijedelo oko 170 miliona eura.