Terna procjenjuje isplativost druge žile kabla

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Terna preispituje isplativost kabla jer od drugog bloka Termoelektrane Pljevlja nema ništa, a nema još ni većih energetskih objekata, pa ako nema dovoljno struje druga žila neće biti ni potrebna
239 pregleda 0 komentar(a)
energetski kabl, Foto: Siniša Luković
energetski kabl, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 12.05.2018. 19:25h

Kompletiranje energetskog kabla, između Crne Gore i Italije odloženo je jer italijanska kompanija Terna procjenjuje finansijsku izvodljivost postavljanja druge žile kapaciteta 500 MW.

U izvještaju o poslovanju Terne za prošlu godinu navedeno je da je u toku polaganje kopnenog dijela i izgradnja konvertora u Italiji i Crnoj Gori. “Postavljanje druge žile podmorskog kabla je odloženo i predmet je procjene finansijske izvodljivosti”, piše u izvještaju.

Ugovoreni kapacitet podmorskog kabla, pa time i ugovorna obaveza Terne je 1000 MW. Terna do sada nije ispunila svoj dio dogovora o postavljanju kabla od 1000 MW, odnosno položila je kabl od 500 MW.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Terna preispituje isplativost kabla jer od drugog bloka Termoelektrane Pljevlja nema ništa, a nema još ni većih energetskih objekata, pa ako nema dovoljno struje druga žila neće biti ni potrebna.

Iz Terne nijesu odgovorili na pitanja „Vijesti“ zašto je odloženo postavljanje druge žile kabla i da li je razlog odlaganje izgradnje drugog bloka TE. Iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) objašnjavaju da planirana dinamika aktivnosti u vezi sa ispunjenjem pretpostavki koje treba da omoguće operatorima prenosnog sistema odgovarajuću valorizaciju uloženih sredstava, prati se tokom sprovođenja investicije, kao i ostvarenje tih pretpostavki.

“Kako određene aktivnosti u vezi sa izgradnjom novih izvora električne energije i elektroprenosne infrastrukture u regionu, odnosno uspostavljanje regionalnog tržišta električne energije nijesu realizovane, dinamika realizacije dijela projekta prilagođena je toj činjenici, odnosno tim uslovima”, kazali su “Vijestima” iz CGES-a.

Sporazum o povezivanju Italije i Crne Gore energetskim kablom potpisan je sredinom novembra 2010. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 800 miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2018. godine. Ugovornu dokumentaciju, koja se odnosi na projekat, potpisali su italijanska kompanija Terna, Ministarstvo ekonomije i CGES.

Iz CGES-a navode da se obaveze u vezi sa kapacitetom, koje su saglasne međudržavnim sporazumom između CG i Italije, nijesu mijenjale. Dodaju da izgradnja infrastrukture koja je potrebna kako bi se obijezbijedio prenos ugovorenog kapaciteta je izuzetno zahtjevna kako sa tehničkog, tako i sa finansijskog aspekta.

"Prema definisanim rokovima, izgradnja infrastrukture uz pomoć koje će se preko podmorskog kabla povezati elektroenergetski sistemi Italije s jedne, i Crne Gore i regiona, sa druge strane, predviđena je za 2018. godinu. Realizacijom ovih aktivnosti, jedna žila podmorskog kabla će se povezati na elektroenergetski sistem Crne Gore na 400 i 110 kV naponski nivo uvođenjem postojećih dalekovoda (DV 400 kV,,Podgorica-Trebinje” i DV 110 kV,,Budva-Tivat”), po sistemu,,ulaz - izlaz” u TS Lastva”, kazali su iz CGES-a.

Navode da dinamički plan za preostali dio aktivnosti u vezi sa podmorskim kablom (polaganje druge žile kabla), i za elektroprenosnu infrastrukturu je usaglašen sa planovima razvoja elektroprenosne mreže u regionu i uspostavljanje tržišta električne energije.