Port of Adria, Luka i Plantaže obmanjuju akcionare

U saopštenju Port of Adria rast, a u zvaničnom izvještaju gubitak, Luka Bar nije prijavila milionske tužbe, sporne stavke kod Plantaža,...
307 pregleda 2 komentar(a)
Port of Adria, Foto: Radomir Petrić
Port of Adria, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 16.04.2018. 19:12h

Izvještaji o poslovanju Port of Adria, Luke Bar i Plantaža sadrže nepotpune i obmanjujuće podatke u uspjehu tih kompanija, saopšteno je “Vijestima” iz Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA).

„Kako je svima postalo jasno da vlada potpuni haos po pitanju informisanja javnosti od strane emitenata - akcionarskih društava koja se kotiraju na domaćem tržištu kapitala, Crnogorska asocijacija malih akcionara će uskoro inicirati dijalog sa berzom, regulatorom - Komisijom za tržište kapitala i drugim državnim organima kako bi se ova oblast uredila na pravi način”, saopštio je “Vijestima” Aleksandar Raspopović, direktor CAMA.

On je napomenuo da je prema važećim propisima “jasno da je obaveza emitenata da kontinuirano obavještavaju javnost o događajima koji mogu uticati na cijenu akcija, kao i da član 281a Krivičnog zakonika predviđa zatvorske kazne za plasiranje obmanjujućih informacija, u praksi se zakoni ne poštuju”.

“Gotovo da i ne postoji primjer da emitenti dostavljaju berzi obavještenja o bitnom događaju, a takođe niko nije odgovarao ni za lažne i netačne javno publikovane informacije. Osvrnućemo se samo na primjere iz prethodnih mjesec dana. Menadžment barskog Port of Adria se javno pohvalio sa rastom prihoda i operativnim profitom, ali su zvanični rezultati pokazali pad istih i operativni gubitak. Takođe, postoji i razlika između rezultata objavljenih u Crnoj Gori i onih koje je objavio Global Ports Holding (većinski vlasnik) na Londonskoj berzi”, dodao je Raspopvić.

On napominje da kod Luke Bar “imamo slučaj da akcionari saznaju za milionske sporove iz novinskih tekstova, a da ti podaci nikad nisu objelodanjeni od strane društva”.

“Odbor direktora Plantaža, takođe, se pohvalio rekordno profitabilnom godinom, a u realnosti ‘cash flow’ iz poslovnih aktivnosti iznosi svega 557.445 eura, a paralelno sa time, kada bi se izuzeo prihod od tzv. fer vrednovanja zaliha, bilans uspjeha bi, takoreći, bio na nuli. Poslovni rezultat je i pored povećanja usljed vrednovanja zaliha manji za 1,1 miliona eura u odnosu na 2016. godinu, a akcije kompanije se trguju na gotovo istorijskom minimumu, pa zbilja čude hvalospjevi o uspješnom poslovanju koji se godinama plasiraju u javnosti”, naglasio je Raspopović.

Takođe, on dalje dodaje “da je frapantan i objavljeni podatak da je Karisma Hotels Adriatic Montenegro, koja je zakupac imovine Ulcinjske rivijere, investirala 20 miliona eura u hotel u Dobroti, što je svima poznato da je neistina i da se time želi dati lažni kredibilitet pred tender za zakup Ade Bojane”.

“Da li uopšte treba pominjati nadaleko poznat slučaj Eurofonda, sem skorašnje epizode gdje javno tvrde kako štite interes fonda od nekolicine nesaglasnih akcionara, dok su istovremeno isplatili sebi bliske akcionare - što drugima osporavaju. Primijećena je i pojava da se umjesto izvještaja menadžmenta, koji između ostalog sadrži kratak opis poslovnih aktivnosti, istinit prikaz poslovanja, budućeg razvoja, rizika kojima je društvo izloženo, pravila korporativnog upravljanja, itd. (član 11 Zakona o računovodstvu), plasiraju napomene iz revizorskog izvještaja.

Ovo predstavlja izbjegavanje obaveza, jer je članom 12 Zakona propisano da revizorski izvještaj naročito sadrži i „mišljenje da li je izvještaj menadžmenta sastavljen u skladu sa ovim zakonom“, pa je jasno da se radi o dva posebna izvještaja”, zaključio je Raspopović.

Nema odgovornosti za netačne informacije

Aleksandar Raspopović, direktor CAMA, tvrdi da “ne postoji bilo kakva odgovornost za iznošenje netačnih i obmanjujućih informacija na tržištu kapitala, ili za neobjavljivanje informacija koje se moraju objaviti”.

“To je nezabilježeno na bilo kojem tržištu kapitala u svijetu”, kazao je Raspopović.