"PREDSTAVNICI AMM DA DAJU PRIMJEDBE I KOMENTARE"

Sekulić: U 2017. će se raditi na donošenju zakona o privrednim društvima

Sekulić je saopštila da je komunikacija sa predstavnicima poslovnog sektora i izvršne vlasti, s posebnim osvrtom na uklanjanje biznis barijera kroz donošenje zakonske regulative i saradnju sa lokalnom samoupravom, od izuzetnog značaja za Vladu i za privredu
1 komentar(a)
Dragica Sekulić, Foto: Svetlana Mandić
Dragica Sekulić, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 02.02.2017. 12:34h

Učešće poslovnih asocijacija u formiranju ekonomske politike veoma je važno, posebno kroz jačanje saradnje sa izvršnom vlašću na partnerskim osnovama, ocijenili su predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), Budimir Raičković i ministar ekonomije, Dragica Sekulić.

Sekulić je saopštila da je komunikacija sa predstavnicima poslovnog sektora i izvršne vlasti, s posebnim osvrtom na uklanjanje biznis barijera kroz donošenje zakonske regulative i saradnju sa lokalnom samoupravom, od izuzetnog značaja za Vladu i za privredu.

Ona je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva, kazala da će se u ovoj godini raditi na donošenju zakona o privrednim društvima.

Sekulić je pozvala predstavnike AMM da daju svoje primjedbe i komentare na tekst zakona, dok je u formi izrade.

Ona je podsjetila na projekte koje realizuje Ministarstvo, a koji se odnose na olakšice usmjerene na razvoj privrede, povećanje investicija i smanjenje nezaposlenosti.

Sekulić je podsjetila na važnost promocije tih projekata kroz obilaske opština u Crnoj Gori, kao i kroz direktnu komunikaciju sa privrednicima.

Raičković je saopštio da je veoma korisna mogućnost da AMM ima uticaj u kreiranju zakona i ostalih pravnih akata koji bi se odnosili na sektor privrede.

On je predložio da se formiraju „lokalni poslovni klubovi“ u čije bi rad bile uključene zainteresovane poslovne asocijacije, lokalni privrednici, a punu podršku dale lokalne samouprave i Ministarstvo ekonomije.

„Postignut je visok stepen saglasnosti oko potrebe promovisanja podrške države kompanijama i projektima usmjerenim ka proizvodnji i izvozu i na taj način ublažavanja i smanjenja trenda rasta uvozne zavisnosti Crne Gore, kao i visokog trgovinskog deficita“, dodaje se u saopštenju.

U AMM-u smatraju da država treba još snažnije da posveti pažnju razvoju ljudskih resursa u privredi i vanprivredi, kao temelja sveukupnog društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore.

Ministarstvo ekonomije će, kako su kazali njegovi predstavnci, dati podršku projektu pod nazivom Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine, koju organizuje AMM, a oko kojeg su se okupile najznačajnije poslovne asocijacije Crne Gore.