DOSTAVILI FINANSIJSKI PLAN VLADI I SKUPŠTINI

CBCG očekuje dobit od 2,6 miliona eura

Finansijski plan pripremljen je, između ostalog, na osnovu izvršenja finansijskog plana za devet mjeseci ove godine, projekcije očekivanih prosječnih stanja plasmana i depozita, predviđanja kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu, očekivanog obima poslova platnog prometa i broja izvršenih transakcija i projektovanih prihoda po osnovu aukcija državnih zapisa
78 pregleda 0 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, CBCG, Foto: Boris Pejović
Centralna banka Crne Gore, CBCG, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.12.2018. 18:46h

Centralna banka planirala je da naredne godine ostvari dobit od 2,6 miliona eura, navodi se u finansijskom planu vrhovne monetarne institucije za 2019. godinu koji je dostavljen Skupštini i Vladi na upoznavanje.

Finansijski plan pripremljen je, između ostalog, na osnovu izvršenja finansijskog plana za devet mjeseci ove godine, projekcije očekivanih prosječnih stanja plasmana i depozita, predviđanja kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu, očekivanog obima poslova platnog prometa i broja izvršenih transakcija i projektovanih prihoda po osnovu aukcija državnih zapisa.

“Na ne/ostvarivanje planirane neto dobiti za 2019. godinu u najvećoj mjeri mogu uticati kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i njihovo efektuiranje na prihode, odnosno, rashode od finansijske aktive (negativna kamatna stopa na depozita i negativni prinosi na hartije od vrijednosti) kao i evidentiranje troškova rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po MSFI 9”, piše u finansijskom planu.

Ukupni prihodi za narednu godinu planirani su u iznosu od 15.770.400 eura i za 11 odsto su veći u odnosu na ovogodišnji plan, a za dva odsto su manji u odnosu na projekciju ostvarenja prihoda do kraja ove godine. CBCG od kamata na hartije od vrijednosti očekuje 3,17 miliona eura (20 odsto ukupno planiranih prihoda). Od prihoda od poslovanja i drugih prihoda očekuje 12,38 miliona eura i najveći prihod na toj stavci su naknada sa 11,52 miliona ili 79 odsto ukupno planiranih prihoda.

Na rashodnoj strani je planirano da se potroši 13,16 miliona eura.To je sedam odsto više u odnosu na ovogodišnji plan i tri odsto više u odnosu na projekciju izvršenja do kraja ove godine.

“Troškovi poslovanja planirani su na nivou od 11.877.400 eura, što je za devet odsto više od plana za 2018. godinu, a za šest odsto u odnosu na procjenu izvršenja do kraja ove godine. Ove troškove čine troškovi naknada, troškovi zaposlenih, administrativni troškovi, operativni troškovi poslovanja i drugi troškovi poslovanja. Troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 8.585.280 eura, što je za 10 odsto više u odnosu na plan za 2018. godinu, a sedam odsto u odnosu na projektovano izvršenje do kraja ove godine. Ovi troškovi čine 65 odsto ukupno planiranih rashoda”, navodi se u planu CBCG.

U CBCG na dan 1. novembar ove godine zaposlen je 361 radnik.

Preporučujemo za Vas